Git'(me)

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hiçßir AnLam weRemiy0rum ßazen Sana...
ßamßa$ka ßir inSan 0Lup çıkaßiLiy0rsun Kar$ıma...
iNan Seni çöZemiy0rum...
TanıyaßiLdiqim KadarıyLa Yetiniy0rum...
Hep Kendimi Senden uzakLa$tırmakLa CezaLandırmaya çaLı$ıy0rum..
Ç0qu zaman uçurumun Kenarından Dönüy0rum..
SenSizLik Daha ç0k k0yacak ßana ßunu ßiLiy0rum...
ßeni ßir SürükLüy0rsun , ßir SaLıweriy0rsun..
ßiLiy0rum , ßi Takım dürtüLerLe Hareket Ediy0rsun...
Ama....Yıpranıy0rum...
Kendimi Sana ait Hissediy0rum yaLnız ßa$ıma KaLıp dü$ündüqümde...
Ewet ! Diy0rum...ßen 0na Aitim...0'da ßana ! ßiLiy0rum...
We ßirden 0Lur 0Lmaz ßir Neden yüzünden azda 0Lsa dü$ünceLerimi zedeLiy0rsun..
Yine de AnLık kötü dü$ünceLerin ßi AnLamı y0k diy0rum...we Susuy0rum...
üStüme qeLiy0rsun..Kaçı$ım y0k...her yanım SenLe d0Lu...qöRüy0rum
Kendimi dört Duvar Arasında hapiS'te Sanıy0rum...
ßeni NasıL ßir DuyquyLa Sewiy0rsun , AnLamıy0rum...
we ßeni Kendine ßu Derece Tutsak Etmeyi NasıL ßecereßiLiy0rsun...
SürükLeniy0rum...
Ait 0Lduqumu Hissettiqim ! Sana kapıLdım qiDiy0rum...Önümü qöRemiy0rum....
Sanki ßir Aracın $0förü Sen y0Lcusu ßen qißiyiz ßu y0Lda..
Hanqi y0La Dönersen Dön qeLiy0rum SeninLe..TereddütSüz...
ßir Surat Asıy0rum , ßir qüLümsüy0rum..Derdim de Sensin , Çarem de ...ßiLiy0rum...
ßir Seni , ßir de SensizLiqi dü$ünüy0rum...
Sen ßende S0yut-s0mut Her türLü warLıqın yerini aLırken ,
y0K 0Lu$unLa Neye uqrayaCaqımı dü$ünüy0rum...
SensizLik Demek ßir Hiç Demek! k0sk0ca ßir ß0$Luk...
warLıksız ßir ßen Demek! qeReksiz ßir s0Luk...
SensizLik Demek ßensizLik Demek !
Sensiz ßir ßen'e ihtiyaCım y0k !!!
Haykırıy0rum...YaLwarıy0rum ALLah'a...YaLnızca Seni iStiy0rum..
qözLerinin qözLerimde yıLdız qißi parıLdamasını...qünümü AydınLatanın Sen 0Lmasını...
qüne$ qißi üzeRime d0qmanı diLiy0rum...
Seni iStiy0rum KaranLık qeceLerime...Sadece Seni iStiy0rum...
qitme..!