Girişim Finansmanı Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - girişimcilik ile ilgili sınav soruları

1. Bir işletmenin finansman ihtiyacının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

a. Özkaynaklarının toplamı
b. Kısa ve uzun süreli borçlar toplamı
c. Borçların vade yapısı
d. Dönen varlıklar toplamı
e. Dönen ve duran varlıklar toplamı

2. Girişimci için en zor olan işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Başlangıç aşaması
b. Büyüme aşaması
c. Olgunluk aşaması
d. Gerileme aşaması
e. Düşüş aşaması

3. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç aşamasında girişimcinin yaralanabileceği finansman kaynaklarından biri değildir?

a. Kişisel kaynaklar
b. Ticaret bankaları
c. Yatırım bankaları
d. Satıcı kredileri
e. Arkadaş ve akrabalar

4. İşletme açısından yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Başlangıç
b. Büyüme
c. Olgunluk
d. Gerileme
e. Düşüş

5. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama sürecinin önemini artıran faktörlerden biri değildir?

a. Hedef ve amaçların ortaya konulması
b. Üstlenilecek risklerin belirlenmesi
c. İhtiyaç duyulan fonların tahmin edilmesi
d. Nakit giriş ve çıkışlarını belirlenmesi
e. Geçmiş dönem sonuçlarının değerlendirilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejilerden biri değildir?

a. Borçlardaki vadeyi kısaltmak
b. Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak
c. Döviz kuru risklerinden korunmak
d. Yeni kredi olanakları yaratmak
e. Borç/özsermaye oranını 1′in altına düşürmek

7. İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirleri ile o gelirleri elde etmek için katlandığı maliyetlerin bütçelendiği tablo aşağıdakilerden hangisidir?

a. Proforma bilanço
b. Proforma gelir tablosu
c. Nakit bütçesi
d. Özkaynak değişim tablosu
e. Fon akım tablosu

8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi ihtiyacını artıran faktörlerden biri değildir?

a. Kapasite
b. İş hacmi
c. Likidite riski
d. Kredi değerliliği
e. Yeniden değerleme

9. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi kalemlerinden biri değildir?

a. Nakit
b. Alacak
c. Stok
d. Nakit Benzerleri
e. Duran varlıklar

10. Aşağıdakilerden hangisi aile ve arkadaşlardan sağlanan fonların yaratacağı sakıncalardan biri değildir?

a. Yönetime karışma
b. Sahiplenme duygusu
c. Çalışanlara karışma
d. Faaliyetleri yönlendirme
e. Faaliyeti sona erdirme

Cevap Anahtarı

1. e

2. a

3. c

4. b

5. e

6. a

7. b

8. e

9. e

10. e


alıntı