İmamkullu Köyü Hakkında Bilgi Tomarza Kayseri

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kayseri İli Köyleri -İmamkullu Köyü Tomarza - İmamkullu Köyü Hakkında Bilgiler - İmamkullu Köyü Resimleri
Kayseri
Bilgiler
Nüfus 1035 (2007)
Koordinatlar
Posta Kodu 38960
Alan Kodu 0352
Yönetim
Coğrafi Bölge İç Anadolu Bölgesi
İl Kayseri
İlçe Tomarza
İmamkullu, Kayseri ilinin Tomarza ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi
İmamkulu Oymağı;

Bu oymağın adına bakarak onların İran’dan Anadolu’ya geldiğine veya İran’daki Türk Devleti olan Şia mezhepli Safevi taraftarı olabileceğine hükmedilebilir. Ancak İran’da bu adda bir oymağa rastlanmıyor. Fakat bu oymakla ilgili bilgilere 1691-92 iskanında rastlanması onların İran’dan gelmiş olmasını mümkün kılıyor. Çünkü 1620’lerden sonra Safevilerin Türkmenlerin nüfuzunu kırıp onları sürmesiyle İran’dan Anadolu’ya bir Türkmen akını olduğunu biliyoruz. Bu Türkmenler, 1691 yılındaki iskana tabi tutulmuşlardı. İmamkullu Avşarı’da bu dönemlerde gelmiş olabilir. Nitekim İran Türk İmparatoru Nadir Şah Afşar’ın babasının adı da İmam Kulu’dur. Üstelik bu tarz isimler İran sahasına aittir (Şia’da imamlık oldukça önemli bir kurumdur. Kul deyimi de yine oraya aittir. Şah-Kulu gibi). Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı İmamkullu köyündeki Avşarlarda da İran’dan geldiklerine dair bir hikâye anlatılmaktadır. İmamKullu köyü ile çevredeki bazı köylerde eskiden “Mulla” adı yaygındı ki bu da İran etkisini göstermektedir. Bu cemaatle ilgili bilgilire gelince; 1691-92 yılında Rakka’da iskan edilmiş olan İmamkullu cemaati 1695 yılında Bahrili ve Kara Gündüzlü cemaati ile beraber çevreye zarar verdikleri için Rakka Beylerbeyine emir gönderilmişti. Bunlar bu tarihte Kadirli ilçesine gelip yerleştiler. 1707’de Ceyhan nehri boyunca Haremeyn vakfı reayası olup izinsiz burada oturan İmam Kulu Avşarı (Tacirli Avşarı ile) eşkıyalık yapıyordu. Bu yüzden eski yerleştikleri yer olan Maraş’ta Güvercinlik mevkiine iskanları istendi. Recepli Avşarına tabi olan İmam Kulu Uşakları ise diğer bazı oymaklarla Arap aşiretlerinin baskısını önlemek için Havran nahiyesine iskan edilmek istendiyse de başarılı olmadı. 1727 yılında İmam Kulu cemaati, Bahrili ve Leklerle birlikte Pozantı’da kışlıyor, Niğde üzerinden Erciyes’e gelip burada yaylıyorlardı. Bu geliş gidişler sırasında Köstere, Harmancık, Develi Karahisar ve İncesu’da halka zarar veriyorlardı. Develioğlu Seyid Mustafa bunları yenip bölgeden uzaklaştırmıştı. Belgelerde İmamkullu Avşarının Adana, Boz-Ok, Develi, Halep, Kars-ı Dulkadır, Kayseri, Maraş, Misis, Pozantı, Rakka, Yeni-İl ve Zamantı’da bulunduklarını görüyoruz.
Anıt İmamkulu mevkiinde bir kaya çıkıntısı olarak belirgindir. Bu anıt da, Hitit döneminin Kizzuwatna'sına gidilen yolun üzerindeki anıtlardan biridir. Kral/prens betiminin önünde, başları öne eğik üç dağ tanrısının sırtlarına basan Fırtına-Hava Tanrısı, iki boğa koşulu (Hum ve Seni) arabasına sol ayağını basar durumda gösterilmiştir. Tanrı sol eliyle dizginleri tutmaktadır ve sağ eliyle de topuzunu yukarı kaldırmıştır. Önündeki lejanttan tanrının "göğün fırtına tanrısı" olduğu okunur, üç dağ tanrısının birbirine yakın, sol taraftaki ikisinin sırtlarına tanrı ve arabası basar. Bu iki dağ tanrısı Namni ve Hazzi dağlarım betimler. Sağ tarafta üçüncüsü dağ tanrısının sırtına ise,arabayı çeken boğaların ön ayakları basar.

