Gümüşhane hastaneleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
SAĞLIK


Gümüşhane'de sağlık hizmetlerinin organize bir şekilde geliştirilmesine 1967 yıllarında sağlık ocağı binaları yapımıyla başlanmıştır. Sağlık personeli yetiştirme politikası, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50. yılında büyük bir başarıya ulaşmış, ilimizde sosyalleştirme tatbikatına başlanılan 1968 yılında 1 uzman, 4 pratisyen hekimle çalışan 9 sağlık memuru, 7 hemşire, 3 hemşire yardımcısı ve ebeden oluşan Sağlık Hizmetleri kadrosu bugün İl genelinde 5 Devlet Hastanesi, 1 Sağlık Merkezi, 29 Sağlık Ocağı, 71 Sağlık Evi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Halk Sağlığı Laboratuarı, 2 AÇS/AP Merkezi, 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.
Toplam Hastane yatak sayısı 355’ tir. Toplam Sağlık Personeli Sayısı 964’ tür.

İl genelinde 44 Uzman Hekim, 98 Pratisyen Hekim, 14 Diş Hekimi, 188 Hemşire, 100 Ebe, 87 Sağlık Memuru ve 113 Sağlık Teknisyeni bulunmaktadır.

İl genelinde hekim başına düşen nüfus 798, yatak başına düşen nüfus ise 319’dur.
Toplam 54 araçla sağlık hizmeti sunulmaktadır. (4 acil müdahale ambulansı, 29 hasta nakil ambulansı, 21 hizmet aracı)


Öbektaş ve Öğütlü Sağlık Ocakları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Ayrıca, Kelkit-Kılıçtaşı Sağlık Ocağı ise Valiliğimiz imkanları ile tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Köse Devlet Hastanesi (30 yatak+10 lojman) inşaatı ise tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.