Hayvancılık Nedir? Hayvancılık Nasıl Yapılır?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hoca bana hayvancılık nedir araştır dedi

Hayvancılık, insan beslenmesinde esansiyel besin maddelerinin kaynağını oluşturmak ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak yanında, bitkisel üretim ve sanayi artıkları ile başka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan alanları değerlendirme ve istihdam yaratma gibi özelliklere sahip olan çok yönlü bir üretim sektörüdür
 

#2
Hayvancılık Nedir

Hayvancılık, insan beslenmesinde esansiyel besin maddelerinin kaynağını oluşturmak ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak yanında, bitkisel üretim ve sanayi artıkları ile başka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan alanları değerlendirme ve istihdam yaratma gibi özelliklere sahip olan çok yönlü bir üretim sektörüdür
Bitkisel üretim açısından da hayvancılık önemli bir yere sahiptir Toprağın verimliliğini arttırmak ve üretimde sürekliliği sağlamak için organik gübre olarak bilinen hayvan gübresi suni gübrelere oranla daha avantajlıdır Suni gübrelerin bilinçsiz kullanımı topraktan yararlanmayı olumsuz yönde etkilerken, hayvan gübresi toprağın organik madde kısmını arttırıp, daha verimli ve uzun süre kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktadır Nüfusun artmasına paralel olarak hayvansan ürünlere olan ihtiyacın artması, hayvancılığın ülke ekonomisi içindeki en azından koruyacağını, hatta giderek önemini daha da arttıracağının delilidir Hayvancılık, geçmişte ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuştur ve bu önemini bilgi-sanayi ülkesi olma sürecinde de sürdürmektedir Nüfusun yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı ve geçimini tarımsal üretim ile temin ettiği ülkemizde, 4 milyondan fazla tarım işletmesi bulunmakta ve bunların %96’lık bölümünde bitkisel ve hayvansal üretim birarada yapılmaktadır Bu işletmelerin arazi varlığı, ortalama 50 dekar olmakla birlikte 50 dekardan daha az arazisi olan işletmelerin oranı %60 dolaylarındadır Tarım işletmelerinin hayvan varlığı bakımından durumuna baktığımızda, işletme başına 3 baş sığır ve 11 baş koyun düştüğü ve ülkemiz tarımsal yapılanmanın büyük ölçüde küçük işletmelerin egemenliğinde olduğu görülmektedir Bu durum ülkemiz tarımının en büyük problemi olarak görülmektedir Çünkü küçük işletmeler, gider temini ve ürün pazarlanması konularında çeşitli zorluklarla karşılaşmakta; her zaman aracı ile muhatap olmak zorunda kalmaktadırlar Zorlukların aşılmasınde en akılcı ve katılımcı çözüm,yetiştiricilerin örgütlenmesidir Fakat bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar yetersizdir Bahsedilen genel çerçeve içerisinde ülkemiz hayvancılığının gelişebilmesi için, özellikle damızlık temini, örgütlenme ve ürün pazarlanması gibi konularda, gerektiğinde devletin düzenleyici ve yönlendirici tedbirler almasında yarar vardır
Buna göre Hayvancılık şu gruplarda incelenebilir:

* Büyükbaş Hayvancılık
* Küçükbaş Hayvancılık
* Besicilik
* Kürk Hayvancılığı
* Tavukculuk
* Arıcılık
* Yetiştiricilik
o Arı Yetiştiriciliği
o Ana Arı Yetiştiriciliği
o Ankara Tavşanı Yetiştiriciliği
o Bıldırcın Yetiştiriciliği
o Devekuşu Yetiştiriciliği
o Hayvan Yetiştiriciliği
o Hindi Yetiştiriciliği
o Keklik Yetiştiriciliği
o Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği
o Brucellosis
o Damızlık Süt Sığırlarında Dış Görünüş Özelliklerine Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılmalıdır?
 

#3
Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye hayvan sayısı bakımından Avrupa’da birinci dünyada beşinci sıradadır. Buna karşılık birim hayvan başına alınan verim çok düşüktür. Bunun nedenleri ise;
 Küçük baş hayvancılığın yaygın olması. Yerli ırkların veriminin az olması
 Modern olmayan hayvancılık yöntemlerinin (mera hayvancılığının) uygulanması etkili olmuştur.
Küçük Baş Hayvancılık: En yaygın olanıdır.
1. Koyun: Kıvırcık, karaman, dağlıç, sakız, merinos türleri vardır.
 Doğu Anadolu ve sonra İç Anadolu’da yaygındır.
 Merinos yerli ırk değildir. Eti lezzetli olmasa da süt verimi ve yapağısı ince kaliteli kumaş dokumacılığına elverişlidir. Bu özelliği ile merinos en çok ıslah edilen hayvandır.
 Türkiye’de süt kuzu kesimi en büyük tehlikedir.
2. Tiftik Keçisi: Anakara keçisi de denir. Yünü dokumacılıkta çok değerlidir. Angora yünü. Ana vatanı İç Anadolu.
3. Kıl Keçisi: Eti çok yağsız, sütü çok yağlıdır.
 Bu özelliğinden dolayı arap ülkelerine canlı satılır.
 Sütü, peynir ve yoğurt yapımında değerlidir.
 Dağlık alanları sevdiğinden başta Akdeniz ve Doğu Anadolu üretiminde öncüdür.
Büyük Baş Hayvancılık: Gür otlakların yer aldığı, Doğu Anadolu (Erzurum – Kars ve Hakkari yöresi) ile Doğu Karadeniz yaylaları oldukça yaygındır.
Kümes Hayvancılığı: Yoğun nüfusun yumurta ve beyaz et ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük kentlerimizin çevresinde yoğunlaşmıştır. Tavukçuluğun geliştiği alanlar; Balıkesir, Bolu, Denizli, Eskişehir, Bursa, İstanbul, İzmir, Anakara, Kütahya, Adana.
İpek Böcekçiliği: İpek böcekçiliği dut ağacının yetiştiği her yerde yapılabilir. Dolayısıyla İç Anadolu’nun kurak yerlerinde Doğu Anadolu’nun yüksek yerleri hariç her yerde yapılabilir. Ülkemizde en yoğun Güney Marmara illerinde yapılır.
Arıcılık: İlk sırayı Ordu, ve Muğla çevresi (menteşe yöresi) alır.