Genom Projesi Nedir - Genom Projesi Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Genom Projesi Nedir - Genom Projesi Hakkında Bilgi

İnsan Genom Projesi “tüm çağların en özel günü” ifadesi ile 26 Haziran 2000 tarihinde ABDBill Clinton, İngiltere Başbakanı Tony Blair ve özel şirketleri temsilen Celera Genomics2001 yılında açıklanmış olsa da eksikler ancak 2003 yılında bitirilebildi. Geçen süre içinde yeni bilgiler ortaya çıktıkça insan genomu sürekli güncellendi, son olarak insan genomunun 36.2 nci kurumu ve sürümü NCBI tarafından yapıldı. Teknik nedenlerle dizisi belirlenemeyen 302 boşluk bulunan bu son sürümün gen kodlayan bölgelerin yaklaşık %99’unu kapsadığına inanılıyor. Bu proje sayesinde ilaç ve kimya sanayii uzmanlarına, Alzheimer’den vereme, kalp hastalıklarındanastıma kadar her türlü hastalığı tedavi olanağı sağlayacak. Proje sayesinde tıp biliminin ciddi biçimde değişikliğe uğrayacağı, ayrıca uluslararası iş dünyasının bundan önemli kazanç sağlayacağı belirtiliyor. Proje, kanserden depresyona ve hatta yaşlılığa kadar tüm hastalıkların teşhis ve tedavisinde devrim yaratacak.

Proje

Proje, insan genomundan 175.000 baz çiftlik parçalar yapay bakteri kromozomlar haline getirip bakterilerde çoğaltılarak gerçekleştirilmiştir. Dizi çözümlemeleri yaptıldıktan sonra, parçaların birbiriyle örtüşen dizileri belirlenmiş ve her parçanın özel enzimlerce kesilme profili kaydedilerek genomdaki yeri saptanmıştır. Bu çalışmalarda otomatik DNA dizi analiz teknikleri ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin büyük katkısı olmuştur.

Etik ve Yasal Konular

Projenin sunacağı yenilikler, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü bu projenin, öjeniköjenizm faktörünün altını çizerken, bu projeyle insanların, diğer canlı türlerinin genleriyle beraber yapılacak deneysel çalışmaların sınırlarını büyük ölçüde genişleteceğini, bu yüzden de sonu belirsiz bir biyolojik ve ekolojik felakete ***üreceğini öne sürüyorlar.

İnsan Genom Projesi kapsamında etik, yasal ve sosyal konular için ayrılan bütçe toplam bütçenin yüzde beşini (yaklaşık 60 milyon $) kapsamaktaydı. Bu konuya önem verilmesindeki neden genetik bilgiye dayanarak yapılabilecek olası ayrımcılık ve istismarın genetik araştırmaların boyutu geliştikçe ve genetik testlerin maliyeti düştükçe daha da artacağı kaygısıdır. ELSI’de süregelen birçok proje ELSI’nin muhtemel etkilerini kapsarken bazıları literatür, konferanslar, seminerler ve basın aracılığıyla eğitimi amaçlar. Bu kapsamda hedef kitle olan doktorlar, eğitimciler, öğrenciler, din adamları ve hukukçular için çeşitli eğitici materyaller de sağlanmaktadır. Bütün bu çabalar İnsan Genom Projesi’nin insanlara ve uzmanlara en uygun şekilde aktarılması ve uygulama alanlarında hataların en aza indirilmesi ya da engellenmesi içindir.

Tarihçe

* 1954 DNA'nın keşfi
* 1976 İlk genetik şirketi
* 1977 DNA dizilenmesi yöntemleri (Sanger ve Maxam-Gilbert tarafından yapılmıştır)
* 1981-1982 İlk transgenik fare Gen bankası detaları oluşturuldu.
* 1983 İlk genetik hastalık haritalandı.(Huntington hastalığı)
* 1985 Polimeraz zincir reaksiyonu'nun keşfi (Saiki, Mullis tarafından yapılmıştır)
* 1986 Pozisyonel klonlama. İlk insan genetik haritası (RFLP)
* 1990 İnsan genom projesi başladı. ELSI oluşturuldu, Etik, Legal, Sosyal program BAC’ların keşfi (Bacteral artificial chromosome)
* 1991 Gen fragmanlar expressed sequence tag (EST) Kistik fibroz geninin klonlanması
* 1992 İnsan genomunun 2’nci nesil haritası Dataların serbest bırakılması
* 1994 İlk genetik olarak değiştirilmiş besin domates Ayrıntılı insan gen haritası
* 1995 İş yerlerinde genetik ayrımcılığın yasaklanması İnsan genomunun fiziksel haritası tamamlandı
* 1996 Fare genetik haritası 280.000 EST İnsan DNA dizilenmesi başladı
* 1997 E. coli genomu dizilendi.
* 1998 Celera genomics firması 3 yıl içinde projenin tamamlanacağını duyurdu. Mycobacterium tuberculosis dizilendi
* 1999 22.kromozom dizilenmesi tamamlandı
* 2000 Genomik bilgiye serbest ulaşım (Bill Clinton, Tony Blair) Meyve sineği genomu dizilendi.
* 2001 Uluslararası sonuçlarını aynı anda açıkladı.
* 2003 Eksiklikler giderilerek her iki grup da taslaklarını tamamladı.
* 2005 İnsan Genom Projesi için her iki grubun da çalışmaları devam ediyor.


4 Eylül 2007'de, Craig Venter kendi DNA dizisinin tümünü yayınlamıştır. Bu, bir insanın 6 milyar harflik genomunun yayınlandığı ilk seferdir.