İhtilam - rüya görmek, ergenlik çağına ulaşmak

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
İhtilam - rüya görmek, ergenlik çağına ulaşmak

Sözlükte "rüya görmek, ergenlik çağına ulaşmak" anlamlarına gelen ihtilâm, dinî bir kavram olarak, buluğ çağına ulaşmak ve yetişkin erkek veya kadının uykuda orgazm olması, rüyasında cinsel tatmine ulaşmasını ifade eder
İhtilam - rüya görmek, ergenlik çağına ulaşmak Kur'ân-ı Kerîm'de ihtilâm kelimesi geçmemekle birlikte, kendisinin türetildiği hulum kelimesi ve çoğulu olan ahlâm, 5 âyette 6 defa geçmektedir Bunlardan ikisi buluğ çağına ulaşmak (Nûr, 24/58-59), üçü rüya (Yûsuf, 12/44; Enbiyâ, 21/5) ve biri de akıl (Tûr, 52/32) anlamında kullanılmıştır
İhtilâm, guslü gerektiren mânevî kirlilik hallerinden biridir İhtilam olan kişi, gusletmeden namaz kılamaz, Kur'ân-ı Kerim veya Kur'ân'dan âyet okuyamaz ve bunlara dokunamaz, Kabe'yi tavaf edemez, camiye giremez Oruçlu iken ihtilam olmak, oruç, itikaf, hac gibi ibadetlere zarar vermez Ancak, en kısa zamanda gusletmesi gerekir Bir kimse, rüyasında cinsel münasebette bulunduğunu görse de, uykudan uyandığında ıslaklık görmemesi halinde gusletmesi gerekmez Buna karşılık, rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte, uyandığında meni görmesi halinde gusletmesi gerekir Ancak görülen ıslaklığın meni mi yoksa başka bir şey mi olduğu hususunda şüpheye düşülmesi halinde ise, fakihlerin çoğunluğuna göre yıkanması gerekir, fakat Hanefîlerden Ebû Yûsuf'a göre, rüyasında ihtilam olduğunu hatırlamaması halinde gusletmesi gerekmez İhtilâm, kişinin çocukluk döneminden çıkıp, ergenliğe ulaştığının bir alameti olarak kabul edilmiştir Böylece, akıllı olmak şartıyla, bütün hukukî ve dinî hükümler açısından tam ehliyete sahip olur (İP)