Hz.Ali'nin Hutbesi

#1

Hz.Ali'nin Hutbesi konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Hz.Ali'nin Hutbesi
Hz. Ali’nin Bir Hutbesi
Hz. Ali’nin Ebubekir’in Cesareti Hutbesi


Hz Ali’nin Bir Hutbesinde Hz Ebubekir’in Cesaretinden Bahsetmesi


Hz. Ali’nin Bir Hutbesinde Hz. Ebubekir’in Cesaretinden Bahsetmesi Hz Ali, hutbesinde

“Ey nas! İnsanların en kahramanı kimdir?” diyordu

“Ey mü’minlerin emiri! Sensin!” dediler Hz Ali

“Biliniz ki, ben her kimle döğüşmüşsem, onu mutlaka alt etmişimdir Fakat insanların en kahramanı Ebubekir’dir Çünkü biz (Bedir günü) Rasûlullah’a bir gölgelik yaptık ‘Onu müşriklerden kim koruyacak?’ dedik Allah’a and içerim, bizden hiçbir kimse bu işe yanaşmadı Ancak Ebubekir, kılıcını kınından çekerek peygamberin başucunda durdu Ona herhangi bir müşrik saldırdığında, Ebubekir de ona saldırıp püskürtüyordu” dedi

Yine bir gün Rasûlullah’ı gördüm Kureyşliler Peygamber’i yakalamıştı Birisi ona sataşıyor, kin kusuyordu Kimisi Hz Peygamber’i tartaklıyor ve

“Sen misin ilahları bir tek ilah yapan?” diyorlardı Andolsun bizden hiç bir kimse Peygamber’e bu durumda yaklaşmadı, ancak Ebubekir fırlayıp kimine vuruyor, kimiyle cedelleşiyor, kimini itiyordu ve “Rabb’im Allah’tır diyen bir kişiyi öldürecekmisiniz, azab olasıcalar?” diyordu

Sonra Hz Ali abasını çıkardı Mübarek sakalları ıslanıncaya kadar ağladı, sonra

“Size Allah ile yemin verdiriyorum, Firavun’un ailesinden olan mümin mi hayırlıdır yoksa Ebubekir mi?” dedi Halk sustu Hz Ali

“Allah’a yemin ederim ki Ebubekir’in bir saatlık ömrü, Firavun ailesinden olan müminin, yeryüzü dolusu iyiliklerinden daha hayırlıdır Çünkü o imanını gizliyor, Ebubekir ise, açıkça mü’min olduğunu ilân ediyordu” dedi