Harita Mühendisliği - Harita Mühendisliği Hakında Bilgi

Dine

Özel Üye
#1

Harita Mühendisliği - Harita Mühendisliği Hakında Bilgi konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Görevleri uygulama ve çalışma alanları

Coğrafi Bilgi Sistemi Coğrafi Veri Altyapısı kent bilgi sistemi uzaktan algılama fotogrametri kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri etüd ve işletme haritaları içme suyu ve kanalizasyon projeleri doğalgaz boru hatları tescile konu olan harita ve planlar kadastro haritalarının yapımı sayısal harita üretimi mühendislik ve endüstriyel ölçmeler yersel ve uydu bazlı (GNSS) sistemler ile konum belirleme hidrografik ölçmeler yeraltı ölçmeleri her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon) röleve ölçmeleri plankoteler vb. konular bu mühendislik dalının uygulama alanlarıdır.
Harita Mühendisliğinin temel görevi gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği mimarlık jeoloji mühendisliği maden mühendisliği şehir ve bölge planlama çevre mühendisliği ve coğrafya gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita kadastral harita imar planı teknik altyapı (su kanal telefon elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkânı hazırlamaktadır.
Ana bilim dalları

Jeodezi

Jeodezi Anabilim Dalı yerin şekil büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerini inceleyerek bunları üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlamaktadır.
Yerin çekim alanlarının ve şeklinin belirlenmesinin yanısıra yerkabuğundaki değişimler incelenerek jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılacak veriler üretilir.
Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün bir sistemde belirlenerek farklı amaçlar için verilerin toplandığı Jeodezi Anabilim Dalında çalışma konularını
Ölçme Sistemleri ve Donanımları Teorik Hesap ve Uygulamalar biçiminde sınıflandırabiliriz.


Fotogrametri ve Uzaktan Algılama

Fotogrametri eski yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden oluşan ve ışık ile çizerek ölçme anlamına gelen bir kelimedir.
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmemektedir. Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalının araştırma ve eğitim konularından bazıları şunlardır:
kamulaştırma projeleri yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi gaz
Fotogrametri
Uzaktan algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Mekansal veritabanları
Coğrafi Veri Altyapıları
Taşınabilir cihazlarla CBS (mobil CBS)
Konuma dayalı hizmetler (¤¤¤¤¤¤¤¤ based services)
Görüntü işleme
Lazer tarayıcılar (yersel ve havadan)
Hava Kameraları (klasik ve dijital)

Ölçme Tekniği

Uygarlık ilerledikçe ve insanlar arasındaki ilişkiler arttıkça mülkiyet kavramının önemi anlaşılmış ve insanlar sahip oldukları arazileri ölçme gereksinimi duymuşlardır. Ülkemizde önceleri kadastro haritaların oluşturulmasında önemli bir rol oynayan ölçme tekniği günümüzde tüm meslek disiplinlerinin gereksinimi olan bir dal haline gelmiştir.
Teknolojideki değişime paralel olarak sürekli gelişen uydu bazlı konum belirleme sistemleri (GPS) ve uygulamaları yatay ve düşey jeodezik kontrol ağları tesisi mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasman ölçmeleri yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi hidrografik ölçmeler demiryolu köprü baraj tünel projeleri ve uygulamaları v.b. Ölçme Tekniği Anabilim Dalının çalışma alanlarıdır.


Kartografya

Kartografya Anabilim Dalı coğrafi/mekansal bilgilerin modellenmesi analizi sunumu görselleştirilmesi ve yönetimi üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Kartografya'nın başlıca çalışma konuları;
karayolu işlenmesi
Topografik ve Tematik Kartografya
Harita Tasarımı ve Üretimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Mekansal Veritabanları

Genelleştirme ve Çoklu Gösterim
Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik
Mekansal Bilgi İşleme ve Analiz Teknikleri
Sayısal Arazi Modelleri
Mekansal Veri Altyapısı

Kamu Ölçmeleri (Arazi Yönetimi)

Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı; ülke toprak politikası temelinde iyelik hakları çevresel değerler ve toprak kullanım verilerine göre arazi yönetimi kadastro kentsel ve kırsal toprak düzenlemesi taşınmaz değerlemesi ve finansmanı kamulaştırma; kısacası mülkiyet haklarının düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi konuları ile ilgilenmektedir.