Hayvanlar Arasında ...İlginç Özellikler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
HAYVANLAR ARASINDA

Akbabaların mide sıvısı çok yüksek derecede asidik olduğundan, çürümüş ve kokuşmuş etleri yeseler dahi zehirlenmezler.

Akrepler ve örümcekler aynı sınıfa dâhildirler. Eklem bacaklılar âilesinden olan bu iki tür de etle beslenirler. Avlanırlarken, örümcekler kıskaç benzeri zehirli çengellerini, akrepler ise kuyruklarındaki zehirli iğnelerini kullanırlar.

Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii Anatolica), dünyâdaki beş yaban koyunundan biri olan Asya Muflonu'nun alt türüdür.

Anemon, okyanus yüzeyinin birbuçuk km altında yaşayabilen derin deniz canlısı çeşididir.

Angora tavşanının bir yıllık yün verim, vücut ağırlığıyla kıyas edildiğinde koyundan sekiz kat daha fazla miktardadır.

Anne tarantula örümcekleri, zehirlerini yavrularına verdikten sonra ölürler.

Atların insanlara göre onsekiz daha fazla kemiği vardır.

Atlarla fareler, kusmak yeteneğinden yoksundurlar!

Atnalı yengeçleri, Kuzey-Amerika kıyılarında mayıs veyâ hazîran aylarında, dolunay ve yeniay zamânında çiftleşirler.

Bir çeşit kertenkele olan gekolar ayak parmaklarındaki emme özelliğiyle, cam gibi düz zeminlere bile rahatlıkla tırmanabilirler.

Bir çift sineğin, sâdece nisan-mayıs ayları yumurtaları yavruya dönüşüp yaşayabilseydiler, dünyâyı ondört metre kalınlınlıktaki bir sinek tabakası kaplayabilirdi!

Bir mayıs sineğinin ömrü, ancak bir-kaç saatle sınırlanmıştır!

Böyü (Galeodes) türü örümcekler saatte 1,5 Km hızla koşabilir.

Brine karideslerinin yumurtaları, kurutulduktan sonra bile tuzlu suya bırakılırlarsa yeniden canlandırılabilirler.

Bukalemunların, avlanırken kullandıkları, ucunda yapışkan bir bölüm bulunan uzun ve esnek olan dillerinin çekim kuvveti, yerçekimi kuvvetinden elli kat fazladır.

Bukalemunun diğerinden bağımsız olarak hareket edebilen gözleri, yüzseksen derecelik açıyla öne, arkaya veyâ da tam aşağıya bakacak şekilde dönebilmek kaabiliyetindedirler.

Büyük ırk köpeklerin ince bağırsak uzunlukları altı metreye kadar çıkabilmektedirler.

Çöl faresi "speedy gonzales"ler, ortam ısısı yirmisekiz derecenin üzerine çıktığında metabolizmalarını yavaşlatırlar. Bu sebeple günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirmektedirler.

Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden daha büyüktür!

Devekuşları - 45 derece ısıda yaşayabileceği gibi + 56 derece sıcaklıkta da yaşayabilmek kaabiliyetindedirler.

Devekuşları korktukları için değil, sesleri dinleyip duyabilmek için kafalarını kuma gömerler.

Devekuşu ayağında iki parmağı olan tek kuş türüdür.

Devekuşu derisi, timsah ve yılandan sonraki en sağlam deridir.

Develer, onbeş dakika içinde ikiyüz litre su içebilirler.

Domuz, su-aygırı ve pekariler (göbekli domuz), çift-parmaklılar takımından olmalarına rağmen dört parmağa sahiptirler.

Dünyâda yalnız Afrika'da yaşayan çita, saatte yüz kilometreyi aşabilen en hızlı kara hayvanıdır.

Dünyâdaki en zehirli hayvan, küçük bir yaratık olan altın kurbağadır.

Dünyânın, zehiri bulunduğu bilinen yegâne kanatlısı Pitohui denen bir kuş çeşitidir.

