İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri

Bu konuda hayvanlar aleminden İnekler (Sığırlar) hakkında bilgiler, inek resimleri, boğa resimleri, öküz fotoğrafları, dana resimleri, buzağı resimleri bulunmaktadır. Sizinde Boynuzlugilller familyasından inekler yani sığırlar hakkında bilgileriniz, inek resimleri, öküz fotoğrafları, boğa resimleri, dana resimleri, buzağı resimleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz.
Alm. Kuh (f), Fr. Vache (f), İng. Cow. Familyası: Boynuzlugiller (Bovidae). Yaşadığı yerler: Evcil olarak dünyânın her tarafında yetiştirilir. Özellikleri: Mideleri dört gözlüdür. Geviş getirir. Et ve sütü için beslenir. Ömürleri: 20-25 yıldır. Çeşitleri: Friz (Holstein), Jersey, Simental, Montafon, Plevne ırkı, Silifke ırkı en çok bilinen süt inekleridir.Ergin dişi sığırlara verilen ad. Boğanın dişisi olarak da bilinir. Karnının altında iki arka bacağı arasında iri memeleri vardır. Otla beslenir. Midesi dört gözlüdür. Geviş getirir. Boynuzları dâimî olduğundan kırılınca yenisi çıkmaz. Bütün sığırlar gibi üst kesici dişleri bulunmadığından otu alt çene dişleriyle keser. Günde 70 kg kadar ot yer. Sütünden, etinden, deri ve gübresinden faydalanılır. Yük ve çekim hayvanı olarak da kullanıldığı yerler vardır. Evcil olarak insanın bulunduğu her yerde beslenir. Geceleri ahırlarda barındırılır. Otlak hayvanı olduklarından gündüzleri mer’alara salınır. Canlı süt fabrikasıdır. Dokuz aylık gebelikten sonra genellikle bir yavru doğurur. Doğumda ikiz nâdir görülür. Yavrusuna buzağı denir.Süt için beslenen en önemli ırklar şunlardır:

Friz: Anayurdu Hollanda olan siyah-beyaz benekli, uysal, iri hayvanlardır.Bol süt veren bir ırktır. Yılda 9000 litreden fazla süt verir. Sütün yağ oranı az olduğundan karton kutularda ambalajlanarak piyasaya sürülebilir. “Holstein” olarak Trakya bölgesinde beslenir.


Jersey: Anayurdu İngiltere’nin Jersey Adasıdır.Sütünün yağ oranı bol olduğundan tereyağı üretiminde kullanılır.


Guernsey: Anayurdu Fransa kıyısındaki Guernsey adasıdır.Farklı iklim şartlarına dayanıklı olduğundan Antarktika’da bile beslenebilir. Kaliteli yağlı süt verir.


Simental: İsviçre’nin süt ırkı ineğidir. Yılda 3000-4000 litre süt verir.Dayanıklı bir soydur. Koşum hayvanı olarak da kullanılır.


Ayrshire: Anayurdu Güneybatı İskoçya’dır.Çok iyi besinlerle beslenmese de iyi süt verir. Ekonomiktir.


Montafon: Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bir ırktır. Anayurdu Avustralya’dır. Yılda 3000-4000 litre süt verir.


Boz ırkı (Plevne ırkı), yerli kara ırkı, doğu kırmızı ırkı, güney kırmızı ırkı (Silifke ırkı) yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yetiştirilen diğer süt ırklarıdır. Etlerinden de istifade edilir.

İnek resimleri, çeşitli inek resimleri
 

#2
İnekler hakkında enteresan bilgiler, sığırlar hakkında ilginç bilgiler
Sürüde

Bir inek günde yaklaşık 45 kilo ot yer ve 30 kilo gübre üretir.Bir inek 8 km. uzaklığa kadar ki kokuyu alabilir.


Bir süt kovasını doldurmak için bir ineği 340 kere sağmanız gerekir.
Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200,000 bardak süt verir.
Bir ineğin 25-30 yıl ömrü vardır.


Sürüde herzaman bir inek vardır ki kimseye boyun eğmez. En iyi otlağa, en güzel gölgeye, en özel sağılma sırasına hep o sahip olur.Popüler İnekler


Dünyanın en büyük yapay ineği, New Salem Sue,


Kuzey Dakota’dadır. 11,5m. yüksekliğinde, 15m. uzunluğunda ve 5443 kilo’dur.

Yeni Zelanda, 19.yy’da ülkelerinde ki büyükbaş hayvan türlerini kutlamak için posta pulları üretti.


