Gıyaben dua etmek çok kıymetlidir

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Gıyaben dua etmek çok kıymetlidir

Yani haberi olmadan birinin arkasından edilen dua çok kıymetlidir

Bir müminin diğer din kardeşi hakkında gıyabında yani arkasından yaptığı duayı Allahü teâlâ kabul ediyor
Buna gıyabda dua deniyor Yüze karşı duaya riya karışabilir, ama arkadan olunca sırf Allah rızası için dua edilmiş olur
Allah rızası için yapılan duaları da Allahü teâlâ kabul eder Din kardeşinin gıyabında dua edince, Allahü teâlâ onun için istediğimiz şeyi önce bize verir

:Hadis-i şeriflerde buyrulur ki:

Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur O dua edince, bir melek,
"Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin" der [Müslim, Tirmizi, ibni Mace]

Bir kimsenin, birine gıyabında yaptığı dua müstecâb(makbul,kabul) olur
Yapılan duaya bir melek, "Âmin, aynı şeyler sana da olsun" der [ibni Ebi şeybe]

Bir kimse, gıyabında birine dua ederse, melekler, aynı şekilde ona dua ederler [Müslim]
En çabuk kabul olunan dua, kişinin din kardeşi gıyabında ettiği duadır [Buhari]
Gizli [yani gıyabda] yapılan dua, âşikârenin(yani aciktan yapilan dua) yetmiş misline eşittir[Ebuşşeyh]

Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır [Taberani]

En makbul dua, gaibin gaibe yaptığı duadır [Tirmizi]
Bir kimsenin, arkadaşının gıyabında yaptığı dua reddedilmez [Harâiti]