Hasan Hami Yıldırım Kimdir - Hasan Hami Yıldırım Biyografisi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hasan Hami Yıldırım Biyografisi
Hasan Hami Yıldırım Özgeçmişi
Hasan Hami Yıldırım Hayatı
Hasan Hami Yıldırım hakkında Bilgi


1963 yılında Bucak Taşyayla Köyü’nde doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan 1989 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. 1990 yılında ODTÜ’de başladığı Doktora eğitimini 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda tamamladı.

1986 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Araştırma Görevliliği ile başlayan çalışma hayatında, sırasıyla, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı, Çevre Bakanlığı Şube Müdürlüğü, Serbest Şehir Plancılığı, Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ iktidarı ile birlikte, 2003 – 2009 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 2009 yılından Milletvekilliği adaylığı için istifa ettiği 10.3.2011 tarihine kadar ise Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Dr. H. Hami Yıldırım, 2003-2009 yılları arasında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma (KTVK) Yüksek Kurulu üyeliği ve 2009-2011 tarihleri arasında KTVK İzmir 1 Numaralı Bölge Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Eş zamanlı olarak, 2003-2004 yıllarında “Deprem Şurası”, 2008-2009 yıllarında “Kentleşme Şurası” yürütme kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Ayrıca, Genel Müdürlük ve Müsteşar Yardımcılığı görevleri sırasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın yurtdışı ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olmuştur. 2009 yılından itibaren Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda, ABGS koordinasyonu altında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Odak Noktası görevini üstlenmiştir. Bu çerçevede, Meksika’dan Afganistan’a, İngiltere’den Kenya’ya, ABD’den Japonya’ya kadar Dünyanın hemen bütün bölgelerinde uluslar arası çalışmalara katılmış, pek çok ülkeyle imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarının hazırlıklarını yürütmüş, muhatap ülkelerle anlaşma uygulama programlarını Bakanlık adına imzalamıştır.

Genel Müdürlüğü döneminde, 2003-2009 yılları arasında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan başkanlığındaki Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmalarında görev aldı. 2009 yılından istifa tarihine kadar, bu Kurulda üyelik ve aynı zamanda 12 Komiteden biri olan Yatırım Yeri Teknik Komitesinin Başkanlığını yaptı.

Dr. H. Hami Yıldırım, Müsteşar Yardımcılığı döneminde ayrıca Çevre ve Orman Bakanı Sn. Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun başkanlığını yaptığı İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu üyeliğini de yürütmüş, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın ilgili ulusal ve uluslar arası çalışmalarının koordinasyonunu sağlamıştır.

1986 yılında “Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Proje Yarışması” nda içinde yer aldığı proje ekibiyle birlikte Türkiye ikinciliğini kazandı. OECD tarafından 1991 yılında Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak basılan “Türkiye’nin Çevre Politikaları” adlı Kitabın Türkiye Adına Proje Danışmanlığını yaptı. Dr. H. Hami Yıldırım’ın mesleği alanında çok sayıda proje ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı danışmanlığı, Karaman ulaşım etüdü, Afyon, Aksaray, Karaman imar planları bunlara örnek olarak sayılabilir. Yerli ve yabancı, bilimsel veya aktüel çok sayıda yayınlanmış makalesi, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirisi bulunmaktadır.

Dr. H. Hami Yıldırım evli, 3 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Daha Önce Bulunduğu Görevler:

Araştırma Görevlisi (1986 – 1990), Gazi Ün, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Çevre Uzman Yardımcılığı (1990 – 1991), Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı,
Şube Müdürü - Tedv.(1992 – 1994), Çevre Bakanlığı,
Şirket Ortağı ve Yöneticisi (1995-97) ve yarı zamanlı Öğretim Görevlisi (1996-97), Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Öğretim Görevliliği (1997-2003), ŞBP Bölümü,
Genel Müdür (2003-2009), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü,
Müsteşar Yardımcısı (2009-2011), (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinden sorumlu).Kurul Üyelikleri:


İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu – Kurul Başkanı (2009 – 2011)
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu üyeliği (2003 – 2009)
Kentleşme Şurası Yürütme Kurulu (2008-2009)
Deprem Şurası Yürütme Kurulu (2003-2004)Proje Ödülü:


Ulus Tarihi Kent Merkezi Ulusal Proje Yarışması İkincilik Ödülü (Ekip), Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1986.Uzmanlık Alanları:

Kentsel ve kırsal planlama, İmar-Kıyı Mevzuatı ve Uygulamaları, Stratejik Fiziki Planlama.Diğer Akademik Faaliyetler:

Çok sayıda bilimsel ve aktüel yerli ve yabancı yayınlar, ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler, proje ve uygulama çalışmaları, komisyon üyelikleri ve bilirkişilikler