İmanın Geçerliliği ve İman Yönünden İnsanlar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
iman nedir?

İman, tasdik etmek, doğrulamak ve inanmak demektir
İman, Allah’ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmaktır Bu, kalp ile tasdik, dil ile ikrardan ibarettir
Nasıl iman? Şuurlu yani neye niçin inandığı bilinmeli, en küçük şüphe ve noksanlık olmamalıdır

İmanın sürekli ve geçerli olabilmesi için:


1- İnanılması gereken ve dinden olan herhangi bir şey inkar edilmemelidir
2- İman, ümitsizlik halinde, ölüm döşeğinde ve baskı ile olmaz Hür irade ile olması gerekir Firavun son anda “iman ettim” dedi ama olmadı, geç kalmıştı
3- Dinin hiçbir emrini hafife almadan, beğenmemezlik etmeden tamamının gönülden inanılması gerekir
4- İman vesveseden uzak, şirkten uzak ve taklitten uzak olmalıdır
5- İman amele götürmelidir Amelle iman arasında sıkı bir ilişki vardır İman, amel etmeyi gerektirir Kur’an’da imanla amel beraber geçer “İman edenler ve Salih amel işleyenler” denilerek imandan sonra hemen amelden bahsedilmiştir

Bir defa imansız amel olmaz Yani geçerli değildir
Her ne kadar amelin imandan cüz olmadığı bildirilmişse de amelsiz iman korunamaz
İmanla amel bağlantısı olmazsa insan çok çabuk günaha düşer, günah ta kalbini karartır Artık küfürle iman arasında bir engel kalmaz
Şeytan ameli olmayanı çok çabuk aldatır Ona şüphe verir, vesvese verir
İmanın beslenmesi gerekir İbadetlerle beslenmeyen iman zayıf kalır İnanıp yaşamamak, unutma ve yozlaşma yoludur

Hz Ömer şöyle anlatır:

Bir gün Hz Peygamberin yanındaydık Beyaz elbiseli, siyah saçlı, üzerinde yolcu izi olmayan biri geldi Peygamberin önünde diz çöküp oturdu Ve sordu:
- “İslam nedir Ya Resullallah? Allah Resulü cevap verdi:
- “İslam Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna inanman, namaz kılman, zekat vermen, ramazan orucu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir”
- “Doğru söyledin, peki iman nedir?”
- “İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanmandır” dedi
- “Doğru söyledin, ihsan nedir?”
- “Allahü Tealayı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir Her ne kadar sen onu görmüyorsan da O seni görmektedir”
Adam kalktı gitti Biz merak etmiştik Peygamber bize: “O Cebraildir, size dininizi öğretmek için geldi” dedi (Buhari, İman:37)


İman yönünden insanlar altı kısımdır:


1- Mümin,
2- Kafir
3- Mürted (dini reddedip dönen)
4- Münafık (dünyada Müslüman muamelesi görür, ahirette kafir muamelesi görür) (Nisa :45)
5- Fasık: günahkar, günaha devam eden haramı helal sayan
6- Asi: Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen isyan eden

Kur’an’da: - “Kim Allah’a ve resulüne isyan eder ve Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine koyar ve onun için alçaltıcı bir azab vardır” buyurur (Nisa: 14)

Şu hususlar iyi bilinmelidir:


İman dinin esasıdır İmanı olmayanın ameli de yoktur
İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrardır
Taklid-i İman olmaz Korkudan dolayı da iman olmaz Ayrıca moda diye iman olmazBile bile de geciktirilmez Şeytan: - “Sonunda inanıveririm, kelime-i Tevhid getiririm, kurtulurum” deyince peygamber (as) üzülür Allah “üzülme son anda biz ona nasip etmeyiz, unuttururuz” buyurur

Kul, imandan sorumludur “Allah iman edecek yazmamış, ne yapayım?” diyemez Kul arayacak, bulacak, inanacak Bugün dünyanın neresinde olursa olsun kişi imandan sorumludur
İmanda şüphe ve tereddüt olmaz Topluca iman ettikten sonra etraflıca bilgi sahibi olmazı lazımdır
Tam iman etmeyenin imanı makbul değildir Nikahı da sahih değildir

Peygamberimiz: “ Yahudiler 71 furkaya ayrıldı hepsi de helak oldu, Hıristiyanlar 72 furkaya ayrıldı hepsi de helak oldu Ümmetim 73 furkaya ayrılacak, 72’si helak olacak” ashab sorar:

- Kim kurtulacak Ya Resulallah
- Benim ve ashabımın yolunda olan buyurur

Ehl-i sünnet çizgisinde Fırka-i Naciye’den olabilmek için Bid’at ve hurafelerden uzak bir iman sahibi olmak gerekir