Hz. Osman Dönemi (644-656) Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hz. Osman Dönemi (644-656) Hakkında Bilgi

Osman-ı Zinnüreyn;
Eshab-ı Kiramın en büyüklerinden ve Peygamberimizin damadı, üçüncü halifesi 577 senesinde Mekke'de doğdu. Hz.Osman (r.anh) ilk Müslüman olanların beşincisidir. Hz. Ömer (r.anh) sağlığında halifelik için bir isim belirtmemişti. Hz. Ömer (r.anh) ölümünden sonra Müslümanların ileri gelenlerinin oluşturulan kurul, heyet tarafından hicretin 24. yılında(m.644) senesinde Muharrem ayının birinci günü halife seçildi. Hz. Osman'a (r.anh) ilk biat eden Hz. Ali (r.anh) oldu. 12 sene hilafet makamında kalan Hz. Osman (r.anh) cesurdu. Hiçbir felaket karşısında sarsılmamıştır. Bunun için halifeliği de başarılı geçmiştir. Hz. Osman'ın (r.anh) halifeliği döneminde de Bizans'la savaşlar sürdürüldü. Suriye Valisi Muaviye, Anadolu'da Kayseri'ye kadar seferler düzenledi ve kurduğu donanma ile Kıbrıs'ı fethetti (649). Zamanla daha da gelişen İslam donanması ile Bizans donanması arasında Finike açıklarında yapılan deniz savaşını Müslümanlar kazandı (655). Zatü's Savari adıyla anılan bu zafer Müslümanların ilk deniz zaferidir. Hz. Osman (r.anh) zamanında İslam orduları doğuda Horasan'a kadar ilerledi. Horasan'a gelen İslam orduları ilk defa Türklerle mücadeleye başladı. İslam orduları Horasan, Hindistan, Maveraünnehr, Kafkasya, Kıbrıs Adası, Kuzey Afrika'nın bir çok yeri, Hz. Osman (r.anh) devrinde İslam topraklarına katılmıştır. Tunus'un fethinden sonra İslamiyet, Kuzey Afrika'nın yerli halkı olan Berberiler arasında hızla yayıldı. Hz. Osman'ın (r.anh) hizmetlerinden biri de Hz. Ebü Bekr'in (r.anh) biraraya toplattığı Kur'an-ı Kerim nüshasından, altı nüsha daha yazdırıp, büyük İslam merkezlerine göndermesidir. Bu bakımdan ona Naşir-ül Kur'an (Kur'an'ın yayıcısı) denilmiştir. Hz. Osman'ın (r.anh) hilafetinin son altı senesi karışık ve gürültülü geçti. Yahudiler ve diğer İslam düşmanları, çeşitli ihtilaflar çıkararak, fitne ve fesadı yaymak teşebüsüne geçtiler. Kufe ve Mısır'da, yöneticilere karşı ayaklanmalar çıktı. Ayaklananların elebaşları, Medine'ye giderek Hz. Osman'ı (r.anh) Kur'an okuduğu sırada şehit ettiler (656).