Hz Aişe (rah) şöyle bildirmiştir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hz Aişe (rah) şöyle bildirmiştir
Resulüllah (as) bana: "Eğer kavmin küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı, ben Kâbe'yi yıkar da onu tekrar İbrahim'in (as) kurduğu temel üzerine yeniden inşa ederdim Çünkü Kureyş Kâbe'yi bina ederken işi kısadan tutmuştur Ben, Kâbe'ye bir de arka kapı yapardım" buyurmuştur
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2367

İbn Abbas (ra) şöyle haber vermiştir:
Fadl b Abbas, Resulüllah (as) ile aynı binekte yolculuk ediyorlardı Bu sırada Hasam kabilesinden bir kadın fetva sormak için Resulüllah'a gelmişti Bu sırada Fadl kadına, kadın da Fadl'a bakmağa başladı Resulüllah hemen Fadl'ın yüzünü eliyle başka tarafa çevirmeğe başladı Kadın: "Ey Allah'ın Resulü! Hac farizası babama oldukça ihtiyarladığı bir yaşta erişti Deve üzerinde durmağa muktedir olamıyor Ben kendisinden (vekaleten) hac edebilir miyim?" diye sordu Resulüllah (as): "Evet! Onun adına hac edebilirsin" diye cevap vermiştir Bu hadise Veda haccı sırasında gerçekleşmiştir
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2375

Fadl b Abbas (ra) şöyle haber vermiştir:
Hasam kabilesinden bir kadın: "Ey Allah'ın Resulü! Babam çok yaşlı bir ihtiyardır Üzerinede hac farzdır Halbuki kendisinin deve üzerinde durması mümkün değildir" Bunun üzerine Peygamber (as): "Sen, onun adına haccet" buyurmuştur
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2376

Ebu Hureyre (ra) şöyle haber vermiştir:
Resulüllah (as) bir gün bize hitap ederek: "Ey İnsanlar! Yüce Allah üzerinize haccı farz kılmıştır Hac ediniz" buyurdu Bir kimse: "Ey Allah'ın Resulü! Her sene mi?" diye sordu Resulüllah cevap vermedi O zat sorusunu üç defa tekrarladı Bunun üzerine Resulüllah: "Eğer evet deseydim, her sene hac etmek muhakkak vacip olurdu ve siz hiç şüphesiz buna güç yetiremezdiniz Ben sizi kendi hâlinize bıraktığım müddetçe sizde beni kendi hâlime bırakın Hiç şüphesiz sizden evvelki milletler çok soru sormaları ve Peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak olmuşlardır Binaenaleyh ben size bir şey emrettiğimde, siz bunu gücünüz yettiği kadar yapınız Bir şeyden de sizi nehyettiğimde, artık onu terkediniz" buyurmuştur
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2380
 

#2
teşekürle bilgilendirdiğin için...
Seni düşünmediğim bir dakika olsa, o bir dakikada da; o an neden seni düşünmediğimi düşünürdüm!