İmmanuel Kant Kimdir - İmmanuel Kant Biyografisi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İmmanuel Kant kimdir
İmmanuel Kant hayatı
İmmanuel Kant yaşamı

Immanuel Kant (1724-1804)1724 ve 1804 yılları arasında yaşamıştır. Tanınmış Alman filozofudur. Fikirleri bakımından Platon’la, Aristoteles’le ölçülebilen filozoflar arasında sayılır. Könisberg’de doğdu. Ailesi VII. Yüzyılda İskoçya’dan Prusya’ya göç etmiş, fakir bir aileydi. Kant’ın çocukluğu zaruret içinde geçti.

Öğrenimini tamamlayabilmek için okul saatlerinin dışında çalışmak zorunda kalmıştı. Öğreniminin tamamladıktan sonra Prusyalı zengin ailelerin çocuklarına dersler vermeye başladı. Bir yandan da matematiğe de merak sarmıştı. Yalnız, en çok felsefeyi seviyordu. 1781’de ilk eseri “Saf Mantığın Tenkidi” adındaki kitabını tamamladı.

Bu eser, son iki yüzyıl içinde yayınlanan felsefî eserlerin en önemlisi sayılır. İnsan zihninin içindekilerle, görülenlerin, yapılanların ayrı ayrı şeyler olduklarını ileri süren filozof, denenmeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ileri sürer. “Dış dünyanın ne olduğunu görmeden hiç kimse bilemez.” der. Kant, ilk gençlik yıllarında Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau gibi filozofların etkisi altında kalmıştı.

Birbirine zıt tezleri olan bu filozofların eserlerinin gözden geçiren Kant, en sonunda Hume’un felsefesinin kendi düşüncelerine yakın bularak onun eserleri üzerinde çalışmalara girişti. Kant hayatının son yıllarında akli muvazenesini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı ve 80 yaşında öldü.