Hırsızlık - Hırsızlık Yapmak

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar

Hırsızlık - Hırsızlık Yapmak


Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin Allah, Aziz ve Hâkim’dir”
Maide: 38
En büyük hırsızlık suçlarından biri, hacıları ve Beytullah’ul Atik’in ziyaretçilerini soymaktır Bu tür hırsızlar, yeryüzünün en kıymetli mekânlarında ve Beytullah’ın çevresinde Allah’ın koyduğu ölçülere hiç değer vermezler Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Küsuf namazının anlatıldığı hadiste şöyle der:
“Cehennem getirildi Bu, beni namazda gerilerken gördüğünüz anda oldu Ateşinin bana dokunmasından korkarak geriledim Orada bastonlu bir kimsenin cehennem içerisinde bağırsaklarını sürükleyerek dolaştığını gördüm O kimse, bastonuyla hacıları soyuyordu Hacı bunu farkederse, “Bastonuma takıldı” der, farketmezse alır giderdi”
Müslim: 904
Hırsızlığın en büyüklerinden biri de umuma ait malları çalmaktır Bunu yapan bazı kimseler şöyle derler:
“Başkalarının çaldığı gibi biz de çalıyoruz” Bilmezler ki, bu tüm müslümanları soymaktır Çünkü umuma ait mallar bütün müslümanların mülküdür Allah’tan korkmayanların yaptığı onlara gerekçe olacak bir neden değildir Bazı insanlar da müslüman olmadıklarını öne sürerek kâfirlerin mallarını çalarlar Oysa bu doğru değildir Çünkü mallarının gasbedilmesi caiz olan kâfirler müslümanlarla savaş halinde olanlardır Değilse kâfirlerin kendileri ve tüm şirketleri bu kapsama girmez
Hırsızlık çeşitlerinden biri de gizlice başkalarının cebine el uzatmaktır Bazıları, başkalarının evine ziyaretçi olarak girer ve bir şeyler çalar Bazıları misafirlerin çantalarını soyar Bazıları da işyerlerine girer ve cebine, elbisesine bir malı gizler Kadınlardan bir kısmının elbisesinin altına gizleyerek yaptığı da bu türdendir Bazı insanlar basit ve ucuz eşyaların çalınmasını önemsiz bir şey olarak görür Oysa Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Yumurta çalıp eli kesilen, ip çalıp eli kesilen hırsıza Allah lanet etsin”
Buhari Fethu’l-Bari: 12/81
Kim bir şey çalmışsa, Allah (Azze ve Celle)’ye tevbe ettikten sonra onu sahibine geri iade etmesi gerekir İster açıkça iade etsin, isterse gizlice kendisi ya da bir başkası aracılığıyla iade etsin Mal sahibine veya mal sahibinin mirasçılarına uzun aramalardan sonra ulaşamamışsa, o malı sahibinin sevabı niyetiyle sadaka olarak verir