En hızlı su canlısı türü, saatte yüzdokuz km'ye ulaşabilen yelken balığıdır.

Erişkin pirenin ömrü, ancak uygun şartlarda bir-iki yıl arasındadır.

Fâreler, develerden bile daha uzun süre susuz yaşayabilmektedirler.

Filler, güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve derisinin kurumasını önlemek için vücutlarını çamur ve toprakla kaplarlar.

Filler, insanların duyamadığı düşük frekanslı (infrasesler) sesler çıkarıp, üçyüz kilometrekareye yakın bir alanda haberleşebilirler.

Fillerin günlük uykuları ortalama sâdece iki saat kadardır!

Fillerin hortumlarıyla, dört litre kadar suyu alabilir ve tutabilirler.

Galapagos Adaları civârında yaşayan Deniz iguanası, denizin onbeş metreye kadar derinliklerine dalabilen kertenkele türüdür

Galaphagos adalarında yaşayan ağaç-kakan ispinozu, ince dallar veya kaktüs dikenlerini kullanarak ağaçlarda delikler açıp, gövdede saklı bulunan böcek larvalarına bu deliklerden ulaşabilirler.

Güney kutup balıkçılı da denilen İmparator Pengueni, ikiyüzaltmış metre derinliğe kadar dalabilmektedir. Ayrıca, suyun altında yirmi dakika havasız kalabilen tek kuş türü budur.

Güneyin buzlar ülkesi Antarktika kıtasında hiçbir yılan çeşidi yaşamamaktadır.

Hayvanlar arasında sâdece domuzlar güneşten yanabilmektedirler.

Hayvanları koruma konusundaki ilk yasa, 1641 yılında ABD-Massachusetts kolonisinde çıkarılmıştır.

İlmî adıyla Chironex fleckeri, ki Kuzey Avustralya'da yaşayan bir deniz anası türüdür, dünyânın en zehirli canlıları sırasında başlarda yer almaktadır.

İlmî adları Rissa tridactyla olan kara ayaklı martılar, döllenme zamanı gelmeden çiftleşirlerse, spermleri çiftleşme sonrası dişi tarafından dışarıya atılmaktadır.

İngiliz tazıları görerek; Beagle, Pointer, Setter ırkından köpeklerse koklayarak iz sürerler.

İnsanlarda aşırı yemek şeklinde görülen obesite, şeker hastalığı riskini de artıran bir faktördür.

İnsanları parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür.

Îran kedileri düz yüzlü oldukları cihetle gıdaları dilleriyle tutarlar.

Îran kedilerinin toplam tüy uzunluğu, diğer bir tekir kedinin tüy uzunluğunun yaklaşık üç katıdır.

İstakoz denen deniz hayvanları, yedi yıl süresinde ancak yarım kilo kadar gelişebilirler.

Jaguarlar dünyanın üçüncü büyük kedi âilesini oluşturmaktadırlar. Aynı hayvanlar, bütün bir Amerika kıtasının, sâdece güney Arizona'dan kuzey Arjantin'e kadar olan bölgesinde yaşarlar.

Kaliforniya sâhillerinde yaşayan Leuresthes tenius denilen bir gümüşbalığı türü, şubat sonundan eylül ayının sonuna kadar dolunay veya yeniaydan birkaç gece sonra yumurtlar.

Kamerun ve Ekvator'da yaşayan golyat kurbağası (Conraua goliath), otuz cm boy ve üç kg ağırlığıyla dünyânın bu kategorideki en büyüğüdür.

Kargalar ortalama yüzyirmi yıl kadar yaşamaktadırlar. Bu da, biz insanların gıpta edeceğimiz bir ömür olmaktadır!

Karınca deliklerinin girişi her zaman kuzeye bakmaktadır.

Karıncalar, kendi ağırlıklarının elli katı kadar bir ağırlığı kaldırıp taşıyabilirler.