Olasılıkla bu üç dağ tanrısı, bu yörenin dağlarını sembolize etmektedir. Bu dağ tanrılarını, aslan başlı demonlar yukarı kaldırdıkları ellerinde taşırlar.Tanrı arabasının üzerinde, üçgen bir kuş yer alır. Sağ tarafta stilize çift başlı kartal üzerinde, çok tahrip olmuş, profilden, uzun giysili, başında polos tipi bir şapkayı taşıyan bir tanrıça betimi görülür. Tanrıça figürü ikonografık açıdan Yazılıkaya tanrıçalarına benzer. Fırtına-Hava Tanrısı’nın karşısında betimlenmiş olan Tanrıça, Tanrının Eşi veya Yazılıkaya'da gözlendiği gibi Hapat(u)'nun arkasından gelen kızlarından birini akla getirmektedir.

Sınırlı kompozisyon alanındaki istiflemedeki denge, kenarlarda betimlenmiş durağan figürlerin ortasında, devinimin egemen olduğu "göğün fırtına tanrısı" ve dört nala koşan arabası, tanrının karakterine uygun bir canlılıkla yontulmuştur.

Hitit İmparatorluk Çağı'nda Hurri etkisinin Hitit kültüründe yer aldığı dönemlerde, özellikle Kral Hattusili ve eşi Puduhepa'nın egemenlik yıllarında, Hurri tanrılarının ve dağ tanrılarının da Hitit panteonunda yer almış olduğu bilinmektedir. Dağ tanrısı motifinin Hurri-Mitanni bölgesi kökenli olduğu belgelenmiştir. Bu kabartmada gözlenen Hurri ikonografisi ve etkileri de çarpıcıdır ve eser yine M.Ö.13. yüzyıla tarihlenmiştir.

Bu kabartmada, Eski Hitit Çağı'nda, yani I. Hattuşili'nin Kuzey Suriye seferleri sırasında, boğaların çektiği savaş arabasıyla Toros Dağları'nın Hitit ordularına açan Fırtına Tanrısının mitolojik bir anımsanması söz konusudur; ayrıca bir mızrak ile yay taşıyan Kuwalanamuwa isimli bir prens tasvir edilmiştir.

Kültür
Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. KÖYÜN PASTIRMASI

Coğrafya
Kayseri iline 84 km, Tomarza ilçesine 28 km uzaklıktadır.

İklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2009 1035
2007 1057
2000 1120
1997 1110Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılık bitmiş şimdi gurbetçiliğe dayalıdır. Tarım ve hayvancılık; imamkulluda 90lardan öncesi imamkullu her bölgenin derdi olan göç sorunu fazla olmayan bir köy olup geçimi şimdi tamamen kişilerin diğer illere giderek becerilerini ve inşaattaki ustalıklarını sergileyerek geçimlerini sağlamaktadırlar. Köyde tarım ve hayvancılık bitmiştir. Şimdi ise köylüler tarlalarını (sulak alanlara yakın olanlar) diğer bölgelerden gelen patates üreticilerine kiralamaktadır, köylüler kendi tarlalarını ekip biçmemektedir Hayvancılık; 1990 sonrası köde büyük değişime uğramış koyun ve keçi sürülerinini yerini masrafı daha fazla sütü bol inekler alarak küçük baş hayvancılığı bitirmiştir o yıllar her evde en az 20-30 koyun ya da keçi olurken şimdi sadece evlerde ya bir inek ya da iki barındırılıyor.

Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2004 - Hasan Demirkıran
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır.Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz