İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi Örneği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi
İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi Ne İşe Yarar
İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi Örneği


NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

SİVAS

DAVACI : Firma Adı

Adres

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

Adres

DAVALI : … Belediyesi

Adres

DAVA KONUSU : Sözleşmenin günümüz şartlarına uyarlanması

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim, … Belediyesi ile çöp ve atıkların toplanması ve değerlendirilmesi konusunda anlaşma yapmıştır Yapılan sözleşmenin 21 maddesinde “idare tek taraflı olarak sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir” hükmüne dayanarak atık çöplerin değerlendirilmesinden elde edilecek olan geliri %20’den %50 çıkarmıştır
2-Oysa sözleşmedeki 21 maddenin ileride bu şekilde kullanılacağı sözleşme yapılırken müvekkilimin aklının ucundan bile geçmemiştir Bu düzenleme ile müvekkilim ilgili maddeyi idare hizmetin daha iyi yapılması yönünde düzenlemeler getirilebilir şeklinde anlamıştır Belediye tarafından getirilen bu şekildeki bir değişiklik müvekkilim firmanın aleyhine olup, müvekkilim olan firmayı gelirinin önemli bir bölümünden yoksun bırakacak ve bu işin yürütülmesini imkânsız hale getirecektir Konu ile ilgili olarak … Belediyesi ile anlaşmaya çalıştıksa da bir gelişme elde edemediğimizden bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur
DELİLLER : Sözleşme ve her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, açılan davanın kabulü ile taraflar arasında yapılan sözleşmenin 21 maddesinin günün şartlarına uygun hale getirilmesine ve … Belediyesinin tek taraflı olarak almış olduğu kararın iptaline karar verilmesini ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim …/…/…

Davacı vekili

Adı ve Soyadı

İmzaALıntıdır