Havle binti Hakîm (r.a)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Havle binti Hakîm (r.a)
Havle binti Hakîm radıyallahu anha Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize ilk inanan hanım sahâbîlerden
Hz Hatice annemizin vefatından sonra Efendimizin tekrar evliliği konusunda dünürcülük yapan bir bahtiyar
Dinî konuları öğrenme hususunda çekinmeden mahrem mevzûları dahî Efendimize rahatlıkla soran bilgilenmek için gayret eden bir ilim âşıklısı hanım
Medine’de ilk vefat eden muhâcir Osman İbni Maz’un (ra)’ın âilesi Ümmü Şerîk künyesiyle de tanınır
O Mekke’de doğdu Babası Hakîm İbni Ümeyye annesi Daîfe binti Âs İbni Ümeyye’dir İslâm’la şereflenişi kocası vâsıtasıyla gerçekleştiOsman İbni Maz’un (ra) Cahiliye döneminde bile içki içmeyen akıllı bir gençti Arkadaşlarına ben aklımı gideren benden daha düşük kimseleri benimle alay ettiren içkiyi içmem derdi Temiz yaratılışlı dürüst bir insandı Birgün eve mutlu bir şekilde güleryüzle neşeli olarak geldi Hanımı Havle binti Hakîm ona:

“–Ne var ne yok Ebû Sâib?” dedi O da:
“–İyilik güzellik var Ümmü Şerîk! Muhammed’e tâbî oldum Yeni dine girdim İslâm’la şereflenen ilk onüç kişiden biri oldum Geceleyin kardeşim Kudâme’yi de götüreceğim” dedi
Hanımı Havle de hiç tereddüt göstermeden ben de Ebû Sâib! dedi
Osman İbni Maz’un (ra) gülerek: “Sen de Kudâme’nin hanımı Safiyye binti Hattab ile” dedi Hep birlikte toplanıp Rasûlullah (sa) Efendimize geldiler Huzurda Kur’an’dan âyetler dinlediler Yeni din İslâm hakkında bilgiler edindiler Kelime-i şehadet getirerek İslâm’la şereflendiler
Havle binti Hakîm (ranhâ) evinde huzur ve seâdeti gönlünde büyük bir mutluluğu yakalamıştı Kocasıyla birlikte ibadet ediyor sevgi ve saygı içinde neşe dolu hayatlarını devam ettiriyorlardı Müslüman âilelerdeki yardımlaşmayı kaynaşmayı gördükçe ve bu tür yuvaların sayısı arttıkça müşrikler bu durumu hazmedemiyordu Yeni din İslâm Mekke’de yayıldıkça müşrikler ne yapacaklarını şaşırmışlardı Tehditler ambargolar ezâ ve cefâlar hatta işkenceler yapmağa başladılar Bu arada müslümanlara hicret izni verildi İlk kafilenin reisi olan Osman İbni Maz’un (ra) on erkek dört kadın ile birlikte Habeşistan’a hicret etti Orada huzurla ibâdetlerini yapıyor ve sükûnet içerisinde yaşıyorlardı Kureşlilerin müslüman olduğuna dâir bir haber üzerine üç ay kadar sonra tekrar Mekke’ye döndüler Müslümanlara yapılan işkencelerin devam ettiğini gördüler Bir müddet daha sıkıntılı günler geçirerek doğdukları şehirde yaşadılar