İnkılapçılık ilkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Nelerdir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
inkilapçılık ilkesinin faydaları - inkılapçılık ilkesi ve türk milletine sağladığı faydaları - inkilapçılık faydaları - inkılapçılığın faydaları nelerdir





İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalar

Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açan Türk inkılabı, çağımızın en büyük inkılaplarından biridir. Gerçekleştirilen inkılaplar ile kişisel egemenliğe son verilmiş, millet egemenliği kurulmuştur.


Dine dayalı devlet yapısının yerini laik devlet yapısı almıştır. Kısa sürede büyük inkılaplar gerçekleştirilmiş, bu sayede Türk devleti yeni kurumları ile çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. İnkılaplar ile sosyal hayatta, eğitimde, kültürde ve ekonomik alanda Türk toplumuna yeni ufuklar açılmıştır.


Atatürkçü Düşünce Sistemi, inkılapçılık ilkesi doğrultusunda sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi amaçlamaktadır. Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi, Türk inkılabı’nın gelişmesini ve korunmasını öngörür.