İngilizce Nasrettin Hoca Fıkralar Ve Türkçe Anlamları

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
ingilizce ve türkçe fıkralar - ingilizce fıkralar ve türkçe anlamı - ingilizce fıkralar ve türkçe çevirileri - ingilizce fıkralar ve anlamları


In a community, some people complain about cold weather. One of them says:
- “People are never satisfied with the present situation. In winter, they complain about the cold, in summer, they complain about hot weather.”
Hodja who overhears the man talking about seasons says:
-
“Oh, you ignorant man! Don’t say so! Does anyone say anything bad about spring?”

Advice:
It is a sign of maturity to evaluate the events as a whole. We shouldn’t forget to tank Allah (God), who created this world for us in such a beautiful form with his infinite divine art and provides life steadily and uninterruptedly.


Mevsimlerden Yakınanlara

Bir toplulukta soğuklardan yakınanlar olmuş.
İçlerinden biri:
- “Şu insanoğlu haline şükretmesini hiç bilmez; kışın soğuktan, yazın sıcaktan yakınırlar.” demiş.
Konuşmaya kulak misafiri olan Hoca :
- “Öyle deme bre cahil, bak bahara kimsenin bir şey dediği var mı?” demiş.

Öğüt: Olayları bir bütün olarak değerlendirebilmek olgunluk belirtisidir. Dünyayı insanlar için sonsuz güzelliklerde ve sonsuz bir ilâhi sanatla yaratan ve her an varlıkta tutan Rabbimize teşekkür etmeyi, şükretmeyi unutmayalım.

.................................................. .................................................. .


While Nasreddin Hodja is traveling on a summer day, he feels very thirsty at noon. He sees a lake nearby. He sits by the lake to drink some water. He puts some water in his palm and drinks a mouthful of water quickly. But it causes nausea and he tries to spit out the water. He tastes Acıgöl’s water for the first time, and its water with sodium sulphate disturbs his stomach. While he is looking round, he comes across a small spring. When he understands that it is fresh water first he rinses his mouth, then he drinks it. He also waters his donkey. Later he looks at Acıgöl rising in waves noisily and puts some freshwater from the spring into his hands:

“Don’t put on airs like the rich but mean man’s property. What you call water must be like this!” he says scattering the water in his hands to the lake.

Advice:
It doesn’t matter whether you offer much or little if you offer something in the right place and at the right time. We should seize the opportunity to get Allah’s (God’s) consent.


Su dediğin böyle olur

Nasreddin Hoca bir yaz günü yolculuk ederken,öğle vaktine doğru bir hayli susar. İlerde bir gölgörür. Şöyle kana kana su içmeyi düşünerek gölün kenarına gelir, avucunu doldurur, hızla birkaç yudum yutar; amma midesi bulanır, tükürmeğe çalışır. İlk defa karşılaştığı bir su olan Acıgöl'ün
sodyum sülfatlı suyu midesini berbat etmiştir.

Hoca civarda aranırken küçük bir su kaynağına rastlar. Suyun tatlı su olduğunu anlayınca, önce ağzını iyice çalkalar, sonra da kana kana su içer, Eşeğini de sular.
Şakır şakır dalgalanan Acıgöl'e şöyle bir bakar, su içtiği kaynaktan avucunu doldurarak gölün kenarına gelir;
- “Cimri zenginin zekâtsız malı gibi şişinip
durma!... Su dediğin böyle olur” diyerek avucundaki suyu şak diye gölün yüzüne savurur.

Öğüt : Yerinde ve zamanında yapılmış ikramın küçüğü, büyüğü olmaz. Allah’ın rızasını kazanmak için fırsatları iyi değerlendirelim.

.................................................. .................................................. ....

One day Hodja climbs one of the charity trees by the roadside and starts eating some figs. A traveler who is going by calls:
-Halloo! Who are you? What are you doing there?
-“I’m a nightingale” says Hodja.
The man:
-“What a peculiar voice! Does a nightingale sing like this?”
-“What can I do? An inexperienced nightingale sings like this.”

Advice: We should protect our charities which are a very good example of Turkish – Islamic culture. We should do something.


