Gübrelemenin Önemi Nedir?

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Gübrelemenin Önemi
Gübrelemenin Önemi Gübreleme meyveciliğin vazgeçilmez uygulamalarından biridir Meyve ağaçlarından yeterli büyümeyi sağlamak ve yeteri kadar verim elde etmek için gübreleme şarttır

Meyve ağaçları topraktan yıllık önemli miktarlarda besin elementi kaldırırlar Bu kaldırılan besin elementleri ikame edilemez ise ağaçlarda bir takım beslenme bozuklukları ve verim düşüşleri görülür Bu durumun önlenebilmesi için gerekli besin elementlerinden yeteri kadar takviye yapılmalıdır Gübrelemede bitkilere ihtiyacı kadar gübre verilmesi yanında besin dengesine de dikkat edilmesi gerekir

Meyve ağaçlarının yeterli ve dengeli beslenip beslenmediğinin belirlenmesinde en önemli ölçütlerden birisi sürgün uzunluklarıdır Belirtilen miktarlardan daha fazla veya daha az büyüme istenen bir durum değildir Ancak sürgün uzunluklarının tek başına ölçü olmadığını toprak ve bitki analizleri ile hem topraktaki hem bitkideki besin elementi düzeyleri sürekli belirlenmelidir
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#2
Gübre Ve Gübreleme Nedir?

İçerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini birada bulunduran bileşiklere gübre denir

Gübrelerin toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye verilmesi işlemine de gübreleme denir

Gübreler yapılarına göre işletme ve ticari gübre olmak üzere iki gruba ayrılır:

İşletme Gübreleri
İşletme gübrelerinin hayvan gübresi, yeşil gübre, kemik unu, kan tozu, boynuz ve tırnak tozu gibi çeşitleri vardır Ancak işletme gübreleri içerisinde en çok, hayvan gübresi kullanılır

Ahır Gübresi Nedir?
Ahır hayvanlarının ve katı dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışıma ahır gübresi denir

Faydaları Nelerdir?
Ahır gübreleri bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar Aynı zamanda toprağın yapısını tarıma uygun hale getirir Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenler

Ahır gübresinin toprağa verilmesi sonucu toprağın su tutma kapasitesi artar, geçirgenliği olumlu yönde etkilenir Böylece ahır gübresi, suyun toprak yüzeyinden bağımsızca akmasına buharlaşmasına ve tarıma elverişli toprakları taşıyıp götürmesine engel olur Gübreleme ile toprağın tarlada tutulması erozyon tehlikesine karşı tedbir olarak düşünülmelidir

Ahır gübrelerinin uygulandığı topraklar daha kolay tava gelir ve işlenmesi kolaylaşır İnce yapılı kumlu toprakların parça bağlılığını gevşetir, hava boşluklarını artırır ve toprağa bitki gelişimi için uygun bir yapı kazandırır

Ahır gübrelerinin nemli özelliklerinden biri de zengin mikro-organizma kaynağı olmasıdır Toprakla karıştırılan ahır gübresi, topraktaki mikro-organizma sayısını ve etkinliğini artırır, biyolojik değişimlerin hızlandırılmasını sağlar

Hayvanlar yedikleri yemlerdeki besin maddelerinin ancak 45’inden yararlanabilirler Yemde bulunan bitki besin maddelerinin yarısından fazlası dışkı ile ahır gübresine geçer Bu nedenle ahır gübreleri içerdikleri besin maddelerinden dolayı, bitki için de zengin bir besin kaynağıdır

Besin Maddeleri Neye Göre Değişir?
Ahır gübrelerinin içerdiği bitki besin maddeleri, elde edildikleri hayvanın türüne göre farklılıklar gösterir Koyun ve tavuktan elde edilen ahır gübrelerinin besin maddesi kapsamı, sığır ve beygirden elde edilen gübrelere oranla daha yüksektir Genç hayvanların gübreleri azot, fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi bitki maddeleri açısından, yaşlı hayvanlardan elde edilen gübrelere göre daha düşüktür Çünkü genç hayvanlar, kemik ve kas yapılarını geliştirmek için besin maddeleri ile proteinlere daha fazla gerek duyarlar ve kullanırlar

Ahır Gübrelerinin Bitkilere Yararlı Olması Nelere Bağlıdır?
Ahır gübresinin bitkilere yararlı olabilmesi için, içerdiği karbon/azot oranı büyük önem taşır Bu oran yataklıkla birlikte taze sığır dışkısında 60/1 beygirde ise 40/1 dir İyi bir ihtimar ve yanma ile gübredeki karbon/azot oranının 15/1 veya 20/1’e düşürülmesi gerekir Ahır gübresi taze halde toprağa verilirse yüksek olan karbon/azot oranından dolayı, bitki bundan yararlanamaz, toprakta kurur Bu nedenle ahır gübresinin ihtimarı ve fermantasyonu gerekir

Ahır gübresindeki organik madde ve besin maddeleri kaybını önlemek için, gübre tarlaya verilir verilmez pullukla toprak altına gömülmelidir Aksi halde, gübre tarlada bekletilme süresine bağlı olarak değerinden çok şey kaybeder

Yeşil Gübre
İşletme gübrelerinden biri de yeşil gübredir Yeşil gübre baklagil cinsi bitkilerinden seçilir Baklagiller havanın azotundan yararlanarak, köklerinde azot depolayan ve toprağın azotça zenginleşmesini sağlayan bitkilerdir

Ticaret Gübreleri
Gübreler içerisinde en sıklıkla kullanılan tür, ticaret gübreleridir Gübre bayilerinde satılan ticaret gübreleri, bileşimlerinde bir veya birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulundurur İşletme gübrelerinden farklı olarak yüksek miktarda bitki besin maddesi içerir ve suda kolayca çözünürler

Çeşitleri
Ticaret gübreleri içerdikleri besin maddelerine göre;
Azotlu,Fosforlu,Potasyumlu,Kompoze gübreler olarak 4 ana gruba ayrılırlar

Azotlu Gübreler
Amonyum Sülfat: Amonyum sülfat, beyaz renklidir Ve toz şekere benzediği için halk arasında şeker gübre olarak da bilinir Kimi zaman açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli de olabilir Terkibinde % 21 azot bulunan amonyum sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitlenme yapabilir Bu nedenle amonyum sülfat yerine amonyum nitrat kullanılmalıdır

Amonyum Nitrat: Amonyum nitrat, kireç ihtiva eder ve 100 kilosunda 20 ile 26 kg arasında saf azot vardır

Üre: Azotlu gübrelerden üre, içerisinde en fazla azot bulunduran gübredir 100 kilogramında 45-46 kilo saf azot bulunur Suda tamamen erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanır Sonbahar ve İlkbahar gübrelemelerinde, bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir Ürenin fazlaca verilmesi gerektiği durumlarda, verilecek miktar birkaç kısma bölünerek uygulanmalıdır

Fosforlu Gübreler
Süperfosfat: Süperfosfat danecikler halinde yani granül görünümdedir Açık gri veya boz renkli olan süperfosfat içerisinde yüzde 16-18 oranında suda eriyebilen fosfor asidi vardır

Kirli beyaz veya gri tanecikler halindedirTriple Süperfosfat: Fosforlu gübrenin diğer bir çeşidi de triple süperfosfattır 100 kilogramında 43-46 kilo arasında fosfor asidi vardır Uzun süre rutubetli yerlerde saklandığında su çekerek topaklaşır Eğer topaklaşmış ise bu kesekler kırılarak kullanılabilir

Potasyumlu Gübreler
Ticaret gübrelerinin potasyum içerenleri de iki tanedir Bunlar;
Potasyum sülfat, Potasyum nitrattır

Potasyum sülfat yüzde 48-52 oranında potasyum bitki besin maddesi içerirYurdumuz toprakları genelde potasyum bakımından yeterli durumda olduğundan, potaslı gübre tüketimi de sınırlıdır Potasyum nitrat ise yüzde 46 oranında potasyum bitki besin maddesi içermektedir

Potasyumlu gübreler ancak, toprak analizi yaptırıldıktan sonra verilen tahlil sonuçlarına göre ihtiyacı olan yerlerde, uygun miktarda kullanılmalıdır

Kompoze Gübreler
Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyumdurKompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini birarada bulundururlar Bunlar sırasına göre yüzde olarak ifade edilir

Örneğin 15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo da potasyum oksit var demektir

Diamonyum fosfat fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesini içerir Koyu gri veya kirli beyaz renkli danecikler halindedirDiamonyum fosfat: Diamonyum fosfat 20-20-0, 26-13-0 ve 15-15-15 terkibindedir içerisinde her bir kilo azota karşılık, yaklaşık 3 kg fosfor bulunur Bütün bitkilerde kullanılabilir Diamonyum fosfatın 100 kilosunda yaklaşık olarak 65-70 kg saf bitki besin maddesi vardır

20-20-0 terkibindeki kompoze gübrenin 100 kilosunda, 20 kilo saf azot, 20 kilo saf fosfor var; potasyum ise yok demektir Gri-kahverengi granüller halindedir Uygun şartlarda uzun süre saklanabilir ve her türlü toprakta kullanılabilir

15-15-15 şeklindeki kompoze gübrede azot, fosfor ve potas gibi temel bitki besin maddeleri vardır Bu gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo potas vardır