Hicret Olayı Nedir - Hicretin Önemi ve Sonuçları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hicret Olayı Nedir - Hicretin Önemi ve Sonuçları

a) Müslümanlar, Mekkeliler Karşısında siyasi bir güç haline geldiler.

b) Hicretten sonra Medine'de 53 maddelik bir anayasa hazırlayan Hz. Muhammed, bu anayasa ile Medine'deki Müslüman, putperest ve Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenledi.

c) Bu anayasa ile İslam devletinin temelleri atıldı.

d) İslâm dininin yayılması sağlandı.

& Hicret olayı, Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.

- Hz. Muhammed, islâmiyetin yayılması İçin Mekke ve çevredeki diğer şehirlerle (Taif, Hayber, Tebük, Yemen) mücadeleye başladı.

- önce Şam-Mekke ticaret yolunun denetimini sağlamak ve Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlerin mallarının zararlarını karşılamak için Mekkeli-ierie Bedir, daha sonra Uhud ve Hendek savaşlarını yaptı.

- Yıllık hac için Mekke'ye 628 yılında giderken, Mekkelilerle Hudeybiye Barışı'nı yaptı.