İç Anadolu Bölgesinde Yapılan Ekonomik Faliyetler - İç Anadoluda Ekonomik Faliyetler

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
İç Anadolu Bölgesindeki Faaliyetler Nelerdir - İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri Hakkında - İç Anadolu Bölgesi Ekonomisi - İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Özellikleri


iç anadolu bölgesinin
ekonomik faaliyetletleri

Ekonomik Özellikler

Tarım

Bölgenin ekonomisi
tarıma dayanır. Ekili-dikili arazi bölgenin yaklaşık üçte birini kaplar. Nadasa
bırakılan arazi fazladır. Yaz kuraklığı tarımsal faaliyetleri sınırlandırır. Erozyon nedeniyle
tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenir. Bölgenin iklimi tahıl tarımını yaygınlaştırır. Sulama
yapılamayan alanlarda tahıl tarımı ön plandadır. Arpanın %39’u, buğdayın %31’i
bu bölgede üretilir.

Tarım Ürünleri

Tahıllar : En
önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya Ovası’dır. Burayı Ankara,
Yozgat ve Kayseri takip eder.

Baklagiller : Nohut, fasulye,
yeşil mercimek gibi baklagillerin üretimi önemlidir. Bu ürünler üretimde ilk
sırayı alır. Konya ve Yozgat mercimek üretiminde birinci sırada gelir.

Patates : Üretiminde bölge ilk sırayı alır. Niğde ve
Nevşehir’de üretilir. Buralardaki volkanik arazi patatesin büyümesi açısından çok elverişlidir.

Şekerpancarı : Sulama yapılan yerlerde özellikle Konya, Eskişehir
ve Aksaray’daki tarım alanlarının büyük bölümü şekerpancarına ayrılmıştır.

Sebze : Sulamanın yaygın olmayışı sebze tarımını olumsuz etkilemiştir.
Sulanabilen yerlerdeki sebze üretimi yetersiz kalmaktadır.

Meyve : Volkanik
alanlarda bağcılık gelişmiştir. Kayısı gibi meyve üretimi yaygındır.

Hayvancılık

Kurak iklimi, bitki örtüsünün bozkır olması ve düzlüklerin geniş
yer kaplaması küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırır. Tiftik keçisinin %78’i bu bölgede
beslenir. Torosların İç Anadolu’ya bakan yamaçlarında yaygındır: Özellikle Konya başta
olmak üzere Karaman, Kayseri ve Sivas’ta karaman ırkı koyun beslenir.
En çok koyun beslenen bölge olan İç Anadolu’da mera hayvancılığı
yaygındır. Kırsal kesimde ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik beslenen büyükbaş hayvanların
sayısında son yıllarda artış olmuştur. Bölgede kümes hayvancılığı ile arıcılık
(Toros yamaçlarında) da gelişmiştir.

Ormancılık

Yağışların çok az
olduğu ve ormanların tahrip edildiği İç Anadolu Bölgesi’nde ormanlar çok
dar bir alanda görülür. Ormanlar daha çok Sündiken Dağları ve
Akdağlar’da bulunur ve bölgenin sadece %7’lik bölümünü kaplar. Bu nedenle
bölgede ormancılık gelişmemiştir.

Madenler ve Enerji Kaynakları
Madenler
: Eskişehir’de bor ve borasit, Ankara’da manganez, Kayseri’de demir çıkarılır.
Tuz Gölü, Çankırı, Kırşehir ve Sivas’ta tuz üretimi yapılır.

Enerji Kaynakları : Ankara’da linyit çıkarılır.

Enerji Üretim
Tesisleri : Enerji üretimi fazla değildir. Ankara Çayırhan ve
Sivas Kangal’da linyitle çalışan termik santraller kuruludur. Sarıyar, Gökçekaya, Hirfanlı
ve Kesikköprü önemli hidroelektrik santralleridir.

Endüstri

Başlıca
endüstri tesisleri şunlardır :

Şeker : Eskişehir, Ankara, Konya,
kayseri, Sivas, Niğde

İçki : Ankara, Nevşehir, Yozgat

Lokomotif : Eskişehir

Vagon – Demiryolu Malzemesi :
Sivas

Uçak : Eskişehir, Ankara

Silah :
Kırıkkale

Çelik : Kırıkkale

Petrol Rafinerisi : Kırıkkale

Pamuklu Dokuma : Eskişehir, Ereğli, Karaman, Kayseri ve Nevşehir

Madeni Eşya : Kayseri

Ulaşım

Topoğrafyasının fazla
engebeli olmaması nedeniyle kara ve demiryolu ağının en çok geliştiği
bölgedir. Demiryolu ağı tüm bölgelerle bağlantıyı sağlayacak durumdadır. Ankara, Eskişehir,
Kayseri ve Sivas önemli yolların kavşağı durumundadır. Ayrıca bölgede Ankara,
Eskişehir, Konya ve Sivas’ta havaalanı bulunmaktadır.

Turizm

Bölgenin
çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle tarihi turizm
açısından zengindir. Neolitik döneme ait yerleşmeler, Hititler’den kalma çeşitli eserler
önemli turizm çekicilikleridir. Kayseri, Nevşehir, Niğde arasındaki Kapadokya Yöresi’nde peribacası
oluşumları, yer altı kentleri ve kiliseler turizm bakımından önem taşıyan
yerlerdir. Konya, Selçuklu eserleri ve Mevlana Müzesi ile turizmin geliştiği
bir merkezdir. Ayrıca Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde ve Kayseri’de kaplıca
turizmi önem taşımaktadır.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri

İç
Anadolu Türkiye’nin gelişmişlik açısından 3. büyük bölgesidir. Aşağıda bölge ekonomisinde
önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.

Arpa
Şekerpancarı
Baklagiller
Buğday
Yapağı
Hayvancılık


Alıntı