Hamilelikte yüksek tansiyon

#1
Sponsorlu Bağlantılar

HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYON

Gebelikte, kan basıncının >140/90 mm Hg olması, gebelik öncesi veya birinci trimestri (ilk üç ay) düzeylerine göre kan basıncının >25/15 mmHg yükselmesi hipertansiyon olarak tanımlanır

Gebelerin %8-10�unda görülür Plasenta (bebek ile anneyi bağlayan organ- Bebeğin eşi) ayrılması, dissemine intravasküler koagülasyon (Bir tür kanama sorunu- yaygın damar içi pıhtılaşması) gibi komplikasyonlara neden olabilir Gebelikte görülen hipertansiyon 2 başlıkta incelenebilir:

1 Kronik (müzmin)Hipertansiyon (esansiyel veya sekonder hipertansiyon)

Gebelik öncesinde mevcut veya gebeliğin 20 haftasından önce teşhis edilmiş olan, gebelik esnasında ve doğum sonrası dönemde de devam eden hipertansiyondur Kan basıncı devamlı >140/90 mm Hg�dır Kronik hipertansiyonu olduğu bilinmiyen, bu nedenle gebeliğin başlangıcından itibaren düzenli olarak tansiyonu kontrol edilmeyen kişilerde, gebeliğin ikinci trimestrinde kan basıncı yüksek bulunursa bu durumun ilk defa oluştuğu izlenimini verebilir Kronik hipertansiyonda fetüs gelişmesinde gerileme, prematüre(erken) doğum, plasenta ayrılması, akut renal yetersizlik(ani böbrek yetmezliği) ve hipertansif kriz gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir Komplikasyonlar genellikle uzun süreden beri hipertansif olan veya preklampsi (gebelik te görülen tansiyon yüksekliği ile seyreden bir tablo) gelişen 30 yaşın üstündeki hipertansiflerde görülür Diyastolik (küçük tansiyon) kan basıncı >100 mmHg ise veya böbrek hastalığı ve hedef organ hastalığı varlığında, diyastolik kan basıncı >90 mmHg ise ilaç tedavisi önerilir

Tedavinin amacı, yüksek kan basıncının kısa dönemde anne açısından yaratacağı riskleri minimal düzeye indirmek, bu arada fetüse zarar verebilecek tedavilerden kaçınmaktır Kronik hipertansiyonu olan kişilerde sonraki gebeliklerde de kan basıncı yükselir Bazı durumlarda istirahat ve tuz kısıtlaması yeterli olabilir İlaç tedavisi gerekirse doktorunuz metildopa, betablokerler ve hidralazin grubu ilaçlardan verecektir Kronik hipertansiyon ilerleyicidir Genellikle sonraki gebeliklerde de devam eder

2 Preeklampsi Veya Gestasyonel Hipertansiyon (yeni veya kronik hipertansiyon üzerine gelişen preeklampsi)

Gebelerin %2-3�ünde görülür Ailesel özellik gösterir Genellikle ilk hamilelikte olur Klasik olarak gebeliğin 20 haftasından sonra ortaya çıkar Önceden mevcut kronik hipertansiyon zemininde gelişebilir Hipertansiyon ile birlikte böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı idararla protein atılması olur ve ödem (şişlik) vardır Eğer gebeliğin 20 haftasından önceki kan basıncına göre sistolik (büyük tansiyon) kan basıncı >30 mmHg, diyastolik kan basıncı >15 mmHg artmışsa hipertansiyon geliştiği kabul edilir Eğer önceki kan basıncı bilinmiyorsa gebeliğin 20 haftasından sonraki kan basıncı >140/90 mmHg ise hipertansiyon olarak kabul edilir Preeklampside anne ve fetüs için risk artmıştır Preeklampsiyi konvulziyonlarla(kasılmalarla gelen nöbet) seyreden eklampsi takip edebilir Proteinüri ve ödem yanında ürat klirensi de düştüğünden hiperürisemi (kanda üre artar) görülür Hiperürisemi preeklampsinin erken görülen bir bulgusudur Bazan proteinüriden de erken görülür Bu nedenle önemli bir tanı kriteridir Düşük doz aspirin kullanılmasının veya kalsiyum takviyesinin preeklampsiye karşı korunma sağladığı şeklindeki görüşler büyük çalışmalarda doğrulanmamıştır

