Hain Ahmed Paşa Kimdir - Hain Ahmed Paşa'nın Hayatı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hain Ahmed Paşa Hain Ahmed Paşa Kimdir - Hain Ahmed Paşa'nın Hayatı Hakkında Bilgi

Hain Ahmed Paşa


Hain Ahmed Paşa, Osmanlı Devleti'nde paşa, yönetici, beylerbeyi, devlet adamı.

1522 yılında Sadrazam Piri Mehmed Paşa emekli oldu. Bunun üzerine, hiyeraşik düzene göre 2. vezir Ahmed Paşa'nın sadrazam olması bekleniyordu. Ancak dönemin hünkarı Kanuni Sultan Süleyman teamüllere aykırı olarak, yakın arkadaşı 4. vezir Pargalı İbrahim Paşa'yı sadrazamlığa atamıştır. Teamüllere aykırı bu atama üzerine Ahmed Paşa, Mısır Beylerbeyliği'ne atanmak istemiş ve bu istek gerçekleştirilmiştir. Ancak Ahmed Paşa, 1524 senesinde Mısır'a vardığında bağımsızlığını ilan etmiştir. Sadrazam İbrahim Paşa isyanı bastırmak ile görevlendirilip Mısır'a gitmişse de, Hain Ahmed Paşa sarayında kendi adamları tarafından öldürülmüştür.

Tarihe "Hain Ahmet Paşa isyanı" olarak geçen isyan, 1524 yılında Mısır'da gerçekleşmiştir.