Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.


Duyurulur.

BOŞ KADRONUN