İlköğretim Haftası İle İlgili Etkinlikler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İlköğretim Haftası İle İlgili Etkinlikler
İlköğretim Haftası Etkinlikleri nelerdir
İlköğretim haftası İçin Etkinlik Hazırlıkları


Öğrenciler okula gelmeden önce sınıflar belirlenir.

Her sınıfın kapısına öğrenci listeleri hazırlanır ve asılır.

Okula yeni gelen öğrenciler (sınıflar) için rehberlik birimi ile oryantasyon (tanıtma) programı hazırlanır. Program haftanın farklı günlerine dağıtılır ve hangi sınıf, hangi saatlerde oryantasyona katılacak belirlenir. Binaya giriş çıkışlar, sınıflar, birimler, görevliler ve görevleri, okul çevresi bu programla öğrencilere tanıtılmış olur. (özellikle anasınıfı 1. sınıflar ve yeni gelen öğrenciler için uygulanmalıdır)


· Her gün iki sınıf düzeyinde (örneğin 2. sınıflarla 3. sınıflar) etkinlikler yapılır. (her zümre kendi etkinliğini belirler, resim çalışması, şiir dinletisi, drama gösterisi, spor aktivitesi vs.)

· Anasınıfı, 1. ve 6. sınıflar için tanışma etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerin birbirlerini tanımaları sağlanır. Öğrenciler için önceden isim kartları hazırlanır ve hafta boyunca bu kartları takmaları sağlanır.

· Sınıf kuralları, öğrenciler tarafından belirlenir; (olumsuz ifadeler kullanılmaz, kısa cümleler tercih edilir) her öğrencinin görebileceği bir yere asılır.

· Öğrenciler okul kurallarından haberdar edilir.

· Anasınıfı ve 1. sınıflar için okulda ilk günün panosu oluşturularak öğrencilerin fotoğrafları çekilir.

· Sınıflarda öğrencilerin sıralara rasgele oturmalarını engellemek için kura ile yer belirleme oyunu oynanır.

· Öğretmenler korosu oluşturulabilir veya başka bir etkinlik belirlenerek öğretmenlerin bunları öğrencilere sunmaları sağlanır.

· Okulda alan oyunları düzenlenerek, veliler ve öğrenciler arasında bu oyunlar oynanır.

· İlköğretim Haftası uçurtma şenliği düzenlenir.

· Atatürk ve Çocuk konulu fotoğraf sergisi açılabilir. (bahçe sergisi)

· Okulun bulunduğu mahallede şenlik yürüyüşü yapılır.

· İlköğretim Haftası davetiyeleri hazırlanır.

· Okuldan mezun olmuş başarılı kişiler tespit edilerek, açılış törenine davet edilerek onlarla söyleşiler yapılır.

· 2011-2012 Öğretim Yılı açılışı “hatıra köşesi” oluşturulur.

· Yakın okullar ziyaret edilir, sınıf değiş tokuşu yapılır.

· Okullar, diğer okulları törenlerine davet eder.

· İlköğretim Haftası “hatıra duvarı” oluşturulur. (öğrenciler bu duvarları boyayabilirler)

· Okul bahçesine, uygunsa 2011-2012 öğretim yılı ağacı dikilir.

· “HOŞGELDİNİZ” BROŞÜRÜ HAZIRLAMAK


Okulun ilk günü velilere verilmek üzere bir broşür hazırlayın. Broşürde kendinizden bahseden bir mektup yer alabilir, öğrencilerden neler beklediğiniz, sınıf kuralları, ev ödevi politikası, o yıl yapılacak etkinlikler vb. konular yer alabilir. Eğer, veliler okula gelemedilerse evlerine mektupla postalayabilirsiniz ya da öğrenci ile eve yollayabilirsiniz.


GÜNLÜK YAZMA FAALİYETİ

Okulun ilk günü, duyguları kağıda geçirmek için ideal bir fırsattır. Öğrencilere verilebilecek konu başlıkları şunlar olabilir:

1-“Bu sabah okula gitmek için hazırlanırken……..hissettim”.

2-“Umarım bu yıl, geçen yıldan daha iyi olur, çünkü……………”.

3-“Diğer arkadaşlarımın dediğine göre sınıf ………….olacakmış”.

Bu cümlelere öğretmen, istediği gibi ekler yapabilir, farklı konu başlıkları verebilir.

· DUYGU FIRTINASI MEKTUPLARI
1-Öğrencilerin bulundukları sınıf (örn. 6.sınıf) ile ilgili hissettikleri, bu sınıfta neler yapacaklarını düşündüklerini, beklentilerini, bu yılda öğrenecekleri en önemli şeyin ne olacağı konusundaki tahminlerini vb. içeren bir mektup yazmaları istenir.

2-Bu mektupların hepsi toplanır ve yıl sonunda açılmak üzere bir kutuya konur.