Tedavi, olayın şiddetine göre değişir Diyastolik kan basıncı 105-110 mmHg ise uteroplasental perfüzyonu(rahimden bebeğe gereksinimlerinin aktarılması bozulmadan) azaltmadan, ilaç tedavisi ile 90-104 mmHg ya düşürülmelidir Bu arada istirahat ve kontrol altında tuz alımı kısıtlanabilir Aşırı tuz kısıtlaması fetal ölüm riskini arttırır Hastanın normal doğumu yakınsa, kan basıncı düşürüldükten sonra sezeryanla doğum sonlandırılmalıdır Fetüs immatür (gelişimi bozuksa) ve kan basıncı 24-48 saat tedaviye rağmen düşmüyorsa gebelik sonlandırılmalıdır
 

Dine

Özel Üye
#2
Hamilelikte Yüksek Tansiyon

Bir kadının hamile kalmadan önceki tansiyon yüksekliği ile hamilelikle beraber ortaya çıkan tansiyon yüksekliği durumu birbirinden farklıdır ve dolayısı ile tansiyonun seyri, oluşumu ve tedavisi de farklıdır. Hamilelikte yüksek tansiyon tehlikelidir. Yüksek tansiyon hamilelikten önce de olabileceği gibi hamileliğe bağlı olarak da ortaya çıkabilir ve kötüleşebilir. Hamilelik bittikten sonra da kaybolabilir.

Hamilelikte yüksek tansiyon dediğimiz ‘Preeklempsi’, genelde hamileliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkar ve hamileliğe bağlı anne ölümlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Erken dönemde yakalandığında tedavisi mümkün olan, geç dönemde ise annenin ve bebeğin hayatına malolabilen ciddi bir hastalıktır. Preeklempsi’nin nedeni tam olarak bilinmediğinden, hamilelik öncesinde yüksek tansiyon gelişimini tahmin etme ya da önleyici bir yöntem yoktur.

Böbrek süzücü sisteminde yaşanan problem nedeniyle idrarda protein atımı başlar ve bu da sonuç olarak ödemi beraberinde getirir. Ellerde, ayaklarda ve özellikle sabahları yüzde ve göz kapaklarında şişmeler görülür. Hamilelikte tansiyonun yükselmesi çok farklı mekanizmalarla geliştiğinden, hastalarda sıvı ya da tuz kısıtlaması gereksizdir.

Preeklempsili bir kadında şuur kaybı, kasılma ve çırpınma nöbetleri saptanırsa bu preeklempsinin en ağır şekli olan gebelik zehirlenmesine yani ‘Eklempsi’ ye dönüşür. Yüksek tansiyon annede beyin kanamasına, körlüğe, karaciğerde kanamaya ve böbreklere hasar vererek böbrek yetmezliğine neden olabilir. Ayrıca, kalp yetmezliği ve akciğer ödemi de bütün bunlara eklenebilir. Yüksek tansiyon, annede sistematik bazı bozukluklara neden olurken aynı zamanda bebek de bu durumdan etkilenir. Anne karnındaki bebek kilo kaybeder ve gelişme geriliği gösterir.

Preeklempsi Kimlerde Görülür :

Önceki gebeliklerinde preeklempsi-eklempsi geçirenler

Ailesinde hipertansiyon görünenler

Hamilelikleri boyunca çalışmak zorunda olup, dinlenme fırsatı bulamayan anne adayları

Şeker hastalığı olanlar

Böbrek hastalığı olanlar

Çok genç ve ileri yaşta hamileler

Fetusa ait problemi olanlar

Çoğul gebeliği olanlar

Düşük sosyoekonomik durum içinde olanlar

Şiddetli Preeklempsi Belirtileri :

Tansiyon ölçümlerinde değerlerin yüksek çıkması

Ani ortaya çıkan bir kilo artışı

Halsizlik

İdrarda normalin üstünde albümin cinsi protein görülmesi

İdrar miktarında azalma

Unutkanlık

Bulantı, kusma, mide ağrısı

Uyuma isteği

Beyin fonksiyonlarında bozulma

Görme bozukluğu

Solunum sıkıntısı

Pıhtılaşma hücrelerinde azalma

Bebeklerde büyüme geriliği

Böbrek fonksiyonlarında bozulma

Anemi

Yüksek Tansiyonun Tedavisi:

Hamileliğin son altı haftası preeklempsinin en sık görüldüğü dönem olduğundan haftalık kontrollerin düzenli olarak sürdürülmesi.

Hamilelikte hipertansiyonun yakından takip edilmesi.

İdrar tetkiki, kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri yapılması.

Risk altındaki hamilelere verilen düşük dozda aspirin tedavisi.

Bebeğe gelen kan akımını artırmak için anneye verilen istirahat.

Kasılmaları önlemek için hastanede uygulanan değişik tedavi yöntemleri.Bazı gebeler, gebelik öncesinde yüksek tansiyona sahiptirler. Gebelik esnasında da tansiyon yükselerek gidebilir.

Bazı gebeler ise önceki yaşamlarında yüksek tansiyona sahip olmadıkları halde, gebelikte vücutlarında meydana gelen değişimlere bünyelerinin uyum sağlayamaması nedeniyle yüksek tansiyon gelişir.

Son derece dikkatli olunması, sürekli doktor kontrolünde olunması gereken bir durum olup, doktor önerilerine harfiyen uyulmalıdır. Çünkü, tansiyonun aşırı yükselmesi hem anne hem de bebek sağlığı açısından tehlikelidir.

Yüksek tansiyonun anne be bebek sağlığına etkisi:

Kan damarları kasılır, anne rahmine ve annenin diğer hayati organlarına giden kan miktarı azalır. Bebek yeterince beslenemez.

Damarlar kasılı olduğundan vücuda az kan gider. Kalp giden kan miktarını arttırmak için daha hızlı çalışır ve kalp yetmezliği olabilir.

Böbreklere yeterli kan gitmediğinden, idrarda normalde olmaması gereken sonuçlar çıkar. Vücuttan protein atılır.

Damarlar kasılı olduğundan anne rahmine yeterli kan gitmeyecektir. Bebek yeterli beslenemeyecek, bazı durumlarda zihinsel fonksiyonları zarar görebilecek belki de bebek kaybedilebilecektir.

Göze yeterli kan gitmediğinden bulanık görme, baş ağrısı olur.

Bacak ve kollarda dinlenmeyle geçmeyen, baş parmakla bastırıldığında iz bırakan şişlikler olur.

Neler yapmalıyız?

Her gün aynı saatte, aynı tartıda tartılıp, her günkü kilonuzu bu iş için ayırdığınız defterinize kaydedin.

Her gün aynı saatte, dinlenme anındaki tansiyonunuzu ölçtürün. Aynı deftere bunu kaydedin.

Tansiyonunuzun yükselmesi halinde sol yanınıza yatarak istirahat edin. Tansiyon yükseldiğinde sizin ve bebeğinizin ihtiyacı olan oksijenin temini tehlikeye girmiştir. Bu yüzden tansiyonunuz yükseldiğinde dinlenerek vücudunuzun harcadığı enerjiyi en aza indirmeli, enerjinizi korumalısınız.

Sabah ve öğleden sonraları kendinize istirahat saati ayırın. Sessiz sakin ve loş bir ortamda dinlenin.

Şişliği (ödemi) önlemek veya çözmek için proteinden (süt,yoğurt,et,yumurta,kurubaklagil vb.) zengin yemekleri tercih edin, ancak kesinlikle tuz kullanmayın.

Aldığınız içecek miktarında kısıtlama yapmayın.

Stresli ve gergin ortamlardan uzak durun. Bu ortamlar damarlarınızın kasılmasına ve tansiyonun yükselmesine neden olur.

Bebeğinizin hareketlerini gözleyin. İki-üç saatte bebeğin anne rahminde 10 hareket yapması beklenir. Evinizde size destek olacak, iş yükünüzü azaltacak, bu desteği doğum sonrası dönemde de sürdürecek bir yardımcıya ihtiyacınız olacaktır.

Yüksek tansiyona bağlı şikayetleriniz doğumdan hemen sonraki dönemde de bir süre devam edecektir.

Doktora ne zaman başvurmalıyım?

Başağrısı

Baş dönmesi

Genel huzursuzluk ve endişe hissi

Bulantı-kusma

Bulanık görme

Yüz kaslarında seyirme

Bunlar damarlardaki kasılmanın ve yükselen tansiyonun artık beyninizi etkilemeye başladığını gösteren belirtiler olup, derhal doktorunuza ya da tam teşekküllü bir hastaneye başvurmanızı gerektirir. Bunlar dışında, kontrollerinizi hiçbir zaman aksatmamalı, doktorunuzun önerilerine harfiyen uymalısınız. Bir sonraki gebeliğinizde aynı sıkıntıları yaşamanız beklenebileceğinden, doktor onayını almadan hamile kalmamalısınız