Karıncaların koku alma yetenekleri en az köpekler kadar gelişmiştir.

Kediler, ışığa karşı duyarlık, karanlığa karşı uyum yeteneğine sâhiptirler.

Kedilerde iç kulak odacığı geniştir ve ses burada yankılanarak algılanır. Bu yüzden kediler insanların hissedemediği sesleri de duyarlar.

Kedilerde ovulasyon çiftleşmeden sonra gerçekleşir.

Kelebeğin gözünde, beşbin mercekle ellibin sinir bulunmaktadır.

Kılıç ve plati türü balıklar, hayat ortamlarında hiçbir erkek bulunmuyorsa, cinsiyet değiştirip erkek olabilmektedirler!

Kırkayak denilen hayvanların hiçbir türünde kırk adet ayak bulunmamaktadır. Genel dilde "kırk" aslında çokluğu anlatmaktadır!

King Charles Spaniel ırkı köpekler, 16. yüzyılda Fransa'dan İngiltere'ye götürüldükten sonra, II. Charles'n bu köpeğe olan düşkünlüğü sebebiyle onun soy adını almışlardır.

Koyun, keçi, zürafa, domuz gibi çift tırnaklı hayvanlarda pire bulunmaz.

Köpek balıklarının kansere karşı bağışıklığı vardır.

Köpek ve kediler renk körü değildirler.

Köpekler arasındaki ilk yarışma, 1859 yılında İngiltere'de düzenlenmiştir.

Köpekler dillerini vücut ısısını ayarlamak için kullanırlar.

Köpekler, diğer bir çok hayvan gibi kuyruklarını koşarken denge unsuru olarak kullanırlar.

Köpekler, orta çağda kilise toplantılarında ayakları ısıtmak amacı ile kullanılmışlardır.

Köpeklerde terleme sâdece patilerde olur.

Köpeklerin dillerindeki tad alma tomurcukları binyediyüz sayısına yakındır.

Kral penguen ve imparator penguenler hiç yuva yapmazlar. Yumurtaları erkekler ayaklarının üzerinde karının alt bölümünde deri kıvrımı içinde tutarak sıcaklığını korurlar.

Kraliçe karıncaların yalnızca bir kez döllenmeleri yeterlidir. Bu havyanlar spermleri keselerinde yaşamları boyunca saklarlar.

Ortamın 22.2 derece sıcaklığında olması hâlindeyse, bâzıları, yıllar boyunca günde bine yakın yumurta bırakabilmektedirler.

Kuzey sumrusu denilen kuş türü, yaklaşık kırk bin kilometreyle en uzun göç yolculuğu yapan kuş olmaktadır.

Küçük akbabalar, devekuşu yumurtalarını gagalarıyla taş yağmuruna tutarak kırarlar.

Labradorlar, en obur ırk listesinde ilk sırada yer alırlar.

Leoparlar, güçlü boyun kasları sayesinde avlarını yüksek ağaçlar üzerine taşıyabilirler. Bu sâyede avını aslan, sırtlan gibi ortakçılardan koruyabilmektedirler.

Lepistes türü balıklar, bir kez çiftleşme sonrasında iki veyâ üç kez yavrulayabilirler.

Main Coon ırkı kedilerde, parmak sayısı bir veyâ bir kaç adet fazla olabilir.

Mâvi balinalar, yirmiiki ayda yirmialtı ton ağırlığa ulaşabilirler.

Mâvi balinanın çıkardığı ses, sekizyüzelli km uzaktan duyulabilmektedir.

Mâvi yunusların kalbi dakikada sâdece dokuz kere atar.

Megapod kuşu, türünün kuluçkaya yatmayan tek örneğidir.

Mercan polipleri, büyük set resiflerinde ekim veyâ kasım ayında dolunaydan sonra yumurtlarlar.

Örümcekler yer çekimsiz ortamda bile ağ örebilirler.

