inkilap dersi sevenler için sorular

#1
Sponsorlu Bağlantılar
_TesT___

-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A)Almanya B)Fransa C)İngiltere D)İtalya

2-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?
A)Mondros ateşkes antlaşmasında B)I.Dünya savaşında
C)Paris Barış Konferansı’nda D)Amasya Genelgesi

3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?
A)Ayrı devlet kurmak B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
C)Amerikan mandasını istemek D)İngiliz mandası istemek

4-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?
A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek C)Kurtuluş savaşını başlatmak B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak

5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sivas kongresi B)Havza kongresi C)Amasya genelgesi D)Erzurum kongresi

6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?
A)Erzurum kongresinde B)Amasya genelgesinde C)Sivas kongresinde D)Amasya görüşmesi

7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?
A)İsviçre B)İsveç C)Almanya D)Fransa

8- Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?
A)Laiklik B)Halkçılık C) Milliyetçilik D)İnkılapçılık

9-Mondros Ateşkes A nlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?
A)Adana B) Musul C)Gaziantep D)İstanbul

10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?
A)Mudanya B)Gümrü C)Paris D)Ankara ant.