Hz. Osman'ın müslüman oluşu hakkında bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hz Osmanın müslümanlığa kabul edilişi
Hz Osman nasıl müslüman oldu

Hz. Osman'ın Müslüman oluşuna dair kaynak kitaplarda farklı rivayetlere yer verilir. Bunlardan birincisi; bir gün Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah ile birlikte Zübeyr b. Avvam'ı takip ederek Allah Resûlünün huzuruna girerler. Efendimiz (sav) onlara İslâm'ı anlatır, Kur'ân-ı Kerim'den bazı âyetler okur,

Allah'ın va'dettiği şeylerden bahseder. Bunun üzerine hem Hz. Osman hem Talha b. Ubeydullah Müslüman olur. Yalnız Hz. Osman burada bir şey anlatır Nebiler Serverine. Der ki: "Ey Allah'ın Resûlü, ben Şam'dan yeni geliyorum. Muan ile Zerka arasında bir yerde mola vermiş uyuyordum. Rüyamda birisi, "Ey uyuyanlar! Kalkın. Ahmed Mekke'de zuhur etti" diye bağırıyordu. Mekke'ye geldik ve sizin peygamberliğinizi işittik."8

İkinci rivâyet ise;
Hz. Ebu Bekir hepimizin bildiği gibi, Müslüman olduktan sonra etrafındaki dostlarını İslâm'a çağırıyordu. Bu çağrıdan bir gün Hz. Osman da nasibini aldı. Nihayet birlikte Hz. Muhammed (sav)'in yanına gitmeye karar verdikleri gün tevafuk-u İlâhî Resûl-ü Ekrem (sav), o gün Hz. Ebu Bekir'e ziyarete geliyor. Orada Allah Resulü, Hz. Osman'a "Allah'ın ihsan ettiği cennete rağbet et, ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim" diyor. Hz. Osman daha sonraları bu anı şöyle anlatıyor: "Hz. Peygamberin lisânından duyduğum sözler, o kadar saf ve sade, o kadar i'câzkâr bir tesire haiz idi ki kelime-i şehadet kendi kendine ağzımdan döküldü. Elimi Resûl-ü Ekrem'e vererek Müslüman oldum" 9

Üçüncü rivayeti
ise kaynaklarımız Hz. Osman'ın ağzından şöyle anlatıyor: "Bir gün Hz. Peygamber bana: "Allah'tan başka ilah yoktur" deyince Allah inandırsın tüylerim diken diken oldu. Sonra Allah Resûlü: "Rızkınız ve va'dolunduğunuz şeyler semâdadır. Göğün ve yerin Rabbine yemin ederim ki, O sizin söylediğiniz gibi gerçekten haktır" âyetini okudu. Sonra kalktı gitti. Ben de arkasından çıktım. O'na yetiştim ve Müslüman oldum.10

Görüldüğü gibi 34 yaşına kadar cahiliyenin karanlıkları içinde bulunmasına rağmen, onun çirkinliklerinden hiçbir şey pak damenine bulaşmayan Hz. Osman'ın Müslüman olması hiç de zor olmamıştır. Zira O, fıtraten Müslümandır. 34 yıllık hayatı da bunun en büyük şahididir. Yani ticarî ahlâksızlar içine girmemesi, harama uçkur çözmemesi, yalana vize vermemesi, içki içmemesi... bunun göstergesidir.