Örümcekler, büyüme sürecinde gelişimlerini tamamlamak için kitinleşmiş kabuklarını bir kaç kez değiştirirler.

Patas maymunları, dünyânın en hızlı primatları diye tanınıp, saatte de ellibeş kilometreye ulaşan bir hızla koşabilmektedirler.

Penguen, mükemmelen yüzebilen fakat uçamayan tek kuştur.

Pireler zıplamak için tüm ayaklarını kullanmaz. Sâdece diğerlerinden daha uzun olan arka ayakları üstünde zıplarlar.

Pirelerin yaklaşık bindokuzyüz çeşidi bilinmektedir.

Quetzal türü kuşlar, yaklaşık bir metreyi bulan parlak yeşil renkli kuyruğa sahiptirler.

Scarabaeus zambesianus türü kınkanatlı böcekler karanlıkta, ayın polarize ışığından yararlanarak yönlerini bulabilmektedirler.

Siyah kedilerin yağ bezlerinden çıkardıkları sebum miktarı, diğer kedilere göre daha fazla olduğu için, insanlarda sık-sık allerjiye sebep olmaktadırlar.

Sooty Terns denilen isli deniz kırlangıçları, beş yıl süreyle hiç durmadan havada kalabilmekte ve uçabilmektedirler!

Sovyetlerin 1966 yılında uzaya yolladığı köpekler, yörüngede yirmiiki gün kalmakla bu alandaki rekoru kırmışlardır.

Sperm balinaları, bütün canlılar içinde en büyük beyine sâhip olanlarıdır. Diğer balinalardan farklı olarak su fışkırtma delikleri alınlarının sol ucunda yer alır.

Suaygırları ağızlarını yüzyirmi santimetre kadar açabilmektedirler.

Suaygırları, su altında doğar ve doğar doğmaz yüzmeye başlayabilirler.

Suda yaşayan ve en büyük dişlere sâhip hayvanlar, yetişkinlerinin boyu onsekiz metre, ağırlıklarıysa yirmiyedibuçuk ton olabilen sperm balinalarıdırlar.

Tavşanların kesici dişleri yaşadıkları sürece büyümektedir.

Timsahlar sâdece üst çenelerini açabilir ve dillerini dışarıya çıkaramazlar.

Timsahlar, daha derine batabilmek için taş yutarlar!

Timsahların ağızlarını açma güçleri kapama güçlerinden daha azdır

Toprak solucanları dondurulduktan sonra, oda ısısında tekrar hayâta döndürülebilirler.

Tüylerin yapısı ve görünümü genel sağlık durumunun bir göstergesidir.

Yaban arıları ve eşek arıları bir kaç kez iğnelerini batırabilir. Ancak, bal arıları sadece bir kez batırabilir ve iğnesi deride saplı olarak kalır ve arı da ölür!

Yalnız, Brezilya'nın Queimada Grande adasında yaşayan Bothrops insularis türü yılanlar, Güney Amerika'nın zehirli yılanları anasınhda zehiri en kısa sürede etkileyenlerdir.

Yeryüzünde, ikibinyediyüze yakın sayıda yılan çeşidi bulunmaktadır.

Yeşil anakonda, genel olarak ortalama ikiyüzyirmibeş kg ağırlık ve sekizbuçuk metreye ulaşabilen boyuyla dünyanın bilinen en ağır yılanıdır.

Yeşil kaplumbağa yavrularının cinsiyetleri, yumurtaların bırakıldığı kumluğun ısısına göre değişebilmektedirler. Sıcak kumlarda dişi yavru artarken, soğuk kumlardaysa erkek yavru yüzdesi artmaktadır.

Yılanların yakaladıkları büyük avları yutabilmesi için alt çeneleri yerinden çıkabilmektedir.

Yunuslar ve dişli balinalar, yönlerini bulmak ve avlanmak için ultra ses dalgalarını kullanmaktadırlar.

Zürâfaların dilleri siyahtır ve aynı zürafaların ses telleri yoktur