Ø Öğrenciler, grup çalışması yaparak şenlik günü için haftanın anlamını ve önemini belirten afişler, pankartlar, posterler, resimler, heykeller, şiirler, kompozisyonlar yazabilir/hazırlayabilir. Hazırlanan bu çalışmalar, şenlik alanının uygun yerlerinde sergilenecektir.

Ø Öğrenciler, şenlik gününe kadar şenlik alanı için (kapalı mekan da olabilir) balonlar, krepon kağıdı, fener vb. hazırlayabilir ve bunlarla şenlik alanı süslenebilir.

Ø Şenlik alanlarında belirlenen yerlerde okul korosu, folklar ekibi ve tiyatro bölümleri oluşturulabilir.

Ø Şenlik alanında yer alacak bölümler arasında şiir okuma, resim-heykel, kağıt sanatı, doğaçlama/drama gibi bölümler bulunabilir. Bu bölümlerde öğrencilerin çalışabilmesi için her türlü olanak sağlanabilir.

Ø Şenliklerde yer alacak bölümlerin, öğrencilerin etkin olacağı çalışma ve oyunları içermesi gerekmektedir. Örneğin, yukarıda sözü geçen bölümlerde aşağıdaki gibi çalışma ve oyunlar düzenlenebilir:

a) Şiir bölümünde, öğrenciler şiir yazabilirler veya var olan şiirleri, kendilerini dinleyen gruplara her 10 dakikada bir okuyabilirler ve panoda sergileyebilirler.

b) Resim yapma bölümünde, öğrenciler haftanın önemiyle ilgili resimler yapabilirler ve eserlerini bölüm yanındaki pano vb. bir yere asabilirler.

c) Heykel bölümünde, özellikle küçük sınıf öğrenciler için masa, kil ve oyun hamuru hazırlanabilir.

d) Drama bölümünde, günün anlamını gösteren çeşitli drama çalışmaları yapılabilir ve öğrencilerin katılımı sağlanabilir.

e) Bilinen geleneksel oyunlar (çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma gibi) ile öğrencilerin kendi yarattıkları oyunları oynamaları ve bu oyunlara tüm davetlilerin katılmaları sağlanabilir.

İLÇE VE BELDELERDE

İlköğretim Haftası; Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer yetkililerce il kutlama programları esas alınarak kutlanacaktır.

KÖYLERDE:

İlköğretim Haftası; okul müdürü, öğretmenler, köy muhtarı, öğrenciler, imam, veliler ve köy halkı ile varsa diğer kamu, kurum ve kuruluş yetkililerince il, ilçe ve beldelerdeki kutlama programları esas alınarak kutlanacaktır.

DİĞER FAALİYETLER:

1. “İlköğretim Haftası” süresince Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınevlerince ilköğretim ve okulöncesi eğitim seviyesine uygun kitaplara ilişkin indirimli satış veya ücretsiz dağıtım kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacaktır.

2. Hafta süresince çevrede bulunan hayırsever vatandaşların ve Milli Eğitim Vakfı tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklar ile ekonomik koşulları yetersiz olan öğrencilere hikâye kitabı, roman, defter, kalem, çanta ve okul kıyafeti gibi yardımların yapılmasına çalışılacaktır.

3. Yazılı ve görsel basında “İlköğretim Haftası”nın önemi konusundaki atasözleri ve vecizelerin spotlar şeklinde yayımlanmasına yer verilecek, zorunlu öğrenim çağındaki, özellikle kız çocuklarının okula devamı konusunda kamuoyu ve veliler aydınlatılacaktır.

4. “İlköğretim Haftası” süresince öğrencilere ve öğretmenlere müzelerin ücretsiz ziyarete açılması; tiyatro, okul kıyafetleri, kırtasiye ve kitap satışı yapan yerlerin belli oranda indirim yapmalarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve bu konuda ilgili kuruluşların yardımcı olmaları istenecektir.

5- “Haydi Kızlar Okula” kampanyası ve Anayasa’mızın 42. maddesi hükmünce; zorunlu öğrenim çağındaki her çocuğun okuma hakkına sahip olduğu, özellikle kırsal kesimdeki kız çocuklarının okula devamlarını sağlamak amacıyla; mülkî amirler, diğer yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda hafta boyunca il, ilçe ve köylerdeki her türlü yerel imkanlar kullanılarak, ev ziyaretleri yapılıp kız öğrencilerinin kayıtlarının yapılması sağlanacak, tanıtım kampanyaları yapılacaktır.

6- “Eğitime %100 Destek” kampanyasında hayırseverlerin verdikleri destekler halka anlatılarak, desteklerin devamı yönünde aydınlatıcı konuşmaları istenecek; destek veren tüm hayırseverlerin törenlerde en iyi şekilde onurlandırılmaları sağlanacaktır