İngilizce Türkçe matematik terimleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ingilizce matematik terimler,
ingilizce matematik terimleri sözlüğü,
matematik terimleri ingilizce


Matematik Terimleri İngilizce TürkçeFractions - Kesirler
1/2 (“a half”) ½ (“yarım”)
1/3 (“a third”) ? (“üç’te bir”)
1/4 (“a quarter”) ¼ (“dört’te bir”)
1/5 (“a fifth”) 1/5 (“beş’te bir”)
1/6 (“a sixth”) 1/6 (“altı’da bir”)
2/3 (“two thirds”) 2/3 (“üç’te iki”)
3/4 (“three quarters”) ¾ (“üç çeyrek”)
1/8 (“an eighth”) 1/8 (“sekiz’de bir”)
1/10 (“a tenth”) 1/10 (“on’da bir”)
1/100 (“a hundredth”) 1/100 (“yüz’de bir”)

1¼ (“one and a quarter”) 1 ¼ (“bir çeyrek”)
1½ (“one and a half”) 1 ½ (“bir buçuk”)
1¾ (“one and three quarters”) 1 3/4 (“bir ve üç çeyrek”)
2¼ (“two and a quarter”) 2 1/4 (“iki çeyrek”)
2½ (“two and a half”) 2 ½ (“iki buçuk”)
2¾ (“two and three quarters”) 2 3/4 (“iki ve üç çeyrek)
3¼ (“three and a quarter”) 3 ¼ (“üç çeyrek”)
3½ (“three and a half”) 3 ½ (“üç buçuk”)
3¾ (“three and three quarters”) 3 ¾ (“üç ve üç çeyrek”)

English Mathematical terms - İngilizce Matematik ile ilgili Terimler
times kere
to multiply çarpmak
to divide bölmek
equals eşittir
square root kare kök
minus eksi
addition toplama
multiplication çarpma
subtraction çıkartma
division bölmek
arithmetic aritmetik
algebra cebir
geometry geometri

to add toplamak
to subtract çıkartmak
to take away çıkartmak

squared kare
parallel paralel
circumference çevre
length uzunluk
width genişlik
height yükseklik
fraction bölme
decimal ondalık sayı
decimal point ondalık hane noktası
plus artı
total toplam

percent yüzde
percentage yüzde oranı
volume hacim
perimeter çevre uzunluğu
straight line düz çizgi
curve eğri
angle açı
right angle dik açı
radius yarıçap
diameter çap

Shapes - Şekiller
circle daire
square kare
triangle üçgen
rectangle dikdörtgen
pentagon beşgen
hexagon altıgen
oval oval
cube küp
pyramid piramid
sphere küreBasic Operations / İngilizce Temel İşlemler


addition toplama (işlemi)
subtraction çıkarma (işlemi)
multiplication çarpma (işlemi)
division bölme (işlemi)
egual eşit
plus artı
minus eksi
times çarpı (kere)
divided by bölü

Toplama işlemini şu şekilde yapılıyor. Örnekleri inceleyiniz iki ayrı şekilde de ifade edebiliriz.

5+3=8 Five plus three is eight.
Five plus three equals eight.

18+9=27 Eighteen plus nine is twenty-seven.
Eighteen plus nine equals twenty-seven.

13+23=36 Thirteen plus twenty-three is thirty-six.
Thirteen plus twenty-three equals thirty-six.

Çıkarma işlemini şu şekilde yapılıyor. Örnekleri inceleyiniz iki ayrı şekilde de ifade edebiliriz.


3- 2=1 Three minus two is one.
Three minus two equals one.

12-3=9 Twelve minus three is nine.
Twelve minus three equals nine.

25-10=15 Twenty-five minus ten is fifteen.
Twenty-five minus ten equals fifteen.

Bölme işlemini şu şekilde yapın. Örnekleri inceleyiniz iki ayrı şekilde de ifade edebilirz.

9:3=3 Nine divided by three is three.
Nine divided by three equals three.

10:2=5 Ten divided by two is five.
Ten divided by two equals five.

18:9=2 Eighteen divided by nine is two.
Eighteen divided by nine equals two.

Çarpma işlemini şu şekilde yapılıyor. Örnekleri inceleyin iki ayrı şekilde de ifade edebiliriz.

4×3=12 Four times three is twelve.
Four times three equals twelve.

9×9=81 Nine times nie is eighty-one.
Nine times nine equals eighty-one.

15×3=45 Fifteen times three is forty-five.
Fifteen times three equals forty-five.