İlk Tank

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İlk Tank

Savaşta ilk tank 15 Eylül 1916 günü, İngiliz
birlikleri tarafından, Birinci Dünya Savaşı sırasında
Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.
Başkomutan Sir Douglas Haig, 1 Eylül günü
100 tankı Somme cephesine göndermeyi
umuyordu. Ne var ki, imalat sırasında ortaya
çıkan bazı aksaklıklar nedeniyle, Eylül başına
kadar ancak 49 tank cepheye ulaştırılabildi.
Çarpışmalara ise yalnız 32'si katılabildi.
Haig, tanklardan yararlanarak savaşı 1916
yılında bitirmeyi amaçlayan müttefik kuvvetlerine
katkıda bulunmayı umuyordu. Tankların
toplu halde tutulmasını ve düzenli hareket
edilmesini istedi. Ama komutanları, onları
cephe boyunca dağıttılar. Bazı yerel başarılara
karşın, tankların savaşın sona erdirilmesinde
önemli bir katkıları olmadı. Haig, yine de
1917 yılına kadar bin tankın üretilmesini emretti.
Fransız ordusunda tank, ilk kez 16 Nisan
1917 günü kullanıldı. Fakat sonuç, tam bir hezimet
oldu. 132 tanktan 57'si daha ilk gün Alman
topçusunun yoğun ve başarılı ateşiyle savaş
dışı bırakıldı. Tarihin ilk büyük tank saldırısı,
20 Kasım 1917 günü gerçekleştirildi. 378
İngiliz tankı, Hindenburg cephesini yararak
4 mil ilerlemeyi başardı. Fakat Alman topçusu
ve hesapta olmayan arızalar, tankların
146'sını durdurdu. 43 tanesi de barikatları aşamadan
kaldı. Daha sonra Almanların püskürtme
harekâtı sonunda, İngilizler geri çekilmek
zorunda kaldılar.
18 Temmuz 1918 günü Fransız savunması,
567 tankla Batı cephesinde büyük bir başarı
elde etti ve bu başarı tankın savaşta ne
denli önemli bir silah olduğunu vurguladı. Aynı
yılın 8 Temmuz günü, 534 İngiliz tankının
İkinci Somme Muharebesi'nde elde ettiği
başarı, Alman Genelkurmayı tarafından,
"Alman ordusunun bu savaşta yaşadığı en kara
gün" olarak değerlendirildi. İkinci Dünya
Savaşı'na kadar bütün Avrupalı uluslar tank
silahlarını geliştirmek için olağanüstü çaba
gösterdiler. Bu alanda en büyük başarıyı Almanlar
elde etti. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk
yıllarında, Alman panzer birlikleri, üstün manevra
yetenekleri ve vurucu güçleriyle, savaşın
kaderi üzerinde etkili oldular.
Tarihin en büyük tank savaşı ise, 1943 yılı
Temmuz'unda, Rusya'nın Kurs bölgesinde
verildi. Almanlar, 2 bin tanktan oluşan 17
panzer birliğiyle saldırıya geçtikleri Rus askerleri
karşısında, çok ağır bir yenilgi aldılar.
Böylece tankların üstünlüğü sona erdi.
Bugün Avrupa'da NATO'ya ait kuvvetlerin
7 bin tankına karşın Varşova Paktı üyelerinin
20 bin civarında tankı vardır.