Göz yaŞı

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
GéCé SiyahLaRa BüRünmüŞtü
KaRanLıktı héR yéR
DüŞLüyoRdum GéLéCéĞi
Kimi zamanLaR aĞLıyoRdum
AğLadıkÇa témizLéniyoRdu iÇim Sanki ,

DéRLéR ya ;

¨ GéRÇékLéR yaLandan bétéRdiR , yaLanLaR kiRLidiR ¨

Bénim yaLanım ¨O¨ydu iŞté
¨O¨ySa kiRLénmiŞti .

Bu SıRada GözyaŞLaRım aLdı RoLü témizLémék iÇin

GözyaŞLaRım SüzüLdükÇé bénLiĞimdén biRŞéyLéR azaLıyoRdu .
~
O yaLan oLSada béndéydi Çünkü .
Ama GözyaŞı aCımıyoRdu , HéRŞéyé RaĞmén kıyıyoRdu bu yüRéĞé

*
GözLéRimdén akıp tadını aLamadıĞım GözyaŞı ¨O¨na gidiyoRdu
Bén énGéL oLamıyoRdum izin véRiyoRdum GitméSiné ,
GidinCé béndén biR habéR Götürür umuduyLa
GözyaŞı habéRi GötüRSédé O aLıyoRmuduR aCaba yokSa ;
BiR péÇété iLé SiLiyoRmuduR GözyaŞını ( Béni ).

`ÇoCukkén aĞLaRdık ya hani ANNE ! diyé
Şimdidé aĞLıyoRum ANNE NEDEN ! diyé . . .
KéŞké ÇoCuk kaLSaydımda ANNE ! diyé aĞLaSaydım .
- - -
DüŞLémék HayaLdiR ya hani ,
Béndé hayaL édiyoRdum oLmayaCaĞını biLé biLé ~

BaŞka biR GéCé Siyaha déĞiLdé , GözyaŞımın ŞéfafLıĞına BüRünmüŞtü
Ona oLan néfRétimdén aĞLadıĞımı anLamaSın , GözyaŞLaRımı göRméSin
KéndiSini haLa SéviLiyoR biLSin diyéydi . Bén anLamaSını iStiyoRdum , Gözümdéki göz kaLémi akmıŞtı vé o anLamıŞtı . .

HéRŞéy biR oyundu bu GéCé , GözyaŞı roLünü yaptı

OySa Çoktan bitmiŞti béndé . . .