Acemi Bülbül

Hoca bir gün, yol kenarındaki hayrat ağaçlardan birine çıkmış, incir yemeğe başlamış. Yanından geçen bir yolcu seslenmiş:
- “Hey ! Sen kimsin ? Ne yapıyorsun orada ?”
- “Ben bülbülüm” demiş Hoca.
Adam :
- “Öyleyse öt bakalım” deyince, Hoca karga gibi acayip sesler çıkarmış.
- “Bu ne biçim bülbül sesi yahu”, demiş adam.
“Bülbül hiç böyle mi öter.”
- “Ne yapalım” demiş Hoca, “acemi bülbül bu kadar öter!”

Öğüt: Türk - İslâm kültürünün çok güzel bir örneği olan vakıf müessesesini sevelim. Bizim de "bir dikili ağaç dahi olsa" bir vakfımızın olmasına çalışalım.

.................................................. .................................................. ....

They ask Hodja:
-“Do you know how to play the stringed instruments?”
-“Yes, I do,” says Hodja.
-“Ok, then. Play it,” they say giving him the stringed instrument. (We call this instrument “saz” in Turkish. It is used to play oriental music.)
Hodja takes the plectrum into his hand and starts striking the strings without striking the frets, and so produces same odd sounds.
-“Oh, Hodja. Do you play the saz like this? You should strike the frets; first and as you strike the strings with the plectrum, notes are produced in accordance with the tune,” they say,
-“The ones who cannot find the frets play it like that. I’ve found the fret as soon as I’ve taken the saz into my hand. So why should I lose time trying to find the fret?” says Hodja.

Advice: We should avoid asking irrelevant questions when talking to people. The ascendant generation would call such people “awkward”
Saz Çalmayı Bilirmsin?

Hoca'ya sormuşlar :
- “Saz çalmayı bilir misin?”
- “Bilirim” demiş.
- “Buyur, çal bakalım” diyerek eline bir saz tutuşturmuşlar. Hoca mızrabı almış, perdelere basmadan tellere vurmağa, tuhaf sesler çıkarmağa başlamış.
- “Saz böyle mi çalınır a Hoca?” demişler, “parmaklar perdeler üzerinde gezdirilir, mızrap tellere vuruldukça da sazdan makamlara göre ses çıkar.”
- “ Perdeleri bulamayanlar öyle çalar” demiş
Hoca; “ Ben sazı elime alır almaz perdeyi buldum! Ne diye boşuna gezineyim.”

Öğüt: İnsanlarla konuşurken alâkasız, ilgisiz sorular sormaktan kaçınalım. Eskilerimiz böyle davrananlara “münasebetsiz” derlerdi
 

DeMSaL

Özel Üye
#2
I am Running After My Voice

While Hodja is calling for afternoon prayer, some of his neighbors are talking to each other in front of their houses and they behave as if they don’t hear the call for prayer. In fact, those neigh boors don’t often go to mosque.

Hodja raises his voice a bit more, but nothing changes. Then he runs towards that direction and goes on calling for prayer while he is running. Some of them think that something has happened to Hodja; and they go and ask:

-What happened, Hodja Effendi? Why are you calling for prayer running?

-I wonder how far my voice can go and so I’m running after it.

Advice: We shouldn’t forget that calls for prayer invite us to eternal salvation. We should do our best to live our lives in a perfect way as time passes so quickly.

Sesimin Arkasından Koşuyorum

Hoca ikindi ezanını okumağa başlamış. O sırada bazı komşuları evlerinin önlerinde birbirleriyle konuşuyorlar, sanki ezan sesini duymuyor gibi davranıyorlarmış. Aslında O komşular camiye de pek sık gelmiyorlarmış. Hoca sesini biraz daha yükseltmiş, amma bakmış ki fark eden bir şey yok.
O tarafa doğru koşmağa ve koşarken de ezanı okumağa devam etmiş.
O komşulardan birkaç kişi Hoca'ya bir şey olduğunu düşünerek yanına koşuşup sormuşlar :
- “Ne oldu Hoca Efendi, niçin koşarak ezan okuyorsun.?”
- “Sesimin nerelere kadar gittiğini merak ettim de; arkasından koşuyorum” demiş.

Öğüt: Ezanların insanları ebedi kurtuluşa çağırdığını unutmayalım. Her an eksilmekte olan ömür sermayemizi en mükemmel şekilde kullanma gayreti içinde olalım
 

#4
ingilizce nasrettin hoca fıkraları ve türkçesi,
nasrettin hoca fıkraları ingilizce,
ingilizce nasrettin hoca fıkraları ve anlamları

Nasrettin Hoca İngilizce Fıkraları


Tuesday Namaz


Hodja dress up his frock and ride Karakaçan. In his way one of his collegue’s asks:

Where are you going Hodja?

