Her gün Söylenmesi Tavsiye Edilen Dua Ve ZikirLer

KaRDeLeN

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Her gün Söylenmesi Tavsiye Edilen Dua Ve ZikirLer

Ehl-i Beyt İmamlarından nakledilen dualar oldukça çoktur. On dört asır boyunca Şia’nın büyük alimleri Örneğin: Şeyh Tusi, Seyyid bin Tavus, Kef’âmi, Allame Meclisi, Şeyh Behai ve Muhaddis-i Kumi gibi şahsiyetler dua hakkında çok değerli kitaplar telif etmişlerdir. Bunlardan gaflet etmek, dünya ve ahirette büyük bir pişmanlığa yol açacaktır.

Teşeyyü Mektebi, bu büyük şahsiyetlerin değerli eserleriyle ve Zebur-i Âl-i Muhammed diye adlandırılan “Sahifet’us- Seccadiyye” gibi dua hakkından nefis kitaplara sahip olmakla çok zengin ve övülmeğe layıktır.

Ehl- i Beyt (a.s)’ın ilim denizinin dalgıcı ve 110 ciltlik Bihar’ul- Envar gibi ansiklopedinin sahibi Allame Muhammed Bakır Meclisi (Ö:1110) ömrünün sonlarında Şia inançlarını “Akaid” ismindeki küçük bir kitapta bir araya toplamıştır. Merhum Meclisi kendi vasiyetinde önce değerli eserleri arasında bu kitabın ismini zikrederek şöyle buyuruyor:

“Hidayet İmamlarının bereketiyle, kurtuluş yolu için Arapça ve Farsça telif ettiğim kitaplar, hak ve yakin peşinde olan insanlar için yeterlidir; özellikle “Akaid” ve “Hakk’ul Yakin” kitapları.” (1)

Allame “Akaid” kitabını iki bölümde telif etmiştir; birinci bölümde ise ameli kılavuzluklara yer vermiştir. Allame bu ikinci bolümde bir takım zikir ve duaları naklederek onları sürekli okumayı tekitle tavsiye etmiştir. Biz küçük cüzvede toplanan bu zikir ve duaları, mümin kardeşlerin istife etmeleri için Türkçüye çevirdik; ümit edilir ki mümin kardeşler, bu dua ve zikirleri okuyarak kendilerini manevi yönden iyice yetiştirir, dünya ve ahiret mutluluğuna erenlerden olurlar inşaallah.

Allame Meclisi’nin Tavsiyeleri

Allame Meclisi (r.a) bu kitapla naklettiği her sözün, vahiy madeni ve Ehl- i Beyt’in (a.s) sözlerinden olduğunu ve kendisinden herhangi bir şeyi söylemediğini vurgulamaktadır. Tekitte tavsiye ettiği değerli söz ve nüktelerin özeti şunlardır:

1- Gece namazı ve diğer günlük müstahap namazlar (nafileler), farz namazların mükemmilidir. Bunlar Resulullah (s.a.a)’in tekit edilen sünnetlerindendir. Resulullah (s.a.a) hayatta olduğu müddetçe asla onda onları terk etmedi; öyleyse sen de onları terk etme. Eğer tesadüfen terk olursa, edebildiğin her vakitte onların kazasını yerine getir.

2- Gece namazında, hacetinin daha çabuk karşılanması için müminlere çokça dua et.

3- Gece namazında çık dua et, Allah’a yaklaşmak için en uygun anlardır; Allah’ın rahmet kapıları açıktır; dua ve münacat kabul olur.

4- Çok istiğfar et (günahlarından dolayı mağfiret dile. Zira istiğfar, günahların kefaretidir.

5- Kendin ve ailenin yiyip içeceği, giyimleri ve diğer yaşam masraflarının helalden olması için çok çalış.