Habilli Köyü - Alaçam - Samsun

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Habilli Köyü Hakkında - Habilli Köyü Resimleri - Alaçam Habilli Köyü - Samsunun Köyleri
İlçe: ALAÇAM

İl: SAMSUN

I- GENEL DURUM

1- Konumu : İlçemizin güneyinde, İlçe Merkezine 11 uzaklıktadır. Yolun10 km si asfalt, geriye kalan 1 km si stabilize haldedir.

2-Hane ve Nüfusu : Köyde 140 hane mevcuttur. Köy 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımına göre 554 nüfusa sahip olduğu tespit edilmiştir.

3- Köyde 2 mahalle vardır. Bunlar;

Habilli Merkez mahalle (120 hane)

Kumca Mahallesi (120 hane)

4- Sosyal Yapı:

Köy halkının ekonomik durumunun normal olduğu, halkın tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı, tarım arazilerinin düz ve diğer köylerimize göre verimli olduğu, köyde yoğun olarak çeltik ekimi yapılmaktadır. Halkın Ekonomik durumunun diğer köylere göre iyidir. Buna paralel olarak sosyal yaşantının da diğer köylere göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

II- EĞİTİM DURUMU
n görev yapmaktadır. 20 si kız 18 i erkek olmak üzere 38 öğrenci eğitim- öğretim görmektedir.

2- Okulun İhtiyaçları:

a- Okulun bakım onarımı ile beraber boya badanaya ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

b- Okulun çevre düzenlemesi yapılması ihtiyacı talep ve tespit edilmiştir.

3- Halk Eğitimi: Köy halkından bazı kişilerin her türlü tarımsal teknik bilgiye açık oldukları görülmüştür. Hatta tarım konusunda bilgilendirilmediklerini, babadan atadan kalma usullerle tarım yapmaya çalıştıklarını dile getirmişlerdir. Bu konuda yardım talebinde bulunmuşlardır.

Halk Eğitimi Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliği ile hayvancılık, ve meyve yetiştiriciliği kursları düzenlenmesi, ayrıca Halk Eğitimi Müdürlüğünce Makine nakışı, biçki dikiş gibi kurslar açabileceği değerlendirilmiştir.

III- ALTYAPI:

1-Köyün İçme Suyu Durumu: Köyde içme suyunun yetersiz olduğu, içme suyunun kuyulardan motopompla alınan sulardan sağlandığı ilave motopomp ve kuyu talebinde bulunulmuştur.

2- Kanalizasyon Durumu: Köyde Kanalizasyon Şebekesi yoktur. Fosseptik olan hane sayısı çok az çoğunluğu, ahır kanalı ile birlikte atıkları alıcı ortama verdikleri tespit edilmiştir. Kanalizasyon yapılma imkanı yakın zamanda imkansız olarak değerlendirildiğinden, usulüne uygun fosseptik çukur yaptırılması uygun olacağı değerlendirilmektedir.

3- Yol Durumu :

a-Köyde mahalle içi yollarda 6 km stabilize ihtiyacı talep ve tespit edilmiştir.

b- Kumca Mahallesi yolunun stabilize ve yol üzerinde bulunan kum tepesinin yolu kapatmasının engellenmesi talebinde bulunulmuştur.


4- Elektrik - Telekomünikasyon: Köylerde her evde telefon bulunduğu, telefonların çalıştığı, GSM cihazlarının da çalıştığı incelenmiştir.

Elektriklerin normal olduğu, sorun bulunmadığı belirtilmiştir.

5- Çevre : a- Bafra İlçesi hudutları dahilinde bulunan tavukçuluk işletmelerinin atıklarının köy içerisinde geçen drenaj kanalları vasıtasıyla köy içerisinden Karadenize verildiği bu nedenle drenaj kanalı çevresinde yaz aylarında ağır bir koku olduğu ayrıca bu drenaj kanalından su içen hayvanların zehirlendiği ifade edilmiştir.

b- Köyde bulunan doğal göller ve sazlıklar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmış olup, köylünün bu uygulamadan aşırı şekilde rahatsız olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede;

1- Kumca Mahallesindeki yol üzerinde bulunan kum tepeciklerinin sürekli olarak yolu tehdit ettiği ve kapattığı ifade edilmiştir. Bu tepeciklere müdahale edilmesi mümkün olmamaktadır.

2- Köy halkı Karaboğaz denilen su geçitinin kapatılmasını istemekte ancak sit alanı olması nedeni ile mümkün olmadığı dile getirilmiştir.

3- Sığ göller ve bu göller arasında bulunan su geçitlerine büz konularak karşıya geçilmesi mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

4- Sazlıklara hayvanların battığı batan bu hayvanların zorlukla kurtarıldığı ifade edilmiştir. Sazlıkların etrafının tel örgü ile çevrilmesi talebi vardır.

5- Yukarıda ki bazı uygulamaların köylü tarafından yapıldığı Örneği sazlığın etrafının tel örgü ile çevrildiği ve bu nedenle halen Köy Eski Muhtarının Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ifade edilmiştir.

6- Yukarıda belirtilen Olumsuzluklar yanında bu göl ve araziler aslında dünyanın nadir bulunan sazlık ve doğal gölleridir. Bu çevrede yaban hayatın geliştirilmesi, doğal dengenin korunması, tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerekmektedir.

