Hz. Ömer'in lakabı nedir

#1

Hz. Ömer'in lakabı nedir konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
hz ömer'in lakabı nedir,hz ömer'in lakabı neydi,HZ. Ömer El-Faruk,El-Faruk hangi halifenin lakabıydı,hz ömere faruk lakabının verilmesi

Hz. Ömer'in lakabı "Fâruk"tur. Fâruk, hak ile batılın arasını ayıran demektir. Hayatını bu çizgi üzerinde hiç sapmadan sürdüren Hz. Ömer'e bu lakab, bizatihi İnsanlığın İftihar Tablosu Hz. Muhammed (sav) tarafından verilmiştir.

hz ömere faruk lakabının verilmesinin Hikayesi ise şöyle; Müslüman oluşunu "herşeye rağmen" deyip ilk açığa vuran 8 kişiler arasında yer alan Hz. Ömer, Müslümanlığını müteakip Hz. Peygamber'e şu suali sorar. "Ya Rasulallah, biz ölsek de yaşasak da hak üzere değil miyiz?" Allah Rasulü (sav) bu suale "Evet, siz ölseniz de yaşasanız da hak üzeresiniz" cevabını verir. Fıtratında hak ve hakikati bir tohum halinde saklayıp da, bunu İslâm ile açığa çıkaran bu dev kamet, birden ayağa kalkar ve Efendimiz'e "Allah seni hak üzere gönderdi.. Öyleyse neden gizlenelim artık açığa çıkalım" der. O güne kadar Dâru'l-Erkâm'da gizlenen Müslümanlar, Allah Rasulü ortada, sağında ve solunda Hz. Ömer ve Hz. Hamza olduğu halde, Mekke içine çıkıp. Ka'be'ye kadar giderler. İşte bugün Hz. Muhammed (sav), Hz. Ömer'e "Faruk" ünvanını verir.