Hangi Dil Neden Öğrenilir, Dillerin Zorluk Dereceleri Nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hangi Dil Neden Öğrenilir Dillerin Zorluk Dereceleri Nedir?

*Central Oregon Community College'in ilgili yayınından derlenmiştir.

Neden ikinci bir dil öğrenmelisiniz?

Bugünün ve geleceğin global ekonomisinde etkili bir şekilde rekabet edebilmek için .
İş bulma şansınızı ve maaş miktarınızı artırmak için.
Kültürler arası ilişkiler ve başka dünyaları anlayabilmek için.
İngilizce kelime bilginizi ve dile hakimiyet gücünüzü artırmak için .
Kritik ve üretken düşünme kaabiliyetinizi artırmak için .
Yurtdışında seyahat ve eğitim imkanlarınıza zemin hazırlamak için.
Yabancı edebiyat eserlerini ve müzik ustalarını filmleri orijinal dillerinde anlayabilmek için.
Üniversiteye kabul edilme yeterliliklerinden birini yerine getirmek için Ve çok beylik bir cümleyle başka bir dil ve kültürü öğrenmek ilk olarak (ve sizin de istek sıranıza uygun olarak) kariyerinizi zenginleştirecek ufkunuzu genişletecek ve hayatınıza zenginlik katacaktır.

Peki hangi dil?
Fransızca Almanca veya İspanyolca?

Aşağıda her bir dilin kelime dağarcığı grameri ve telaffuzu açısından zorluk dereceleri gösterilmektedir.

Kelime Dağarcığı Olarak.

FRANSIZCA
Daha az zor kelimelerin çoğu İngilizce'yle benzerlik gösterir.

ALMANCA
Daha az zor kelimelerin çoğu İngilizce'ye benzer.

İSPANYOLCA
Daha zordurEndülüs Emevilerinden kalan Arapça etkisinden dolayı kelimelerin pek azı İngilizce'yle benzerlik gösterir.

Gramer.

FRANSIZCA
Özellikle geçmiş zaman ve dilek kiplerine bağlı olarak daha az zor denebilir.

ALMANCA
İsimler ve sıfatlara bakılarak daha zor olduğu söylenebilir.

İSPANYOLCA
Geçmiş zaman dilek kiplerine bakılarak daha zor olduğu söylenebilir.Bir de "olmak -to be" fiili için iki ayrı fiil bulunur.

Telaffuz.

FRANSIZCA
Daha zor; kuralların yanında hayli istisna sözkonusudur bazı sesler Türkçe'de de İngilizce'de de yer almazlar.

ALMANCA
Bazı kısımları zordur yazıldığı gibi okunur bazı Almanca sesler İngilizce'de yoktur.

İSPANYOLCA
Daha az zordur daha çok fonetiktir. İngilizce'de yer almayan pek az ses İspanyolca'da bulunmaktadır.

Bir dili seçme ya da seçmeme konusunda zorluk derecesinin dışında nedenler olmalıdır. Dil öğrenenen kişiler ilgi alanlarına giren kültürel iş hayatı ve eğitimi amaçlarına uyan dillerde daha başarılı olurlar.

Fransızca neden öğrenilir?

Beş kıtada 43 ülkede 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulur.
Mutfak kültürünün modanın kişisel otomobil ürünlerinin mimari sanat tiyatro ve dansın uluslar arası dilidir.
Birleşmiş Milletler'in resmi ve hali hazırda kullanılan dilidir.
İnternet'in ikinci dilidir.
Dünyanın en geniş ticari bloklarından olan Avrupa Birliği'nin resmi dilidir.
Kanada'da İngilizce ile birlikte ikinci dil olarak kullanılır.
25'ten fazla Afrika ülkesinde ticaret ve iş hayatının resmi dilidir .
Bütün İngilizce kelimelerin neredeyse yarısı (%40-50)si Fransızca'dan gelir.
Dünya genelinde İspanyolca ve Almanca'ya göre daha fazla anlaşılır bir dildir.
Fransa dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir.
AŞAĞIDAKİ ALANLARA İLİŞKİN KARİYER HEDEFLERİ OLANLAR İÇİN FRANSIZCA İDEALDİR:
Güzel sanatlar mimarlık sinema mutfak kültürü inşaat mühendisliği dans uluslar arası ilişkiler moda linguistik edebiyat tıp müzik felsefe ilahiyat bilim uzay/hava bilimleri telekomunikasyon ve tiyatro.

