İlkçağ Nedir - İlkçağ Ne Demektir - İlkçağ Anlamı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
M.Ö. 3500'de yazının bulunmasıyla başlayıp 476'da Batı Roma'nın yıkılmasına kadar devam eden tarihi dönemdir. Bazı tarihçilere göre ise 375 yılında meydana gelen Kavimler Göçü, bazı tarihçilere göre de 395 yılında Roma'nın ikiye ayrılması bu dönemin sonu olarak kabul edilir

İlk Çağ'ın Önemli Gelişmeleri

* Yazı dünyanın büyük bir bölümüne yayılmıştır.
* Alfabe, para, takvim gibi tüm insanlığı etkileyen buluşlar gerçekleştirilmiştir.
* İlk büyük devletler ve imparatorluklar kurulmuştur. (Roma İmparatorluğu ve Han Hanedanı bunların en büyüğüdür)
* Kölecilik yaygın olarak ortaya çıkmıştır.
* Tek tanrılı dinler ortaya çıkmıştır (Musevilik ve Hıristiyanlık). Ancak devrin en yaygın dini çok tanrılı dinlerdir.