Hint Kobrası (Naja naja)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
HİNT KOBRASI
(Naja naja)


"Hint kobrası» veya öbür adiyle «Gözlüklü Kobra» yılanların en iyi tanınanlarından biridir. Hindistan'ı ziyaret eden eski Portekizli denizciler «cobra de capello» yani «kukuleteli yılan» hakkında ilginç hikâyelerle yurtlarına dönmüşlerdi. Bu Portekizce isim o kadar tutundu ki, «kukuletesi» olan birçok akraba yılanlar «kobra» diye anılır oldular.

Hint kobrası'nın korku verici kukuletesi:
Asya ile Afrika'da yaşayan yedi kobra türünden hiç biri Hint kobrası kadar göz doyurucu bir gösteride bulunamaz. Belki Hint kobrası'ndan iri kobra'lar vardır, ama pek azı, kafalarını onun derecesinde genişletebilirler. Hint kobrası, bu marifetini, boynunun arkasındaki uzun kaburgaları kaldırıp öne itmek suretiyle başarır. Elâstiki derisini de bu iskeletin üzerinde gererek, vücudunun çapından dört kat geniş olabilen bir yassı yüzey meydana getirir. Bazı Hint kobralan'nın kukuletesi, birleşmiş iki gözümsü işaretle süslüdür. Bahis konusu «gözlük» işte budur. Başka Hint kobralan'nın kukuletesinde dikkati çeken siyahla çevrili beyaz daire, hedef işaretini andırır.
Pek az manzara, vücudunun üçte birini havaya dikmiş bulunan panik halindeki bir Hint kobrası'nın pozu kadar korku verici olabilir. Kuluçkadaki bir tavuğun çıkardığı sesler ve tüylerini şişirmesi veya çıngıraklı yılanın çıngırak sesleri gibi, Hint kobrası'nın bu davranışı da düşmanı korkutmak amacım güder. Hint kobrası arada bir de gürültüyle tıslamak suretiyle bu korku verici tesirini artırır. Gerekince bu durumdan saldırıya da geçebilir.

Zehir bombardımanı:
Bazı kobraların memeli bir düşmanla karşılaşınca, «tükürmeleri», daha doğrusu zehir püskürtmeleri daha da tesirli bir savunma çaresidir. Bununla beraber, kobra, avını ancak ısırıp zehirini aşılamak suretiyle öldürdüğünden, zehir püskürtmek sadece kendini korumak için başvurduğu bir metottur. Kobra memeli bir hayvanla, ya da bir insanla karşılaşınca, her biri bir zehir dişinden olmak üzere 'iki fıskiye halinde zehirini püskürtür. Bu arada bile bile gözlere nişan alır. Bunun için büyük bir nişancılık şarttır, zira fıskiye birkaç ayak yol aldıktan sonra damlacıklara bölünür.
Zehirîn bir damlasının göze girmesi, feci bir ağrıya sebep olur. Zehir derhal çıkarılmadığı takdirde, göz dokuları tahrip olur, sonuç ise körlüktür. Nazik dokular kobra zehirini öylesine çabuk içerler ki, bir farenin gözüne isabet eden bir tek zehir damlası hayvanı öldürmeye yeter.
Tüküren Hint kobralarına genellikle bu yılanın yurdunun güney kesimlerinde rastlanmıştır. Zira Hint kobrası, Afrika'daki iki «tüküren» kobra'dan farklı olarak zehirini harcamaktan pek hoşlanmaz. Çünkü bu tükürmek işi özel bir zehir dişini gerektirmektedir. Bayağı zehir dişi zehiri genel olarak aşağı yöneltir. Bir tükürüeü'nün zehir dişi ise, zehiri dişin ucuyle dikey bir açı meydana getirecek şekilde öne püskürtecek tarzda şekil almıştır. Bu tertip ise bazı Hint kobralarıında değişik derecelerde gelişmistir. Afrika'daki «kara boyunlu kobra» (Naja nigricollis) ile «Ringhals» (Hemaehatus haemachatus) de nilen zehir dişleri de Asya tükürücü kobralarınınki gibi şekil almıştır