Neden Almanca öğrenmelisiniz?

Avrupa'da yaygın olarak konuşulan bir dildir. Almanca Avusturya Lihtenştayn ve İsviçre'nin resmi dilidir ve Polonya Çek Cumhuriyeti Macaristan Romanya Rusya Belçika ve Lüksemburg'ta da yaygın olarak konuşulmaktadır.
Avrupa Birliği'nin anahtar dilidir merkezi ve doğu Avrupa pazarlarında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Almanya ABD'nin en büyük Avrupalı ticari partneridir
Avrupa Rusya ve Asyanın bir bölümünde bilimsel ve ticari alanlarda yaygın olarak kullanılan bir dildir.
Fransızca ve İspanyolca'ya göre köken itibariyle Germanik bir dil olan İngilizce'ye daha yakındır.
Almanca konuşulan Avrupa ülkeleri ABD'li turistler için popüler turizm merkezlerindendir.
60 milyondan fazla ABD vatandaşı köken olarak Alman kültürüne aittir.
Almanca aşağıdaki sahalarda kariyer hedefleyenler için idealdir:Astronomi sanat tarihi biyokimya biyomedikal fizik botanik kimya dizayn mühendislik film çalışmaları genetiklinguistik bilimsel metodoloji ve mantık moleküler biyoloji müzik yakın doğu çalışmaları felsefe fizik psikoloji ilahiyat ve zooloji.

Neden İspanyolca Öğrenmelisiniz?

İspanya'nın ABD vatandaşlarının pek çoğunuyla birlikte Orta ve Güney Amerika ülkelerinin yaygın olarak kullanılan dilidir.
Dünya genelinde 21 ülkede ve beş kıtada yüz milyonlarca insan İspanyolca kullanmaktadır.
Dünyada 300 milyon insan tarafından kullanılan beşinci yaygın dildir.
ABD nüfusunun yüzde onuna tekabül eden 17.5 milyon kişi İspanyolca konuşmaktadır.
2020 yılı itibariyle ABD vatandaşlarından 51 milyonunun İspanyolca konuşması beklenmektedir.
Özellikle kuzey batı bölgelerinde yaşayan insanların.
Dünyada sakinleri ispanyolca konuşan dördüncü büyük şehir Los Angeles'tir.
Meksika ve Güney Amerika'yı gezmeyi düşünenlerin İspanyolca bilmeleri büyük kolaylıklar sağlayacaktır.
ABD'de okumayı ya da yaşamayı düşünen ve bunun için Kaliforniya Nevada Southwest Florida ve New York gibi İsponyolca konuşan nüfusun yoğun olduğu yerleri seçenlerin İspanyolca bilmeleri işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
İSPANYOLCA BİLMEK AŞAĞIDAKİ SAHALARDA KARİYER HEDEFLEYENLER İÇİN UYGUNDUR:
Ziraat bankacılık işletme iletişim inşaat kriminoloji acil yardım servisleri gazetecilik tıp öğretmenlik seyahat endüstrisi.

Yukarıda mercek altına aldığımız dillerden herhangi birisine hakimiyetiniz aşağıdaki sahalarda kariyer yapmanızın yolunu açar Güzel sanatlar mütercimlik bankacılık gazetecilik ticari danışmanlık kütüphanecilik tıp araştırmaları diplomasi optik eğitimsel yazılımlar yayıncılık mühendislik güvenlik donanımları moda spor yayıncılığı finansal servisler öğretmenlik kamu sektörü telekomünikasyon insan kaynakları bilişim teknolojisi seyahat ve turizm endüstrisi.