Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Fakültemiz Çağdaş eğitimi her alanda yaygınlaştırmak misyonunu üstlenen Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, 1968 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi adıyla kurulmuştur. Gelişimini kısa sürede tamamlayan fakülte, 1971 yılında, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi olarak iki Fakülteye bölünüp her Fakülte yeniden yapılandırılmıştır.

O zamandan beri sürekli olarak gelişen ve gelişimini hala sürdüren Fakültemizde 12 Bölüm 2 Program bulunmaktadır.

Jeodezi_Fotogrametri ve Çevre Mühendisliği bölümlerimiz hariç diğer bütün bölümlerimizde Lisans eğitimi verilmektedir. Jeodezi_Fotogrametri ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerimizin dışındaki bölümlerimizde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi de verilmektedir.Makina Mühendisliği Bölümümüzde Yüksek Lisans Programı 2008 yılında açılmış olup Doktora programı henüz başlamamıştır.
Fakültemizde 95 Profesör, 33 Doçent, 24 Yardımcı Doçent, 32 Öğretim Görevlisi, 25 Uzman ve 140 Araştırma Görevlisi toplam 346 Akademik ve 88 İdari Personel görev yapmaktadır.
Geçen sene Fakültemize 616 yeni öğrenci kayıt yaptırmış olup, çeşitli sınıflarda okuyan 3067 öğrencimiz bulunmaktadır. Geçen yıl 490 öğrencimiz mezun olmuştu bu yıl da yaklaşık 450 öğrencimiz mezun olmaktadır. Bu mezunlarımızla toplam mezun sayımız 11306 ya ulaşmıştır.
Bugüne kadar, bilim ve teknolojinin yetişmiş insan gücü gereksinimine önemli katkıları olan, eğitiminin kalitesini yetiştirdiği mühendisler ile kanıtlayan Mühendislik Fakültesi, bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalar ile de fakültemizi Türkiyenin lideri konumuna taşımıştır. Dünyanın en saygın süreli yayınlarının yer aldığı SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan araştırma makalesi sayısında, mühendislik fakülteleri arasında, yıllardır en başta yer alan fakültemiz, araştırmalarında ülkemizin gereksinimlerini ön planda tutmakta, bilimin gelişmesine katkının yanı sıra, endüstriyel problemlerin çözümünü de görev bilmektedir.
Yerküredeki bilim ve eğitimi yakından takip eden Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, dinamik yapısı sayesinde, ülkemiz koşullarını ön planda tutarak sürekli kendini yenilemektedir. Modern ve gelişmiş Türkiye için, kamu ve özel kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği içinde birçok önemli projeye imza atan fakültemiz, görevinin bilinciyle, bu çabalarını devam ettirecektir.
Amacımız Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü girişinde yazılıdır:

Daha ileriye, en iyiye

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi