Hakaret Kitabı - Emine Gürsoy Naskali

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hakaret Kitabı kitap özeti - Hakaret Kitabı kitap tanıtımı

Özeti

Hakaret Kitabı, küfür, sövme, hakaret anlayışının ve çeşitlerinin belgelenmesini, tasnif edilmesini ve incelenmesini; bu birimler arasındaki sınırların tartışılmasını, bu alanlarla ilgili inançların, tarihî olay kayıtlarının ortaya konmasını hedeflemektedir. Küfür, sövme ve hakaret; lanet ve beddua ile de ilişkilidir. Bu çıkışlar, karşı tarafı yok etme, etkisiz hâle getirme, zarar verme, mat etme, susturma, değerini düşürme arzularını barındırır. Küfür, sövme, hakaret, lanet ve bedduaların hangi yöntemlerle ve ne biçimde bir yok etmeyi, zarar vermeyi ve aşağılamayı tasavvur ettiğini sorgulayabiliriz.Künyesi
Yayınevi: Kitabevi
(3/2010)

ISBN: 9786054208500
141 sayfa
Dil: Türkçe
Türü: Kültür Tarihi
Editör Emine Gürsoy Naskali Hilal Oytun Altun