Günümüz Sümeyra'larına

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Günümüz Sümeyra'larına

Sahabe hanımlarından birisidir, Sümeyra Uhud'da Efendimiz'in öldüğü haberi yayılır O ne babasını ne de çocuklarını arar Aradığı tek kişi ALLAH Resulü'dür
Uhud, fedakarlığın, sadakatin ve samimiyetin adıdır Orada insanın içini dağlayan zincirleme hadiseler cereyan eder Nebiler Nebisi'nin başı yarılır, dişi kırılır,mübarek vücuduna giydiği zırh parçalanır ve halkaları vücuduna saplanır Onu çıkarayım derken dişleri kırılanlar olur
Uhud'un en çetin anlarında Resul-ü Ekrem'in vefat ettiği haberi yayılır Aslında bu haber Müslümanların moralini bozmak için yayılmıştır Ama hiç de öyle olmamıştır Efendiler Efendisi vefat ettikten sonra hiçbir sahabi yaşamak istemez Onun için hepsi ölümü göze alırlar ve "Burada ölelim O'nun olmadığı dünyayı ne yapalım" diyerek mücadelelerine devam ederlerBu haber yıldırım süratiyle Medine ufuklarında da dalgalanmaya başlar Bütün kadınlar ve çocuklar duyarlar ve etrafa hüzün bulutları yayılır Bu kadınlar içinde Sümeyra isminde bir hanım vardır Hz Sümeyra o gün babasını, kardeşlerini ve eşini de Uhud'a göndermiş ve onlara şu tenbihte bulunmuştur:
-Bakın! Nebiler Nebisi'ne birşey olur ve siz geriye dönerseniz,yüzünüze bakmam Nitekim O bizim hayatımızın hayatıdırO dinin tebliğcisidirO olmadıktan sonra ben güneşsiz cihanı neyleyeyim

Hz Sümeyra Uhud'a doğru yol alır

ALLAH Resulü'nün ölüm haberini alan Sümeyra, atına biner ve süratle Uhud'a doğru yol alır Uhud'a vardığında oradakilerden birisi, "Sümeyra! Çocukların işte burada şehit oldu" derAma o, hiç duymaz bu sesi Dudaklarından dökülen söz şudur:
-Resulullah nerede? Bana O'ndan haber verin!
Az daha ilerlediğinde bu sefer de babasının naaşını gösterirler O yine, "Resulullah nerede?" der Nihayet birisi çıkıp da, "Merak etme, endişelenme Sümeyra! Resulullah hayattadır" dediği an, dünyalar Hz Sümeyra'nın (ranha) olur ALLAH Resulü'nü gözleriyle görmek ister
Efendimiz'in yanına kadar gider ve İki Cihan Güneşi'ni gördükten sonra dudaklarından tarihin duyup dinleyeceği, insanlığın kulağına küpe yapacağı şu sözler dökülür:
-Külli musibetin ba'de zalike celel Ya Resulullah! -Bundan sonra bütün musibetler bana pire ısırması gibi hafif gelir Ya Resulullah! Gök şak şak olup yarılsa ve başıma dökülse, yer parçalanıp beni yutsa, evladım ve babam ölse gam yemem, değil mi ki Sen hayattasın