Halkla İlişkiler ve İletişim Özet Ders Notları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aöf adalet bölümü dersleri - Aöf halkla ilişkiler dersi konu özeti - stres kaynakları - Stresle başa çıkabilme yolları

Stres kavramı bazı şeylerden memnuniyetsizliği ifade eder. Genelde stres kavramı iki farklı şekilde kullanılmaktadır. İlki rahatsızlık, gerilim ve sinir yorgunluğunun meydana gelmesine neden olan dışsal baskı kaynakları anlamındadır. İkincisi ise insanlarda hoşnutsuzluk duygularının meydana gelmesine neden olan iç tepkiler olarak adlandırılmaktadır.

Kişilik özellikleri ile stres arasında doğrudan bir ilişki vardır. Stresten etkilenme derecesi bireyin kişilik yapısına bağlı olarak değişebilir Stresle mücadeleyi zorlaştıran bazı kişilik özelliklerinin olduğu söylenebilir. Örneğin endişeli, sinirli, sabırsız, rekabetçi bir kişilik yapısına sahipseniz stresten daha kolay etkilenebilirsiniz.

Örgütsel stres kaynakları farklı biçimlerde ortaya çıkar bazı meslekler diğerlerine göre daha streslidir. Potansiyel stres kaynakları bazı durumlarda gerçekten stres yaratırken, bazı durumlarda da beklenilen ölçüde bir etki yaratmaz. Kişilik yapısı bireyin olayı algılama biçimi geçmişteki tecrübeleri, inançları, düşmanlıkları, bireyin psikolojik durumu stresten etkilenme düzeyini etkileyebilir.

Günümüzde stresin birçok rahatsızlıkla yakından ilgili olduğu saptanmıştır. Özellikle stresli mesleklerde çalışanlar bu tür risklerle daha sık karşı karşıya kalmaktadırlar. Stresin sonuçlarını fizyolojik, psikolojik ve davranışsal olmak üzere üç grupta inceleyebiliriz.

Stresin yol açtığı fizyolojik rahatsızlıklar çok fazladır. Bu ünitede en yaygın olanları incelenmeye çalışılacaktır. Bunlar kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon, migren ülser, kanserdir. Bireyler her zaman iç sıkıntısının, zor çalışma saatlerinin, gelecek endişelerinin geçim sıkıntısının, ölüm korkularının, kişisel çatışmaların etkilerinde kalmışlardır. Stresin sonucunda bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçlardan en belirginleri endişe, depresyon, uyku problemleri ve psikolojik yorgunluk ve tükenmedir.

Stresten kaçınmak için bireylerin en çok başvurduğu davranış kalıpları arasında sigara, alkol, uyarıcı madde alışkanlığı yer almaktadır. Bunun yanında aşırı iştah veya iştahsızlık, saldırganlık, kaza eğilimi de davranışsal sonuçlar arasında sayılabilir. Stres faktörü uygun bir şekilde yönetilmediğinde ortaya çıkabilecek insan maliyeti çok yüksek olacaktır. Bireyin stresten kurtulmak için başvurduğu bireysel yollardan birisi savunma mekanizmalarıdır. Savunma mekanizmalarını bireyin çevresini idrak etmek, anlamak ve değerlendirmek için kullandığı renkli gözlüklere ve süzgeçlere benzetmek mümkündür.

Stresle başa çıkmada uygulanabilecek diğer bireysel teknikler şöyle sıralanabilir. Düzenli sağlık kontrolü, düzenli tatil alışkanlığı, beslenme ve gıda rejimi, kendi yaşam tarzının yönetimi, fiziki egzersizler, derin gevşeme teknikleri, derin düşünme, psikoterapik yöntemler en yaygın kullanılanlardır. Stresi önleme de bireysel tedbirlerin yanında mutlaka örgütsel tedbirlerinde kullanılması gerekir. Stresi önleme yöntemi bireysel ve örgütsel stresi önleyerek bireylerde örgüt sağlığını koruyabilecek belirli metotları olan bir örgüt felsefesidir. Stres yönetiminde alınabilecek örgütsel tedbirler şunlardır. Katılımlı yönetim, amaçları belirleme faaliyetleri, rol analizi ve sınıflandırılması, zaman yönetimi, sosyal destek, duygusal iklimi kontrol, stres yönetimi eğitimidir.


alıntı