I am going to Friday Namaz.

How can you do that, today is Tuesday?

HOdja shows Karakaçan and says:

I never know my faihtful Karakaçan’s way, we can hardly catch it on friday.Cuma Namazı

Nasreddin Hoca cübbesini giymiş, karakaçan a binmiş, yolda giderken birisi sormuş;

"Nereye gidiyorsun Hoca"

"Cuma Namazına gidiyorum"

"Ama bugün salı Hocam"

"Sen Karakaçanı bilmezsin, Cuma ya ancak yetişirim"

********


Nasrettin Hodja's donkey was stolen. In stead of consolling, his neighbours were blaming him saying.

"You should have locked the shed,"

"Didn't you hear any noises?"

"You should have tied the donkey securely."

Nasrettin Hodja listened patiently, for awhile and finnaly said,

"Well, you are putting all the blame on me. Do you think the thief was innocent?"


MASUM HIRSIZ..

HOCANIN EŞEĞİ ÇALINMIŞ KOMŞULARI ÜZÜLECEKLERİ YERDE ONU SUÇLAMIŞLAR:

"BAHÇENİN KAPISINI KİLİTLEMELİYDİN.."

"HİÇ Mİ SES DUYMADIN...?"

"EŞEĞİ İYİCE BAĞLAMALIYDIN...!"

HOCA HERKESİ SSABIRLA DİNLEMİŞ VE SONUNDA CEVAP VERMİŞ :

"VALLA TÜM SUÇU BENİM ÜZERİME YIKTINIZ , HIRSIZIN MASUM OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUNUZ "DEMİŞ ....


* * *


How Far

Hodja was running as fast and shouting as loud as he could. Somebody saw him and thought something had happened to him. So, he ran up to Nasrettin Hodja and asked,

"What happened, Hodja?"

Nasreddin Hodja kept on running and said,

"I wondered how far my voice travels. So, I am running after it."Ne kadar


Hoca hızlı ve yüksek sesle bağırmaya çalışıyordu. Biri onu gördü ve ona bir şey olduğunu sandı.

Hemen Nasrettin Hoca'nın yanına kadar koştu ve sordu,

"Hocam ne oldu?"

Nasreddin Hoca bağırmaya devam etti ve dedi ki,

"Ben, benim sesimin ne kadar uzağa gittiğini merak ediyorum..."

* * *

Nasreddin Hodja - Earth's Balance


They asked Hodja,
"Sir,in the morning some people go this way and some go the opposite way. Why?"

Hodja answered,
"If they went in the same direction, the Earth would loose its balance and toople."

Dünyanın Dengesi


Hoca'ya sorarlar
"Hocam, neden insanlar her sabah farklı farklı yönlere gidiyorlar?"

Hoca, cevap verir:
"Eğer aynı yöne giderlerse, dünyanın dengesi bozulur da ondan."


* * *

Horoz Fıkrası

Bir gün Nasreddin Hoca tavuklarını kafese doldurup pazara götürecek olmuş. Tıklım tıklım tavukla dolu olan kafesi aldığı gibi yola koyulmuş.

Yarı yolda durup kafesin içine bir göz atmış: Zavallı hayvancıklar" demiş. "Bu sıcakta böyle sıkış tıkış durmaktan patlıyacaklar. Bari çıkarayım da, pazara kadar peşimden yürüsünler..." demiş

Böyle demiş ve kafesin kapısını açıvermiş. Tavuklar bir anda dışarı fırlamış ve dört bir yana yayılmışlar. Nasreddin Hoca'nın canı çok sıkılmış bu işe. Hemen eline bir sopa alıp başlamış horozu kovalamaya:

-Seni namussuz seni! Gece yarısı sabah olduğunu bilirsin de güpegündüz pazarın yolunu niye bilmezsin..?Nasreddin Hoca's Jokes - Jokes of the Rooster


One day, Nasreddin Hoca chicken will take to the market was to fill their cages. The cage was full to overflowing with chicken that has been set forth, such as.

Half way into the cage to stop and have a look at: the poor animals "said." This is hot stuff like that compression will kill to stop. Bari let out, the market would run up behind me ... "said

And the cage door open so said. Chickens at a time and throwing out the four were spread apart. Nasreddin Hoca's bored in this business can too. Take a stick and began immediately in the hands of the chasing rooster:

-You rascal, you! At midnight, the morning you know that the path to the broad daylight of the market do not know why ..?