Göreceli Yoksunluk Nedir - Göreceli Yoksunluk Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Göreceli yoksunluk ne demektir - Göreceli yoksunluğun tanımı - Göreceli yoksunluk kavramı

Göreceli yoksunluk (relative deprivation) kavramı birey veya grupların beklentilerinin konusu olan şeylerden mutlak yoksunluğundan ziyade diğerlerine kıyasla yani göreceli yoksunluk algısını ifade etmektedir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere göreceli yoksunluk kavramı engellenme-saldırganlık modelinin yeni bir yorumunu içermektedir. Göreceli yoksunluk çoğu kez bir toplumda kaynakların paylaşımı veya yeni kazanımlar konusunda beklenti düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda paylaşım az çok eşitlendiği veya tesviye edildiğinde ortaya çıkmaktadır; bu gerçeklikle ilişkisi zorunlu olmayan bir eksiklik engellenme ya da mağduriyet duygusudur.

Bu tür durumlarda kişiler kendi statü veya kazanımlarını ya hakkettiklerine inandıkları düzeye göre ya da diğerlerininkiyle karşılaştırarak kendi paylarım onlarınkine göre daha az veya küçük olarak algılamaktadır.

Bazı yazarlar (Runciman 1966) bireysel ve kolektif düzeyde yaşanan göreceli yoksunluk duygularını birbirinden ayırdetmektedir. Kolektif göreceli yoksunluk bir grubun üyelerinin grubun mevcut durumu ile hakkettiğine inandığı durum arasında bir çelişki algılamaları halinde yaşanmaktadır.

Kolektif protesto hareketleri ve kolektif talepler bireysel göreceli yoksunluktan değil kolektif göreceli yoksunluk algısından kaynaklanmaktadır. Burada grubun diğer gruplara kıyasla gerçek durumu önemli olmadığı gibi grup içinde de tek tek üyelerin kişisel durumu da önem taşımamaktadır hatta çoğu zaman başkaldırı hareketlerine katılan grup üyelerinden bazıları kişisel olarak yüksek bir sosyal statüye veya yüksek başarı düzeyine sahip görünmektedirler (Guimond ve Dube-Simard 1983).


alıntı