Hz. Muhammed (s.a.v) in ahlakı ile ilgili hadisler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hz. Muhammed (s.a.v) in ahlakı ile ilgili hadisler
Peygamber Efendimizin ahlak ile ilgili hadisleri nelerdir
Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadisleri
Ahlak ile ilgili peygamberimizin hadisleri


(Ahlakınızı güzelleştiriniz) [İbni Lal]
(Sizin imanca en güzeliniz ahlakça en güzel olanınızdır.) [Hakim]

(Ya Rabbi senden sıhhat afiyet ve güzel ahlak dilerim.) [Harâiti]
(Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.) [Beyheki]

(Güzel ahlak büyük günahları suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise salih amelleri sirkenin balı bozduğu gibi bozar.) [İ. Hibban]

(Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz.) [İsfehani]

(Bir kimse tevbe ederse tevbesini Allahü teâlâ kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz. Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle daha büyük günah işler.)
[Taberani]

(Güzel ahlak senden kesilen akrabanı ziyaret etmek sana vermeyene vermek sana zulmedeni affetmektir.) [Beyheki]

(Din güzel ahlaktır.) [Deylemi]
(Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır.) [Tirmizi]
(Şüphesiz güzel ahlak güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir.) [Harâiti]

(Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde gündüzleri oruç tutan geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur.) [İ. Ahmed]

(Bir insan az ibadet etse de güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur.) [Taberani]

(Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler çirkinliği giderir.) [Müslim]

(Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur.) [Müslim]
(En çok sevdiğim kimse huyu en güzel olandır.) [Buhari]
(Yumuşak olan kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir.) [Tirmizi]

(Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık yumuşaklık gösterendir.) [İ. Ahmed]

(Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar.) [Ebu Davud]

(Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır.) [Tirmizi]

(Cennete götüren sebeplerin başlıcası Allahü teâlâdan korkmak ve iyi huylu olmaktır. Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek bu nimetlere kavuşunca sevinmek azgınlık yapmaktır.) [Tirmizi]

(İmanı en kuvvetli kişi ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır.) [Tirmizi]

(İnsan güzel huyu ile Cennetin en üstün derecelerine kavuşur. [Nafile] İbadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy insanı Cehennemin en aşağısına sürükler.) [Taberani]

(İbadetlerin en kolayı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır.) [İbni Ebiddünya]

(Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlak kendini haramlardan alıkoyan vera cehlini örten hilm.) [Nesai]

(Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış!) [Hakim]

(Söz veriyorum ki münakaşa etmeyen haklı olsa da dili ile kimseyi incitmeyen şaka ile veya yanındakileri güldürmek için yalan söylemeyen iyi huylu olan müslüman Cennete girecektir.) [Tirmizi]

(Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: Konuşunca doğru söyleyen verdiği sözü yerine getiren emanete riayet eden namusunu koruyan gözlerini haramdan sakınan ellerini kötülükten çeken.) [İ.Ahmed]

(Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Size gönderdiğim İslam dininden razıyım [bu dini kabul edip bu dinin emir ve yasaklarına riayet edenlerden razı olur onları severim.] Bu dinin tamam olması ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur. Dininizin tamam olduğunu her gün bu ikisi ile belli ediniz!) [Taberani]

(Sıcak su buzu erittiği gibi iyi huylu olmak günahları eritir yok eder. Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi kötü huylu olmak ibadetleri bozup yok eder.) [Taberani]

(Hak teâlâ yumuşak huyluya yardım eder sert ve öfkeliye yardım etmez.) [Taberani]

(Yumuşak olan kızmayan müslümanın Cehenneme girmesi haramdır.) [Tirmizi]

(Yavaş yumuşak davranmak Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü teâlânın sevdiği şey yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır.) [E.Ya’la]

(Kişi yumuşaklığı tatlı dili ile gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur.) [İ. Hibban]

(Kızınca öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever.) [İsfehani]
(Güler yüzle selam veren sadaka verenin sevabına kavuşur.) [İ.E.dünya]

Bir kimse Resulullah efendimizden nasihat istedi (Kızma sinirlenme) buyurdu. Birkaç kere sordu hepsine de (Kızma sinirlenme) buyurdu. (Buhari)
 

Son düzenleyen: Moderatör: