İlgi Testleri

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
İlgi Testleri
İlgi testleri okullarda genellikle öğrencilerin çeşitli mesleklere olan ilgilerini tanıma amacı ile sanayi kesiminde ise personel seçimi ve işe yerleştirme alanında kullanılmaktadır. İlgi testleri bireyin kendisini iyice tanıması yetenek ve ilgilerini bilmesi için geliştirilmiştir. İlk ilgi testleri E.K. Strong tarafından geliştirilmiştir. Bu daha sonra geliştirilen birçok envantere de model olmuştur. Strong bir örneklem grubu ile değişik mesleklerdeki başarılı insan gruplarını karşılaştırarak ilgi testini geliştirmiştir. Strong’un ilgi testi bir kimse meslekler arasında seçme yapmayı arzu ettiği zaman daha sıklıkla kullanılır. Bu testte birey sevdiğini sevmediğini ve ilgisiz olduğu maddeleri işaretler. Daha sonra G.F. Kuder ilgi alanında ölçme araçları geliştirmiştir. “Kuder Tercih Envanteri” ni 1934 yılında geliştirmiştir. Kuder bireylerin ilgili düzeyini ölçen bir envanterdir. Bu test lise düzeyindeki meslek seçme için gerekli meslek alanlarına ilişkin ilgileri ölçmek için hazırlanmıştır. Kuder tercih testi ile bireyin el becerileri mekanik anlayışı sayısal yeteneği ikna yeteneği sanat edebiyat müzik yeteneği saptanır. Alport- Vernon- Lindzey ölçeği ilk kez Alport ve Vernon tarafından geliştirilen daha sonra da Lindzey tarafından gözden geçirilen bu ilgi testi değerlerin incelemesi olarak bilinir. Bu test bir bireyin kuramsal ekonomik estetik sosyal politik ve dinsel değer ve ilgilerini ölçer ve sonra da bunun profilini verir