Ilgın (Tamarix) Hakkında bilgi resimlerle

#1
Sponsorlu Bağlantılar
TAMARİX (ILGIN) (TAMARICACEAE)

Daimi yeşil ve çoğunluğu yaprak döken; Güney Avrupa, Kuzey Afrika, ve Ilıman Asyanın çeşitli yerlerine yayılmış çalı ve küçük ağaç olmak üzere 50 türü vardır.
Tamarix'ler kısa bir gövde ve narin yoğun tente gibi aşağı sarkan dalları ile çok estetik görünürler. Yapraklar küçük balık puluna benzer. Çiçekler küçük beyaz, pembe eflatun olmak üzere silindir şeklinde başak oluşturur, ilkbahar ve yazın pembe, açık eflatun çiçekleriyle tanınan bu taksonun yazın çiçeklenen (T.hispida), yaz başlarında koyu pembe çiçekler açan (T. parviflora) ve onun daha koyu pembe renkli kültivarı (T. p. rubra), daha parlak pembe çiçekli (T. tetrandra) ve (T. pentandra) önemli türlerdir.
Kuma, tuzlu su ve rüzgâra dayanıklılığı sahil tesislerinde toprak sterilizasyonu ve perde tesisleri için uygun oluşu onları aranan bir çalı yapar. Kuraklığa dayanması, alkalen topraklarda yetişmesi onların iç rejyonlara da (Güneydoğu Anadolu gibi) intikalini sağlar.
Hızlı büyür, dikimlerini küçük kaplı fidanlar kullanılarak yapılmalıdır. Büyükçe kap ve fidanlarda kök deformasyonu gözlenir. Çiçeklenme zamanları dikkate alınarak yapılan budamalar çiçek verimini artırır. Çiçeklenmeden sonra budanır. Üretimi çelik ya da tohumla yapılır. Sert çelikler kışın kesilir yarı odunlaşmış çelikler geç bahar yada sonbaharda kesilir.


TAMARIX HISPIDA (YAZ ILGINI) (TAMARICACEAE)Yetişme Yeri: Ülkemiz de doğal olarak yetişir.
Boy ve Çap: 3.5m ye kadar boylanır.
Genel Özellikleri: Sürgünleri önce purpur kırmızısı sonraları esmer kırmızı olur sarkık ve plastik görünümlüdür. Mızrağımsı ve pul pul yapraklar yaz yeşili ve mavimsi yeşildir. Haziran -Eylül arası açan çiçekler terminal durumlu ve sık başak biçimindedir.Gruplar halinde veya tek tek kullanılabilirler.
iklim ve Toprk istekleri: Bol güneşli yerlere iyi drenajlı topraklara dikilmelidir.
Budama Durumu: Çiçeklenmeden sonra budanır. Bitkinin formunu düzeltmek için kış budaması yapılmalıdır.
Üretim tekniği: Üretimi çelik ya da tohumla yapılır. Sert çelikler kışın kesilir yarı odunlaşmış çelikler geç bahar yada sonbaharda kesilir.


TAMARIX TETRANDRA (PEMBE ÇİÇEKLİ ILGIN)(TAMARICACEAE)Boy ve Çap: 3 m ye kadar boylanır.
Genel Özellikleri: Yay şeklinde morumsu kahverengi gövdesi vardır.Yapraklar iğ şeklindedir. Tüy gibi ince yaprakları ve koyu pembe çiçekleri göz kamaştırır.
İklim ve Toprak İstekleri: Deniz kenarlarına dikilebilir;tuzlu rüzgarlara karşı dayanıklıdır.Her türlü topraklara ve güneşli bakılara dikilebilir.
Budama Durumu: Çiçeklenmeden sonra budanır. Bitkinin formunu düzeltmek için kış budaması yapılmalıdır.
Üretim tekniği: Üretimi çelik ya da tohumla yapılır. Sert çelikler kışın kesilir yarı odunlaşmış çelikler geç bahar yada sonbaharda kesilir.​
 

#2
Pembe çiçeklerle donandığında çok hoş bir görünümü olan ılgınlar genellikle çalı biçiminde bitkilerdir d ama bazı türleri küçük bir ağaç kadar boylanabilir. Ilgıngiller famil*yasının Tamarvc cinsini oluşturan bu çalıların küçük yapraklan incecik dallara tüysü bir görünüm verir. Genellikle pembe, bazen be*yaz olan minicik çiçekleri ise dallann ucunda uzun başaklar oluşturur. Ilgınlar daha çok deniz kenarlarındaki kumlu topraklarda ve dağlık bölgelerde yetişir. Bütün Akdeniz çev*resi, Türkiye, Fransa ve İspanya kıyıları, hatta Ortadoğu, Hindistan ve Çin'deki kurak bölgeler bu bitkilerin doğal yurdudur. Çok derinlere kök salabildikleri için yeraltı suları*na kolayca ulaşabildn bu çalıların en büyük özelliği kuraklığa ve, deniz suyuna çok daya*nıklı olmalarıdır. Bulyüzden deniz kıyılarında ve bol güneşli yerlerde çit oluşturmak, kumul*ların hareketini önjlemek, tuzlu ve çorak alanları yeşillendirmek amacıyla ılgın dikilir. Yaz sonlarında ya da sonbaharda çiçek açan ılgınların birkaç türüıyurdumuzda da genellik*le su kıyılarındaki kumlu düzlüklerde doğal çalılıklar oluşturur; ayrıca park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Fransız ılgını (Tamarix gallica) ağaççık biçimindeki türlerden biridir; kırmızımsı renkte olan gövdesi çalı gibi toprak düzeyinde dallanmaz ve 3 metreye kadar boylanabilir. Mısır'da ve öbür Ortadoğu ülkelerinde yeti*şen bir ılgın türünün (Tamarix mannifera) gövdesinden haziran ayında, kudrethelvası denen koyu kıvamlı, beyaz ve tatlı bir sıvı damlamaya başlar. Bedeviler'in ekmeğe süre*rek yedikleri bu balımsı maddeyi bitkinin sürekli olarak ürettiği, ama ancak kabuklubit denen böceklerin gövdede delikler açmasın*dan sonra sıvının damlamaya başladığı sanıl*maktadır.​