Güneş Enerjisi Kullanım Alanları Nerelerdir ?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Güneş Enerjisi Kullanım Alanları Nerelerdir ?

GÜNEŞ ENERJİSİ

Çevremizdeki en büyük enerji deposu güneştir.Fakat son yıllara kadar insanoğlu bu depodan yararlanmayı pek düşünmemiş, ön plana çıkarmamıştır. Fosil enerji kaynaklarının (fuel-oil,kömür,doğal gaz) tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde insanoğlu alternatif enerji kaynakları aramaya başlamıştır. Güneşten gelen radyasyon enerjisinin önemli bir özelliği de temiz enerji olmadır. Güneşten gelen radyasyon (fotonlar) ışık hızı ile Dünya’ya yaklaşık 8 dakikada gelir. Fotonlar dalgalı elektrik ve magnetik alanları olan ve yaklaşık 3 cm’ye yayılmış elipsoidal bir enerji yumağı olarak da dönüşebilirler. Bir Foton tanesinin içindeki enerji E = h . ile belirlenir. Burada h = Planck Sabiti, ise elektrik ya da magnetik alan dalgasının frekansıdır.

Astronomi Bilimi, uzayın derinliklerinde çok sayıda güneş olduğunu belirlemiştir. Ancak bunlardan bir tanesi bizim yakınımızda, hatta gerçeği söylemek gerekirse Dünyamız onun yakınındadır. Uzaydaki bütün güneşler çok sıcak ortamlardır. Orada madde, atom, molekül halinde pek kalamaz. Güneşte atom, molekül, temek parçacıklar ve her çeşit radyasyon adeta “çorba” halindedir. Bu tür ortama bilim dilinde plazma ortamı denir. Bu tür ortamlarda atomlar, moleküller her an olaşabilir ve her an parçalanır. Bu oluşumlar ve parçalanmalar süreci içinde radyasyon (fotonlar ve madde tanecikleri) etrafa, uzayın derinliklerine yayılır. Uzay Boşluktan ibaret olduğu için, yayılan bu radyasyonu soğuramaz. Güneşten yola çıkan radyasyon, bir yüzeye çarpıncaya kadar yoluna devam eder.

Güneş devamlı olarak fotonlar saldığına göre uzayın derinlikleri hareket halindeki fotonlarla doludur. Çünkü fotonların yayılması için maddesel ortam gerekmez, boşlukta da yayılabilirler. O halde, uzayın derinliklerine dağılmış foton enerjileri vardır. Acaba uygun bir uzay aracı ile bu foton enerjileri uzaydan toplanabilir mi şeklinde düşünülebilir. Uzayın herhangi bir noktasında elektrik ve magnetik alanın, sıra ile E ve B olduğu yerlerde 1 cm hacim içinde E ∏ ve ayrıca B ∏ formülleri ile belirli enerjiler(erg cinsinden) olduğu hesaplanmıştır. Aslında uzaya çıkıp elma toplar gibi, foton enerjisi toplayama gerek yoktur. Fotonlar zaten Dünya Üzerine kendileri gelebilmektedirler. Fotonları yeryüzü üzerinde toplamak çok daha kolaydır. Güneş kolektörleri bu işi yaparlar ve günümüzde çok yaygın tarzda kullanılmaya başlanmıştır. İşte Bu kullanım, insanoğlunun gündemindedir. Günümüzde ısıtma-soğutma ihtiyaçlarının karşılanmasında Güneş enerjisi kullanmak hem alternatif oluşturmakta hem de çevre kirlenmesine sebep olmamaktadır. Bir enerji kaynağı değerlendirilirken, işletmecilik açısından birkaç tane temel faktör vardır ki, göz ardı edilemez. Bunlar, ekonomik oluşu, çevre sorunları yaratıp yaratmayacağı ve güvenlik sorunlarıdır. Güneş enerjisinde bu üç ana sorundan son ikisi yoktur. Halbuki fosil yakıtlarda çevre kirliliğine sebep olma, nükleer enerjide de güvenlik sorunu ön plana çıkmaktadır. Güneş enerjisinin sadece maliyet sorunu vardır ve o, diğerlerinden fazla (pahalı) değildir. Güneş enerjisi sistemlerinin maliyet ve verimliliklerinin, ülkenin coğrafi konumuna çok bağlı olduğu bir gerçektir. Bu açıdan, bilimsel değerlendirmelerde maliyet fazla bile olsa, insanoğlunun bu temiz enerjiye yönelmesinin uygun olacağı şeklinde görüşler vardır.

Coğrafi bakımdan Türkiye çok şanslı bir konumdadır.Yılın 12 ayında devamlı güneş alan bölgemiz vardır. Bu potansiyelin henüz % 1 ‘i dahi değerlendirilememiştir. Ülkemizin enerji açısından dışa bağımlığını azaltacak olan bu potansiyelin değerlendirilmesinin devletçe teşvikinde, desteklenmesinde yarar vardır. Bunun için de öncelikle ülkemiz coğrafyasında Güneş Enerjisi Dağılım Haritası çıkartılmalıdır. Yani bit bölgede birim yüzeye (m ye veya
km ‘ye) günde ne kadar enerji düştüğü ve bunun yılın aylarına göre değişimi belirlenmelidir. Bu tür yıllık istatistikler ülkenin her bölgesi, hatta her kenti için yapılmalıdır. Böylece herhangi bir yörede yıl boyunca güneş enerjisinden faydalanma oranı belirlenmiş olur. Bu açıdan Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin hemen ele alınabileceğine inanılmaktadır
Bu yörelerde her türlü ısıtma, soğutma ve mutfak ihtiyaçları güneş enerjisine göre planlana-
bilir. Bu yönde teknoloji geliştirmesine şimdiden başlanmasında büyük yarar vardır.
Güneş toplayıcıları, iklimi soğuk olan yerlerde, özellikle kış aylarında pek kullanışlı değildir.

Alıntı