Harley-Davidson 1990’larda, koltukları ve selesi inek postu ile kaplanmış özel tasarım bir motosiklet üretti. Model hemen "Moo-Glide" lakabını aldı.
Lamborghini markası amblem olarak "boğa" kullanır. Şirket kurucusu Ferruccio Lamborghini boğa güreşi meraklısıydı ve Boğa burcuydu.


Vincent Van Gogh bile inekleri severdi, ve onları "Les Vache" ve "The Cows" eserlerinde resmetti.

Tuhaf ama gerçek
İnekler yaklaşan bir fırtınayı hissederlerse, otlanmayı reddederler ve yere çökerler. Bilim adamları bu davranış biçiminin, fırtına öncesi alçak basınçtan kaynaklandığını düşünüyorlar.

Bir Holstein ineği, yılda 30,870 kilo süt üreterek, dünyada en fazla süt üreten inek ünvanına sahip.
Eskiden İrlanda’da zenginlik para ya da toprak ile ölçülmezdi, herşeyin ölçüsü ineklerdi.John Sievers Jr., 1897’de dev bir inek şeklinde hazırladığı av tuzağının patentini almak için başvurdu. Menteşeli inek kafası açılacak -böylece inek otlayabilecek- ve avcı da hayvanını yakalayabilecekti.


Hindistan’da yaşlı inekler için özel bakım evleri var.
 

#3
İneklerin Süt verme verimini etkileyen faktörler
SÜT VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Az süt veren inek sahibi az kazançlıdır. Çok süt veren inek sahibi çok kazançlıdır. Süt verimi çeşitli nedenlere bağlı olarak az veya çok olur.
Hangi hayvan çok süt verir? En fazla süt ne zaman alınır? Bu soruların cevapları zor değil. Bu bölümde süt verimini etkileyen faktörleri anlatıyoruz.

1. IRKIrk, bir inekten alınacak süt miktarını belirleyen en önemli faktörlerdendir. Bazı ırkların süt verimleri çok yüksektir. Örneğin bir Yerli Kara inekten en iyi şartlarda bile bir Holştayn ırkının seviyesinde süt alınamaz.
Holştayn ineklerin ortalama yıllık süt verimi 4000 - 7000 kg arasındadır.
Esmer ırkı da yüksek verimlidir. Ortalama yıllık süt verimi 4000 - 5000 kg arasındadır.Jersey ırkının süt verimi de oldukça çok yüksektir. Ortalama yıllık süt verimi 3000 - 4500 kg arasında değişir.

Yerli Karaların süt verimleri düşüktür. Ortalama yıllık süt verimi 450 - 1200 kg' dır.En çok süt veren ırklar kültür ırklarıdır. Bizim yerli ırklarımızın süt verimleri çok düşüktür.
Sütteki yağ oranı da ırk özelliğidir.
Bir ineğin süt verimi arttıkça sütteki yağ oranı azalır. Süt verimi sıralamasında Holştayn - Esmer ırk - Jersey yazabiliriz. Sütteki yağ oranı bakımından bu sıra tersine düşer: Jersey - Esmer ırk - Holştayn.

2. YAŞ

Bir ineğin süt verdiği döneme “ Laktasyon " denir. Laktasyon sayılarının ilerlemesine paralel olarak, ineklerin süt verimlerinde artış olur. İlk laktasyonda düşük olan süt verimi her geçen yıl çoğalır. Bu durum erginlik yaşına kadar yani 6-8 yaşına kadar sürer. İnek 8-9 yaşına geldiğinde süt verimi azalmaya başlar.

3. CANLI AĞIRLIĞIAynı ırktaki ineklerden iri yapılı olanları daha fazla süt verirler. İri yapılı ırklar iyi kaliteli ve zengin çayırlara daha çok ihtiyaç duyarlar.Yeşil yem kaynakları daha zengin olan Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri için iri yapılı Holştayn ırkının daha uygun olduğu düşünülebilir.

4. GEBELİK VE KIZGINLIK

İnek gebe kaldıktan sonra hormonların etkisi ile süt veriminde derece derece bir azalma görülür. Genel olarak kızgınlık sırasında süt veriminde bir miktar azalma olur. Süt verimindeki bu azalma sütteki yağın artmasına neden olur.

5. BUZAĞILAMA MEVSİMİİlkbahar ve yaz aylarında buzağılayan ineklerin süt verimleri bu dönemde yeşil yemlerin fazla olması sebebiyle yüksek olur. Sonbahar ve kış aylarında ise bu durumun tam tersi söz konusudur.6. ÇEVRE SICAKLIĞI

Sıcak havalarda hayvan fazla yem yiyemediğinden dolayı süt veriminde azalma olur. Çevre sıcaklığının 5 ila 20 0 C olduğu dönemde süt verimi etkilenmez. 25 0 C'nin üstündeki çevre sıcaklıklarında süt veriminde düşme olur. Çevre sıcaklığının artmasından en fazla Holştaynların etkilendiği, Montofonların yüksek çevre sıcaklığına oldukça dayanıklı oldukları, Jerseylerin bu iki ırk arasında oldukları tespit edilmiştir.

7. BESLEME

Süt ırkı ineklerden istenilen miktarda süt alınabilmesi için hayvanların yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmesi gerekir. Hayvanın ırkı ne kadar iyi olursa olsun yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmez ise, süt verimi düşük olur. İnekler için su da çok önemlidir. Hayvanların istedikleri an su içebilecekleri şekilde önlerinde su bulunması sağlanmalı, suyun temiz olmasına ve çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.

8. HASTALIKLAR
Sindirim bozuklukları, meme hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar süt verimini azaltır.

9. KURUDA KALMA SÜRESİ
Laktasyon dönemi sonunda ineğin sütünü sağmaktan vazgeçerek sütün kesilmesini sağlamaya ineğin kuruya çıkarılması denilir. Kuruya çıkma ile bir sonraki buzağılama arasında geçen süre de kuru dönemdir. Kuru dönem hayvan vücudunun dinlenmesi, memenin dinlenmesi, yavrunun daha iyi gelişmesi için gereklidir. 10 ay sağıldıktan sonra 2 ay kuruda bırakılan ineklerin süt verimi daha fazla olur.
 
#4
İlginç İnekler, 6 ayaklı inek, çift başlı buzağı, inek resimleri
Dünyadan ilginç inek ve buzağı haberi resimleri


6 ayaklı inek hayvanat bahçesinde sergileniyor, görenler çok şaşırıyorÇift başlı buzağı, 3 tanede gözü varÜç gözlü buzağı, çift başlı buzağı
 
#5
İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimler
Dünyadan ilginç inek resimleriİlginç beyaz bir inekHiç bu kadar ineği bir arada görmüşmüydünüz, inek sürüsüAlbino inek yavrusu, albino buzağı resmi
 
#6
İnekler Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri
İnek ve buzağı resimleriçok tatlı şu buzağılar yaaİnek yağlı boya resimMor inek, photoshop la boyamışlar heralde ama güzel olmuş
 
#7
İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri
İnek resimleri, Öküz resimleri, buzağı resimleri, dünyanın en ilginç en güzel inekleri
Öküz resimleri, siz niye bize abkıyorsunuz halla halla tanıyamadınızmıDünyanın en güzel inekleri
Süt verme şampiyonu Holstein ineği
 
#8
İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri
İneklerin Çiftleşmesi, İneklerin Üremesi, İneklerin Çoğalmasıİneklerin Çiftleşmesi resimleri, İneklerin Üremesi, suyun içinde çiftleşen ineklerBuzağı anne ineği emiyorİnekler çiftleşmeden dokuz ay kadar sonra böyle tatlı buzağıları dünyaya getiriyorlar
 
#9
İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri
Pakistanda inekler kutsaldır, pakistanda yaşayan inekler ve oğlağı seven bir kızPakistan inekleri resimleri, dağlık arazide yaşayan uzun tüyü inekler
Highland yani dağlık arazide yaşayan ineklerDağlık kesimlerde yaşayan soğuklara karşı dayanıklı inekler
 
#10
İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler. İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri
İnekler, sığırlar, buzağılar, danalar, boğalar ve öküzler hepsi buradateksasta kaçan buzağıyı yakalayan kovboyların resimleriBesili bol süt veren bir inekyavrusunu emziren inek, buzağılar da nasıl meraklı bakıyorlar
 
#11
İnek Resimleri, Boğa,Öküz,Dana,Buzağı Resimleri,İnekler (Sığırlar) Hakkında Bilgiler.

Dünyanın en güzel, en ilginç ve en tatlı İnekleri, buzağıları, danalarıNasılda meraklı bir buzağıİnek ve buzağı resimleriÖpüşen buzağıların resimleri, çok sevimliler keratalar yaaBu danada çok sevimli yaa, insan sevmeye doyamaz maşşallah çokta bakımlı