Hukuk Görüşleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hukuk GörüşleriNİHİLİSTLER: Hukuk evrensel olmaz değişkendir.

İDEALİSTLER: Hukuk Tanrı iradesidir.

POZİTİVİSTLER: Somut gerçekleri ele alırlar.tüme varım yöntemini kullanırlar.idealist teorileri, kanıtlanamayan olaylar olarak kabul ederler.hukukta da somut görüşleri ele alırlar.sadece gözlenebilir olayları kabul ederler.

İRADECİLİK: Hükümdarın iradesidir.hükümdar yasa koyar. Hukukla yasayı özleştirdiğinden eleştirilir. Hukuk bir bilim değil, tekniktir (nihilistler gibi).sistemleştirilemez. Olan ve olması gereken hukuk ayrımını yapma mevcut hukuka göre davranma eğilimini tehlikeye sokar.

FAYDACILAR (pragmatizm): İradeciliği yumuşatarak kabul eder.yasalara harfiyen uymalıyız ancak onu eleştirebilmeliyiz. Olan ve olması gereken hukuk ayrımı vardır.

SOSYALİZM: Hukuku sosyoloji metotlarıyla saptar ve inceler. Hukuk sosyal bir olaydır., toplumda kendiliğinden oluşur ve gözlemlenebilir.araştırma, anket, gözlem hukukçuya veri sağlar.tüme varım kullanılır.
Sosyal Olayın Özellikleri:
1-) toplumda kendiliğinden oluşur.toplum içinde kimi bireysel olsa da yapılaştırılabilir.(foklor, din)
2-)toplumda baskı yaratarak kendini kabul ettirir.aykırı davranışlar tepki çeker.
3-)yaygındır.tekrar ve taklidin etkisiyle bir davranış kabuk görür.

NORMATİZM (saf hukuk): Hukukun kaynağını amaçlarını araştırmak spekülatiftir.hukukçu hukuk kuralını incelemelidir. Pratik ve akla uygun olmalıdır.

bilgimerkezi.com