IV- EKONOMİ

1- Tarım :

a-Köy arazilerinde genelde Çeltik, Mısır, buğday ekildiği tespit edilmiş olup, köylünün ağırlıklı olarak çeltik ektiği dikkate alınarak Tarım İlçe Müdürlüğünce çeltik üzerine araştırmalar yaparak, çeltiğin gübrelenmesi, yabancı ot mücadelesi ve yabancı ot mücadelesinde kullanılan ilaçlar üzerinde araştırmalar yapması bu konularda köylüye rehberlik hizmeti vermesi gerektiği değerlendirilmiştir.

b-Tarım İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevli ziraat mühendis veya teknisyenlerinden bir veya birkaç görevli çeltik tarımında rehberlik yapabilecek şekilde araştırma ve ihtisaslaşması sağlanarak çeltik ekilen köylerde rehber olarak görev almaları sağlanmalıdır.

c- Bafra Ovası Sulama Projesi kapsamında yapımı sürdürülen sulama kanallarının sulama kapsamının Habilli Köyünü de içine alacak şekilde proje kapsamının genişletilmesi talep edilmiştir.

2- Orman: Köyün ormanı bulunmadığı ifade edilmiştir.

3- Hayvancılık: Köyde her hanede genelde 2 veya 3 büyükbaş hayvan bulunduğu ifade edilmiştir.

Köyde suni tohumlamanın bilindiği ve uygulandığı ifade ve tespit edilmiştir. Suni tohumlama yönteminin geliştirilerek uygulanmasına devam edilmelidi.

V- SAĞLIK

Köy Koruyucu Sağlık Hizmetleri yönünden Merkez Sağlık Ocağına bağlıdır.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin daha çok Çocuk Aşıları kapsamında yürütüldüğü tespit edilmiştir. Bunun dışında Tedavi Hizmetleri kapsamında Yeşilkartı olmayan ve muhtaç durumda olan aileler tespit edilmiş ve kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiş, yol gösterici tavsiyelerde bulunulmuştur.

Köyde, sağlık muayenesi için tedavi ekibine müracaat olmamıştır.

VI- DİN HİZMETLERİ :

Köyde 2 adet Cami ve bu camide görev yapan 2 adet İmam Hatip bulunduğu, caminin köy için yeterli olduğu izlenmiştir.

VII- KÖYDE TAKİBE ALINAN KONULAR:

A- EĞİTİM YÖNÜNDEN :

a-Köyde Halk Eğitimi Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliği ile hayvancılık kursu açılabileceği değerlendirilmiştir.

b-Okulun Çevre Düzenlemesi yapılması ihtiyacı içerisinde olduğu talep ve tespit edilmiştir.

B- ALTYAPI

Yol:

1- Köyde Mahalle arası yolların yağmur yağdığında aşırı çamur haline geldiği ve stabilize yapılması gerektiğinden bahisle 5 km stabilize ihtiyacı talep ve tespit edilmiştir.

2- Kumca Mahallesi yolunun stabilize ve bu yol üzerindeki kum tepecikleri nedeniyle yolun kapanmasının önlenmesi talebi ifade edilmiştir.

Elektrik ve Telekomünikasyon:

Elektriklerin sık kesildiği dile getirilmiştir. Köye elektrik dağıtımı yapılan trafo ile dağıtım hatlarının değiştirilmesi talep edilmiştir. Sık sık kesilen elektriklerin trafo ve hatlardan kaynaklandığı ifade edilmiştir.

C- EKONOMİ:

1- Tarım :

Bafra Ovası Sulama Projesi kapsamında yapımı sürdürülen sulama kanallarının sulama kapsamının Soğukçam Köyünü de içine alacak şekilde proje kapsamının genişletilmesi talebi dile getirilmiştir.

D- ÇEVRE :

Köyde bulunan doğal göller ve sazlıklar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmış olup, köylünün bu uygulamadan aşırı şekilde rahatsız olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede;

1- Kumca Mahallesindeki yol üzerinde bulunan kum tepeciklerinin sürekli olarak yolu tehdit ettiği ve kapattığı ifade edilmiştir. Bu tepeciklere müdahale edilmesi mümkün olmamaktadır.

2- Köy halkı Karaboğaz denilen su geçidinin kapatılmasını istemekte ancak sit alanı olması nedeni ile mümkün olmadığı dile getirilmiştir.

3- Sığ göller ve bu göller arasında bulunan su geçitlerine büz konularak karşıya geçilmesi mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

4- Sazlıklara hayvanların battığı batan bu hayvanların zorlukla kurtarıldığı ifade edilmiştir. Sazlıkların etrafının tel örgü ile çevrilmesi talebi vardır.

5- Yukarıda ki bazı uygulamaların köylü tarafından yapıldığı Örneği sazlığın etrafının tel örgü ile çevrildiği ve bu nedenle halen Köy Eski Muhtarının Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ifade edilmiştir.

6- Yukarıda belirtilen Olumsuzluklar yanında; Kızılırmak Deltası dahilinde bulunan bu göl ve araziler aslında dünyanın nadir bulunan sazlık ve doğal gölleridir. Bu çevrede yaban hayatın geliştirilmesi, doğal dengenin korunması, tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerekmektedir.
Köy Muhtarı: AHMET ASLAN

Muhtarlık Erişim Bilgileri:

Telefon:0 (362) 633 20 21

Demografik Bilgiler:

Nüfusu:

2000-511

1997-535

İle Uzaklığı:70 km

İlçeye Uzaklığı:11 km

Rakım: m5

Sağlık Evi
Yok
Sağlık Ocağı
Yok

İlköğretim Okulu
Var / Faal Değil
Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi
Yok
PTT Acentası
Var

Su Şebekesi
Yok
Kanalizasyon
Yok


Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz